dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Interwencje

2015

15.12 Zapytanie w sprawie powrotu do corocznego przeglądu dorobku warszawskiej sekcji ZPAP, a szczególnie malarstwa, w gmachu Galerii Narodowej „Zachęta” pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

14.12 Interpelacja w sprawie wynajęcia terenu w pobliżu Polskiego Cmentarza Wojennego na Monte Cassino dla celów komercyjnych i rozrywkowych

14.12 Zapytanie w sprawie skargi Polaków mieszkających w Turku na działania Konsulatu RP

4.12 Interpelacja w sprawie odzyskania dla polskiej społeczności w Wilnie budynku byłego Teatru Polskiego na Pohulance

2.12 Interpelacja w sprawie bezpodstawnej i niezrozumiałej likwidacji XLIII L. O. im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie

2.12 Interpelacja w sprawie nieprawidłowości przy oddawaniu gruntów w użytkowanie wieczyste na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, co pozbawiło setki tysięcy spółdzielców praw do mieszkań

2.12 Zapytanie w sprawie interpretacji przepisów prawa spółdzielczego w zakresie zarządzania zasobami spółdzielni przez spółkę i poboru przez nią opłat od spółdzielców

30.11 Interpelacja w sprawie wsparcia rządu polskiego dla Lwowskiego Klubu Sportowego „POGOŃ”

30.11 Zapytanie w sprawie trudnej sytuacji w Wydziale Kształcenia Lekarzy w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia

25.11 Zapytanie w sprawie planów nałożenia podatku VAT na szkoły językowe

24.11 Zapytanie w sprawie zmiany ordynacji wyborczej, która umożliwi kandydowanie do Senatu RP przedstawicielom Polonii

24.11 Zapytanie w sprawie wyposażenia szkoły w Kiwiszkach (Wileńszczyzna) w polskie podręczniki, ćwiczenia i książki metodyczne dla nauczycieli

23.11 Zapytanie w sprawie protestów obywateli w kwestii ewentualnego przyjęcia przez Polskę uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu

23.11 Interpelacja w sprawie działań starosty bielskiego, które doprowadzą do likwidacji Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach

16.06 Zapytanie w sprawie możliwości przeprowadzenia kontroli w Centrum Nauki Kopernik

19.05 Interpelacja w sprawie incydentu z udziałem litewskiej policjantki, która starała się wywrzeć nacisk na obywateli Litwy narodowości polskiej, uczestniczących w legalnym proteście pod Ambasadą RL

12.5 List w sprawie tablicy pamiątkowej, poświęconej Marsz. J. Piłsudskiemu, która ma zostać odsłonięta na głazie w Parku im. J. Piłsudskiego na Polach Mokotowskich

30.03  List w sprawie usunięcia najemców przez Spółdzielnię „jak śmiecie” i braku pomocy gminy

26.03  Zapytanie w sprawie utworzenia na wybory prezydenckie komisji wyborczej w Limerick w Republice Irlandii

24.03  Zapytanie w sprawie odmowy rozpatrzenia wniosku o przyznanie Karty Polaka Polce z Ukrainy, której matka wcześniej otrzymała Kartę Polaka

23.03 List w sprawie nowych wiat na przystankach Warszawy, które nie chronią pasażerów przed śniegiem, deszczem i zimnym wiatrem

17.03 Interpelacja w sprawie eksponowania polskiej flagi w święta narodowe, państwowe i prywatne

10.03 Zapytanie w sprawie senackiego projektu ustawy, która ma uregulować stan prawny nieruchomości objętych tzw. dekretem Bieruta, prowadząc do ich ponownego i ostatecznego wywłaszczenia

9.03. Interpelacja w sprawie wprowadzenia „Raportu Witolda”, wspomnień Witolda Pileckiego z 1945 r. o pobycie i ucieczce z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, do kanonu obowiązkowych lektur szkolnych

