dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Luty

3.02. Na podstawie decyzji Komitetu Politycznego PiS został utworzony w Warszawie lokalny sztab PiS, którego zadaniem jest organizacja kampanii wyborczej (na poziomie lokalnym) kandydata na Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. Artur Górski został powołany do warszawskiego sztabu jako jeden z jego 16 członków.
6.02. Posiedzenie Sejmu z udziałem posła Artura Górskiego.
9.02. Artur Górski, członek Komisji Łączności z Polakami za Granicą zainicjował akcję społeczną pn. „Wsparcie polskiej szkoły i przedszkola w Turgielach” w Rejonie Solecznickim na Wileńszczyźnie. [slideshow id=301]
15.02. Miały miejsce uroczystości pogrzebowe żołnierzy III Wileńskiej Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w kościele pw. Św. Kazimierza Królewicza w Orłowie, zorganizowane przez Fundację Niezłomni im. Szendzielarza „Łupaszki”. Podczas uroczystości odczytano list okolicznościowy posła Artura Górskiego, skierowany do uczestników spotkania.
18.02. Poseł prof. Jan Szyszko, na zaproszenie Artura Górskiego, wygłosił na Mokotowie odczyt nt. „Dlaczego rząd PO-PSL wprowadził do środowiska GMO?”. [slideshow id=299]
20.02. Posiedzenie Sejmu z udziałem posła Artura Górskiego.
23.02. Wykład posła Artura Górskiego nt. „Bóg. Honor. Ojczyzna. Dewiza dla Polski” dla członków Akcji Katolickiej przy kościele Św. Floriana na Pradze Północ. [slideshow id=298]