dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Teksty naukowe

2014

Niezłomnie stać przy Kościele wojującym

Boży żołnierze – ku doskonałemu posłuszeństwu

2013

O taktyce szatana według Św. Ignacego Loyoli

Polscy konserwatyści w austriackiej Radzie Państwa w latach 1848-1918

Deportowani i zniewoleni. Sytuacja Polaków z Wileńszczyzny i terenów Litwy Kowieńskiej

Podolacy czy stańczycy. Kto rządził Galicją w okresie autonomii.

Powikłane polityczne relacje polsko-ruskie w Galicji Wschodniej w okresie autonomii

2012

Wyborcze wykluczanie Polaków na Litwie

PODOLACY – obóz polityczny ziemian konserwatywnych Galicji Wschodniej

2011

Konieczność chrześcijańskiej polityki w zlaicyzowanym świecie

Niszczenie polskiej szkoły na Litwie

Wacław Zaleski – katolicki mąż stanu

Uzdrowić administrację publiczną

Firma Uniwersytet, czyli szkolnictwo wyższe na rozdrożu

2010

Ponary – miejsce kaźni Polaków i Żydów pod Wilnem

O zaangażowanie katolików w życiu publicznym

2009

Traktat polsko-litewski – martwe zapisy

Kryzys władzy – kryzys społecznego zaufania

2008

Tradycja unii polsko-litewskiej

Patriotyzm polskiej mniejszości na Litwie

Litwa nie przestrzega Konwencji Rady Europy

2007

Awans naukowy w Europie i USA

2006

Jak odbudować autorytet władzy

2005

Regalizm mieszczański w I RP

Reformy za Jana Kazimierza Wazy

2003

Polityka Katarzyny Medycejskiej

Podolacy

2002

Monarchia dla Polski

Definicja samorządu

2001

Królewsko-polska administracja

Administracja cywilna czy polityczna

Administracja a strategia

2000

Ustawa o służbie cywilnej z 1998 r., a akty prawne z lat 1918-1922

1999

Rzecz o Aleksandrze Wielopolskim

1998

Mackiewicz i Jaworski – wizje władzy