3.03  Interpelacja w sprawie rażącego naruszenia prawa przez władze Warszawy wobec taksówkarzy m.in. konstytucyjnych zasad: przestrzegania praw nabytych i równego traktowania przedsiębiorców

2.03 List w sprawie przyspieszenia realizacji decyzji o przyznaniu lokalu komunalnego niepełnosprawnej emerytce

19.02 Interpelacja w sprawie wyłudzeń Kart Polaka z polskich konsulatów przez młodych Ukraińców i ich Banderowskich ekscesów w Polsce

18.02 Interpelacja w sprawie niekorzystnego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych projektu zmian w świadczeniach pielęgnacyjnych

11.02 Interpelacja w sprawie wyjaśnienia szkodliwości dla zdrowia, polskiej gospodarki i rynku pracy wprowadzenia tzw. ekologicznych żarówek energooszczędnych, narzuconych Polsce przez Komisję Europejską

5.02 Interpelacja w sprawie planów MON zakupu dla Polski trzech okrętów podwodnych z pociskami manewrującymi

22.01 Interpelacja w sprawie skandalicznego i karygodnego sformułowania „polskie obozy koncentracyjne”, które znów pojawia się w zagranicznych mediach

19.01 Interpelacja w sprawie trudnej sytuacji spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz o możliwościach ich wsparcia

13.01 Interpelacja sprawie wyprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnej państwowych stadnin koni, czyli o „dorżnięciu hodowli koni pełnej krwi angielskiej w Polsce”

9.01 Interpelacja w sprawie skutków dla ludzi i gospodarki sztucznego przesuwania czasu dwa razy w roku

9.01 Interpelacja w sprawie potrzeby zdecydowanych działań polskiego rządu w odpowiedzi na wrogie postępowanie władz białoruskich wobec polskich księży i sióstr zakonnych

8.01 Zapytanie w sprawie odmowy przez Ministerstwo Finansów podwyższenia kwoty wolnej od podatku

8.01 Interpelacja w sprawie zmiany przepisów prawa, które mogą doprowadzić do likwidacji barów mlecznych

7.01 Interpelacja w sprawie łamania praw członków spółdzielni i niewłaściwego interpretowania prawa spółdzielczego przez Zarząd

2014

16.12 Interpelacja w sprawie osłabienia sektora naftowo-gazowego w Polsce, szczególnie w obszarze poszukiwań złóż gazów łupkowych, przez planowaną sprzedaż spółki Geofizyka Toruń S. A.

15.12 Interpelacja w sprawie rosnącej emigracji polskich naukowców i specjalistów do innych krajów, czyli postępującego zjawiska „drenażu mózgów”

9.12 Interpelacja w sprawie zwiększającej się gwałtownie liczby samobójstw w Polsce

8.12 Zapytanie w sprawie awarii elektrowni atomowej na Ukrainie

8.12 List w sprawie więźniów z obozu „Dulag 121” w Pruszkowie

8.12. List w sprawie wątpliwości prawnych przy zwrocie nieruchomości na Mokotowie

3.12 Interpelacja w sprawie utrzymywania przez rząd rabunkowych metod zatrudnienia

2.12 List w sprawach mieszkaniowych na Ochocie

21.10. Interpelacja w sprawie ustawowego zadośćuczynienia za bezprawny zabór majątków ziemskich w latach 1944-45

17.09. Interpelacja w sprawie likwidacji Konsulatu Generalnego RP w Montrealu i protestu quebeckiej Polonii

12.09 – List na tradycyjne dożynki Rejonu Solecznickiego na Wileńszczyźnie

11.09. List w sprawach lokalowych na Pradze Północ

25.08. List do Ministra Infrastruktury i Rozwoju z prośbą o wykładnię przepisów prawa, na podstawie których rzeczoznawcy m.st. Warszawy dokonują wyceny warszawskich gruntów, które służą do wprowadzenia wysokich podwyżek.

