dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Zespół parlamentarny

na rzecz Przyjaznego Sąsiedztwa na Wschodzie:

Deklaracja założycielska Zespołu Parlamentarnego na rzecz Przyjaznego Sąsiedztwa na Wschodzie

Protokół ze spotkania założycielskiego Zespołu Parlamentarnego na rzecz Przyjaznego Sąsiedztwa na Wschodzie

Regulamin Zespołu Parlamentarnego na rzecz Przyjaznego Sąsiedztwa na Wschodzie

Interwencje:

Interpelacja w sprawie konieczności większego wsparcia dla polskiej oświaty na Ukrainie

List w sprawie monitorowania wyborów samorządowych na Litwie przez OBWE

Interpelacja w sprawie apelu ukraińskiego portalu o niszczenie polskiego dziedzictwa na Ukrainie

Interpelacja w sprawie starań Polaków-katolików na Ukrainie o zwrot świątyń odebranych przez władze komunistyczne

Zapytanie w sprawie planowanego wyburzenia zabytkowych kamienic w polskiej części Grodna na Białorusi

Inicjatywy:

List otwarty do Ambasador Litwy w Polsce

Inicjatywa zaproszenia do Sejmu ambasadorów w Polsce z Łotwy, Litwy, Białorusi i Ukrainy

Inicjatywa nadawania orderów przez Prezydenta RP Litwinom, Białorusinom i Ukraińcom przyjaznym Polakom

List otwarty w sprawie wsparcia dla Polaków karanych na Litwie za używanie języka polskiego

Artykuł w Naszym Dzienniku

Artykuły i wywiady:

Ważną rolę mają do spełnienia Polacy mieszkający na Ukrainie – rozmowa Kuriera Galicyjskiego

Wydarzenia:

2.03.2011 r. Na zaproszenie Zespołu Parlamentarnego na rzecz Przyjaznego Sąsiedztwa na Wschodzie gmach Sejmu zwiedzała młodzież polska z Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu, ucząca się w gimnazjum i liceum Kolegium św. Stanisława Kostki w Wilanowie. Młodzież spotkała się z wicemarszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim, a także zaśpiewała dla posłów kilka piosenek. [slideshow id=89]

30.03.2011 r. Miało miejsce posiedzenie Zespołu Parlamentarnego na rzecz Przyjaznego Sąsiedztwa na Wschodzie z udziałem Ekscelencji Ambasadora Republiki Łotewskiej w Polsce Pana Einarsa Semanisa.

Program pobytu ZPiT Solczanka w Polsce

3.05.2010 r. Z inicjatywy Artura Górskiego odbyły się na Mokotowie uroczystości religijno-patriotyczne w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podczas uroczystości, które zainaugurowała Msza św. w intencji Ojczyzny, odczyty wygłosili: Artur Górski pt. „Ponary – miejsce kaźni Polaków i Żydów pod Wilnem”, a także Tomasz Rola pt. „Współczesny nacjonalizm ukraiński”. W części artystycznej miał miejsce występ Zespołu Pieśni i Tańca „Solczanka” z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach na Litwie, a także Mały Koncert Chopinowski w wykonaniu Tomasza Lewińskiego. Organizatorem uroczystości był Zespół Parlamentarny na rzecz Przyjaznego Sąsiedztwa na Wschodzie.

[nggallery id=6]

Artykuł w Naszym Dzienniku

5.05.2010 r. Na zaproszenie Zespołu Parlamentarnego na rzecz Przyjaznego Sąsiedztwa na Wschodzie w Sejmie gościł Zespół Pieśni i Tańca „Solczanka” z Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach. Młodzież z zespołu spotkała się z wicemarszałek Sejmu Panią Ewą Kierzkowską, dla której miał miejsce krótki występ członkiń Zespołu. Następnie młodzież z Solecznik zwiedziła Sejm i Senat, a także wzięła udział we fragmencie posiedzenia Sejmu.

[nggallery id=7]

Zespół Parlamentarny na rzecz Przywrócenia Autorytetu Władzy

Dokumenty:

„Dokumenty założycielskie Zespołu Parlamentarnego na rzecz Przywrócenia Autorytetu Władzy”

Deklaracja założycielska Zespołu Parlamentarnego na rzecz Przywrócenia Autorytetu Władzy

Protokół zebrania założycielskiego Zespołu Parlamentarnego na rzecz Przywrócenia Autorytetu Władzy

Regulamin Zespołu Parlamentarnego na rzecz Przywrócenia Autorytetu Władzy

„Konferencja pt. Prezydent RP w ustroju IV Rzeczypospolitej”

Otwarcie konferencji przez Artura Górskiego

Referat Prof. Dariusza Góreckiego pt. Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w II Rzeczypospolitej

Referat Prof. Zbigniewa Witkowskiego pt. Koncepcja ustrojowa polskiej prezydentury na tle rozwiązań Republiki Francuskiej, Niemiec i Włoch

Dyskusja panelowa z udziałem polityków PiS, PO i LPR

[nggallery id=8]

„Seminarium pt. Immunitet parlamentarny. Przywilej władzy czy gwarancja niezależności parlamentu?”

Program seminarium o immunitecie parlamentarnym

Referat dr. Janusza Mordwiłko pt. O dwóch pojęciach immunitetu parlamentarnego

Referat dr. Krzysztofa Grajewskiego pt. Konstytucyjny przywilej nietykalności parlamentarnej

Immunitet parlamentarny (materiał pomocniczy BAS)

Status posła (materiał pomocniczy BAS)