17.07. List do Prezydent m.st. Warszawy w sprawie podejrzenia mieszkańców budynku ul. Narbutta 60, że budynek ten zwrócony potomkom właścicieli działki, nie należał do nich w II RP, bo został wybudowany po wojnie w czynie społecznym.

16.07. List do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie przerwania przez policję, na wniosek prokuratury, po zawiadomieniu IPN prac ekshumacyjnych szczątków „żołnierzy wyklętych” na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej na Służewiu.

9.06 – List do premiera w związku z brakiem dbałości rządu o polskie interesy na Litwie, szczególnie o PKN Orlen w Możejkach, którym grozi bankructwo, przy jednoczesnej dbałości o interes Litwy przy realizacji mostu energetycznego.

4.06 – List do Minister Edukacji Narodowej w którym domagam się przywrócenia pojęć „ojciec” i „matka”, które w formularzach przyjęcia do szkół zastąpiono pojęciami: „pierwszy rodzic/opiekun” a następnie „drugi rodzic/opiekun”.

1.06 – List-protest do Dyrektora Malta Festival Poznań w związku z planowanym wulgarnym „przedstawieniem” pt. „Golgota Picnic”. Domagam się odwołania tej prowokacyjnej pseudosztuki, która wyraża nienawiść do Kościoła i Chrystusa.

20.05 – List do Prokuratury Rejonowej, która sformułowała oskarżenie przeciwko młodym ludziom, patriotom i idealistom, zarzucając im znieważenie monumentów upamiętniających Armię Czerwoną z pl. Wileńskiego i parku Skaryszewskiego.

20.05 – List do Burmistrza Mokotowa w sprawie wprowadzenia do planu budżetu dzielnicy nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73 w Warszawie”.

19.05 – List do GIODO w sprawie wypłynięcia z ambasady w Caracas w Wenezueli „poufnych informacji dotyczących osób z tutejszej Polonii, które otrzymały zasiłek pieniężny ze względu na stan zdrowia lub trudną sytuację”.

19.05 – List do Jose Manuel Barroso, Przewodniczącego Komisji Europejskiej, aby Komisja Europejska nadała dalszy bieg Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej „Jeden z Nas”, czyli skierowała inicjatywę pod obrady nowo wybranego Parlamentu Europejskiego.

5.05 – List do Ministra Zdrowia w sprawie Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym z prośbą o interwencję, bo rodziców pacjentów „mocno zaniepokoiły, a nawet przeraziły ciche plany likwidacji tej placówki”.

4.04 – List do Ministra Gospodarki w związku ze sprzedażą rosyjskiemu oligarsze Michaiłowi Fridmanowi Spółki RWE Dea, wraz z czterema koncesjami na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na Podkarpaciu.

27.03 – List do Minister Edukacji Narodowej, w którym skrytykowałem niezgodne z prawem polecenie wydane Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty przeprowadzenia kontroli finansowej w szkołach z certyfikatem „Szkoła Przyjazna Rodzinie”

19.03 – List do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych i wprowadzenia pediatrów do podstawowej opieki zdrowotnej

18.03 – List do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nie uznania z przyczyn formalnych przez litewskie władze oświatowe ok. 40 dyplomów absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

17.03 – List do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy w sprawie zagrożenia dla Jeziorka Czerniakowskiego, jakie może być spowodowane budową inwestycji „Libretto Park” i innych inwestycji realizowanych w otulinie akwenu

14.03 – List do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie biernego udziału polskiej Delegacji w negocjacjach w ONZ w Nowym Jorku i zaleceń zdecydowanego sprzeciwu wobec promocji aborcji w planie rozwojowym Organizacji po 2015 r.

3.03 – List do Ministra Administracji i Cyfryzacji, w którym m.in. pytam o konsekwencje dla obywateli i Poczty Polskiej po wygraniu przetargu na wysyłkę korespondencji sądów i prokuratur przez firmę z wyłącznym kapitałem cypryjskim

26.02 – List otwarty do Prezydenta RP, aby wobec przyjęcia w Belgii makabrycznej ustawy przyzwalającej na eutanazję ciężko chorych dzieci, Pan Prezydent określił swój stosunek do eutanazji i ewentualnego uchwalenia podobnej ustawy w Polsce.

25.02 – List do Prezesa NIK z prośbą o przeprowadzenie kontroli przetargów i umów zawieranych przez Urząd m.st. Warszawy z zewnętrznymi firmami, które mają wspomagać pracę urzędników, a de facto dublują ich kompetencje i zadania.

19.02 – List do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dyskryminacji przez PFRON tych osób niepełnosprawnych, które mieszkają w blokach wielorodzinnych z tzw. wielkiej płyty, poprzez odmowę dofinansowania wymiany starych wind.

18.02 – List do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie prośby ks. Vitolda Yosiv Kovaliva, Polaka, obywatela Ukrainy, aby raz w miesiącu mógł przekraczać granicę z Ukrainą na przejściu granicznym w Korczowej na pasie „UE”.

17.02 – List do Ministra Skarbu Państwa w sprawie planów komercjalizacji P.P. „Porty Lotnicze” i włączenia go do Polskiego Holdingu Lotniczego, co – zdaniem pracowników – „doprowadzi w krótkim czasie do likwidacji” tego przedsiębiorstwa.

14.02 – List do Ministra Spraw Zagranicznych w związku z planowaną rozprawą w niemieckim sądzie w sprawie trwale chorego polskiego dziecka siłą zabranego przez Jugendamt polskiej matce.

12.02 – List otwarty do Premiera o dramatycznej sytuacji budownictwa mieszkaniowego i braku skutecznych działań rządu, w związku ze skargami mieszkańców i niepokojącymi danymi GUS za 2013 r.

7.02 – List do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie planów budowy supermarketu Lidl na Kabatach, prawie na koronie skarpy ursynowskiej, a tuż obok Parku Natolińskiego, który jest rezerwatem przyrody.

5.02 – List do Prokuratora Generalnego w sprawie zatrzymanego na 3 miesiące Krzysztofa Kokowicza, pracownika Muzeum na Majdanku, oskarżonego o współdziałanie z antysemickim „gangiem nawołującym do nienawiści”.

31.01 List do Ministra Zdrowia w odpowiedzi na list pracowników Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. św. Anny w Warszawie, którzy alarmują o dokonującej się likwidacji „strategicznego szpitala w centrum stolicy”.

27.01 List do Ministra Rolnictwa w sprawie trudnej sytuacji indywidualnych rolników ze względu na nieadekwatne, represyjne przepisy sanitarno-higieniczne, które uniemożliwiają im prowadzenie działalności przetwórczej.

24.01. List do Premiera w sprawie szybkiego podjęcia decyzji w kwestii bankrutującej Stoczni Gdańsk i wznowienia rozmów z UE w sprawie zwiększenia przyznanego Polsce rocznego limitu budowy statków.

22.01. List do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustawy o tzw. bratniej pomocy, która dopuszczając obcych funkcjonariuszy do działań na terytorium Polski ogranicza suwerenność naszego państwa.

20.01. List w sprawie nie wykonania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej orzeczenia TK w sprawie niezgodnego z prawem wykluczenia Opiekunów Osób Dorosłych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

18.01. List do Ministra Środowiska w sprawie apelu NSZZ „Solidarność” skierowanego do Rodaków „o gorącą i szczerą modlitwę o zachowanie integralności, nienaruszalności i trwałości lasów państwowych”.

10.01. List do Prezydenta RP w sprawie poparcia sprzeciwu ks. Prałata Bogdana Bartołda, proboszcza archikatedry Św. Jana w Warszawie wobec otworzenia klubu erotycznego go-go przy ul. Krakowskie Przedmieście.

2013

13.11. List do Prezydent m.st. Warszawy w sprawie tęczy na Pl. Zbawiciela

18.09. Interpelacja w sprawie planów sprzedaży przez MZS budynku Konsulatu RP w Kolonii, z pominięciem Kongresu Polonii Niemieckiej

17.09. List w sprawie wzrostu o 75 proc. cen obiadów w szkole w Wilanowie

17.09. List w sprawie likwidacji szkoły podstawowej w Śródmieściu

17.09. List w sprawie drastycznego skrócenia linii autobusowej nr 517

13.09. List do Premiera Rządu Kanady w sprawie więzionej katoliczki

11.09. Zapytanie w sprawie wyroków sądów, które nie są wykonywane przez urzędników m.st. Warszawy

2.08. Zapytanie w sprawie kontrowersyjnego kandydata na Konsula Honorowego Polski w Monterrey

27.07. Interpelacja w sprawie niekonstytucyjności wprowadzenia obowiązku szkolnego jedynie dla dzieci urodzonych w pierwszej połowie roku 2008

24.07. Interpelacja w sprawie niezgodnej z prawem decyzji Komendanta Głównego Policji w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji

22.07. List w sprawie likwidacji klasy integracyjnej w szkole w Wawrze

18.07. List w sprawie starań o przekazanie katolikom świątyni w Smoleńsku

17.07. List w sprawie bezczynności RPO wobec łamania prawa przez stołecznych urzędników przy blokowaniu sprzedaży mieszkań z bonifikatą 90 proc.

3.07. Interpelacja w sprawie budowy szybkiej kolei na linii Warszawa – Wilno

3.07. Zapytanie w sprawie możliwości potwierdzenia polskiego obywatelstwa i uzyskania dokumentów tożsamości przez Polaków zamieszkałych w Niemczech

3.07. Interpelacja w sprawie perspektyw ustanowienia punktu wyborczego w Dortmundzie w kolejnych wyborach

21.06. Zapytanie o podstawy prawne uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie przymusowej sprzedaży lokalu

19.06. Zapytanie w sprawie nieprzestrzegania przez Ministra Finansów zapisów ustawy o służbie cywilnej

13.06. Interpelacja w sprawie skandalu wizowego w polskich konsulatach na Białorusi

11.06. Interpelacja w sprawie obrony dziedzictwa narodowego i ochrony ogromnego spadku po Ignacym Janie Paderewskim

10.06. List w sprawie zanieczyszczeń z oczyszczalni ścieków Czajka na Białołęce

10.06. List w sprawie likwidacji Ogródka Jordanowskiego na Mokotowie

28.05. Interpelacja w sprawie wprowadzenia przez Narodowe Centrum Nauki języka angielskiego jako języka urzędowego w wymaganych dokumentach

28.05. Interpelacja w sprawie realizacji rekompensat za mienie pozostawione przez Polaków przymusowo wysiedlonych z Kresów Wschodnich

27.05 List w sprawie nieprawidłowości w spółdzielni SAM-81

24.05. Zapytanie w sprawie trybu występowania o środki na Polonię i dotacji udzielonych przez Konsulat Generalny RP w Wiedniu

23.05. Interpelacja w sprawie planów MEN uspołecznienia szkolnych punktów konsultacyjnych funkcjonujących za granicą

22.05. Zapytanie w sprawie wsparcia przez rząd równościowego wychowania w przedszkolach

21.05. List w sprawie inicjatywy powołania Zakładu Polonii i Polaków na Wschodzie na Uniwersytecie w Białymstoku

10.05. Zapytanie w sprawie dyskryminacji Federacji Polonii Francuskiej przez polskich dyplomatów we Francji

10.05. Zapytanie o działania dyscyplinujące, podjęte przez konsula RP w Ottawie względem pracowniczki Rady Szkół Katolickich w Ottawie

8.05. Interpelacja w sprawie słabej pomocy socjalno-prawnej dla Polaków żyjących w Niemczech na marginesie społecznym

25.04. List w sprawie planów budowy dużego obiektu wśród domków jednorodzinnych na Sadybie

25.04. Interpelacja w sprawie dewastacji zabytków i drzewostanu w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

24.04. List w sprawie organizacji URSYNALIÓW, aby uszanowano okolicznych mieszkańców

22.04. List w sprawie planów rozbudowy ulicy na Mokotowie kosztem terenów  zielonych

19.04. Interpelacja w sprawie łamania prawa, a także uniemożliwienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania przedszkoli przez władze Warszawy

12.04. Interpelacja w sprawie wymuszania przez MSZ na sądach postępowania, które może przynieść straty obywatelom i Skarbowi Państwa

10.04. Interpelacja w sprawie powolnego upadku Muzeum Narodowego w Warszawie i braku reakcji Ministra Kultury

9.04. List w sprawie unikania wypłacenia należnego świadczenia przez firmę  ubezpieczeniową

27.03 Interpelacja w sprawie likwidacji konsulatu w Malmo i propozycji utworzenia Domu Polskiego dla Polaków mieszkających w południowej Szwecji

21.03. Interpelacja w sprawie wsparcia edukacji w szkołach i klasach z polskim językiem nauczania na Ukrainie

13.03. Zapytanie w sprawie braku dofinansowania i groźby likwidacji Kuriera Stanisławowskiego

12.03. Interpelacja w sprawie niszczejących dawnych polskich świątyń rzymsko-katolickich na Zachodniej Ukrainie

11.03. List w sprawie kontroli działań policji wobec obiektu sportowego WKS Gwardia

8.03. Zapytanie w sprawie aktualnego stanu prac nad ustawą reprywatyzacyjną i możliwości dochodzenia roszczeń

6.03. Zapytanie o wejście w życie konwencji między Polską i Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania rent i emerytur

6.03. Interpelacja w sprawie konsekwencji dla Polski zmniejszenia w budżecie UE środków na budowę sieci szerokopasmowego Internetu

4.03. List w sprawie zmiany zasad przyznawania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

4.03. List w sprawie zablokowania możliwości wykupu mieszkania z 90 proc. bonifikatą

4.03.List w sprawie przymusu instalacji drzwi przeciwpożarowych w budynku spółdzielczym

21.02. Zapytanie w sprawie usunięcia polskiego godła państwowego ze stron internetowych ministerstw

19.02. Interpelacja w sprawie zagrożeń wynikających z planowanej ustawy o otwartych zasobach publicznych

7.02. Interpelacja w sprawie zagrożenia pism polonijnych w Europie Zachodniej, USA i Australii w związku z cofnięciem dofinansowania z budżetu państwa

4.02. List w sprawie niewykonywanych wyroków sądów administracyjnych dot. nieruchomości w gminie Kampinos

4.02. List w sprawie podwyżki opłat za użytkowanie gruntu miejskiego o 2.406 proc.

1.02. List w sprawie dewastacji Ogrodu Krasińskich w Warszawie

1.02. Interpelacja w sprawie planów uspołecznienia szkół polonijnych, w tym szkoły im. J. Lelewela w Brukseli

24.01. Interpelacja w sprawie trudnej sytuacji finansowej i niepewnej przyszłości Instytutu Reumatologicznego w Warszawie

16.01. List w obronie Zespołu Szkół nr 28 na Mokotowie

16.01. Zapytanie w sprawie przymusowych opłat spółdzielców na konto prywatnej firmy

10.01 Interpelacja w sprawie zawyżonych kosztów opłat za połączenia w telefonii komórkowej z Białorusią i Ukrainą

7.01 Interpelacja w sprawie planów MSZ likwidacji Konsulatu Generalnego w Vancouver w Kanadzie

7.01. Zapytanie w sprawie przepisów prawa regulujących kwestie chrześniaków Prezydenta II RP Ignacego Mościckiego

3.01. Interpelacja w sprawie udziału Polaków w litewskim rządzie i planów rządowej współpracy polsko-litewskiej

3.01. Interpelacja w sprawie planów sprzedaży historycznej siedziby konsulatu w Kolonii i odwołania niepokornej konsul

3.01 Zapytanie w sprawie realizacji przez rząd uchwał IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy

3.01 Zapytanie w sprawie zablokowania środków finansowych na obchody 90-lecia Związku Polaków w Niemczech

 

2012

19.12. Zapytanie w sprawie upamiętnienia uczestników Konfederacji Barskiej w Apelu Poległych w uroczystościach państwowych

13.12. List protestacyjny do Ambasador Litwy w Polsce w związku z prowokacją dziennikarską

6.12. Interpelacja w sprawie wniosków rodziców o przywrócenie dyżurów stomatologicznych w szkołach

4.12. List w sprawie opieki nad przedwojennym zabytkiem w Gdyni

3.12. List w sprawie lepszego dostępu do rezerwatu Morysin w Wilanowie

27.11. List w sprawie nieuznania certyfikatu językowego kandydata na dyrektora generalnego

26.11. List w sprawie starszego mężczyzny zatrzymanego na Marszu Niepodległości

20.11. List w związku z odmowami wykupu mieszkań z bonifikatą korzystna dla mieszkańców

15.11. List w sprawie wizyty Magdaleny Środy w warszawskim liceum

31.10. Zapytanie w sprawie wysokości i zasad wsparcia z publicznych środków Kongresu Kobiet

29.10. List w sprawie pokrzywdzonych handlowców z podziemi przy Dworcu Centralnym

26.10. Interpelacja w sprawie zmiany rozporządzenia MEN regulującego kwestie nauki religii w szkołach

22.10. List w sprawie mogiły ofiar terroru komunistycznego na Służewiu

18.10. List w sprawie braku oświetlenia na osiedlu Wichrowa w Wawrze

12.10. Interpelacja w sprawie przeprowadzenia w Polsce ustawowej reprywatyzacji

2.10 Zapytanie w sprawie umowy międzynarodowej, która chroni pomnik Braterstwa Broni w Warszawie

2.10. Interpelacja w sprawie sygnalizowanych nieprawidłowości w działaniu konsulatu w Hamburgu

29.09. Interpelacja w sprawie problemów polskiego Radia Lwów w związku z zaniedbaniami rządowej Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie

28.09. List w sprawie nierównego traktowania nauczycieli z Mokotowa

27.09. Interpelacja w sprawie dramatycznej sytuacji Muzeum Techniki w Warszawie

26.09. Interpelacja w sprawie problemów z nostryfikacją na Litwie dyplomów uzyskanych w Polsce

24.09. List w sprawie problemów z wykupem lokali komunalnych z 90 proc. bonifikatą

12.09. Zapytanie w sprawie obowiązku dostarczenia do urzędu książeczki wojskowej i informacji o wykształceniu w przypadku zmiany miejsca zameldowania

10.09. List w hołdzie płk. Jana Szypowskiego „Leśnika”

3.09. Interpelacja w związku z korupcją i współpracą z przestępcami w polskich konsulatach na Ukrainie i prawdopodobnie na Białorusi

31.08. List w sprawie pogłosek o profanowaniu ludzkich szczątków przy budowie metra

29.08. Interpelacja w sprawie promowania przez MSZ antypolskiej ksiązki o Holokauście

29.08. Interpelacja w sprawie pogłębiającego sie kryzysu w małej przedsiębiorczości i jego skutków na rynku pracy

31.07. List w sprawie nieprawidłowości w warszawskim MPO

30.07. List w sprawie łamania prawa w SM Przy Metrze

26.07. Interpelacja w sprawie przewidywanej likwidacji Magazynu Wileńskiego i problemów innych polskich mediów na Kresach

24.07. Interpelacja w sprawie problemów i przyszłości warszawskiego klubu piłkarskiego Polonia

13.07. Zapytanie w sprawie środków przeznaczonych na letni wypoczynek dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia

12.07. Zapytanie w sprawie stanu wykonania przez KG Policji nakazów Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w odniesieniu do nieruchomości Stadionu Gwardia na Mokotowie

11.07. Interpelacja w sprawie niezgodnych z Konstytucją RP zapisów w Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

9.07. Zapytanie w sprawie planów rządu wprowadzenia podatku od nieruchomości czyli tzw. podatku katastralnego

29.06. List w sprawie pomnika żołnierzy sowieckich na Pradze Północ

27.06. List w sprawie planów sprzedaży MPWiK w Warszawie

25.06 List w sprawie planów budowy betoniarni na Pradze Południe

19.06. Zapytanie w sprawie interpretacji pojęcia szczególne okoliczności przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych

15.06. Interpelacja w sprawie zwrotu spadkobiercom byłych właścicieli majątków zagrabionych w czasach PRL

14.06. List w sprawie zatrudnienia nauczyciela j.polskiego w Państwowym Polskim Gimnazjum w Rezekne na Łotwie

12.06. Zapytanie w sprawie zasad odpłatności na rzecz pokrycia kosztów utrzymania mienia spółdzielni

12.06. Interpelacja w sprawie problemów polskiej mniejszości na Łotwie i jej oczekiwań wsparcia od polskiego MSZ

24.05. Interpelacja w sprawie planów likwidacji lub ograniczenia 50 proc. ulgi podatkowej dla twórców

23.05. List w sprawie wybudowania na Ursynowie pryszniców dla bezdomnych

21.05. Interpelacja w sprawie rusyfikacji polskiej szkoły w Grodnie na Białorusi

9.05. Interpelacja w sprawie łamania prawa przez urzędników Ministerstwa Finansów podczas zawierania i realizacji kontraktów z Fundacją Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej

9.05. Interpelacja w sprawie potrzeby zwiększenia wsparcia przez MSZ dla Związku Polaków na Ukrainie

9.05. Interpelacja w sprawie złego traktowania Polaków mieszkających w Kazachstanie przez pracowników Ambasady RP w Astanie

25.04. Interpelacja w sprawie planu deregulacji zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami

24.04. List w sprawie kontroli w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Polonus

23.04. Skarga na działanie Prokuratury w sprawie łamania prawa przez pracowników żłobków warszawskich

23.04. List w sprawie umorzenia podatku z tytułu spadku

23.04. List w sprawie likwidacji stołówek szkolnych na Mokotowie

23.04. List w sprawie godnego upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej

11.04. Zapytanie w sprawie szykan słowackiej policji wobec polskiego kierowcy

28.03. Pytanie na pos. Kom. Łączności z Polakami za Granica o zabezpieczenie dokumentów archiwalnych na Ukrainie z okresu autonomii galicyjskiej

28.03 Zapytanie w sprawie krzywdzących przepisów dotyczących wsparcia finansowego z opieki społecznej

26.03 List w sprawie przekształcenia działki z oświatowej na mieszkalną

16.03. Interpelacja w sprawie zakazu wnoszenia na stadiony materiałów religijnych

16.03 Interpelacja w sprawie postępowań konkursowych na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych

13.03 Interpelacja w sprawie polsko-litewskiej współpracy gospodarczej i jej wpływu na sytuację polskiej mniejszości na Wileńszczyźnie

13.03 List w sprawie rozbijania Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie i ataków na Głos Polski

07.03 Interpelacja w sprawie wątpliwości dotyczących zasad przechodzenia adiunktów na stanowisko starszego wykładowcy

29.02. Interpelacja w sprawie przyszłości Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

29.02. Interpelacja w sprawie obaw dotyczących dysponowania przez MSZ środkami finansowymi na rzecz Polonii i Polaków za granicą

17.02. Interpelacja w sprawie odszkodowania dla skierowanych w czasach PRL do zastępczej służby wojskowej w kopalniach i kamieniołomach

17.02. Interpelacja w sprawie nieprofesjonalnego działania Warszawskiego Biura Handlowego na Tajwanie

16.02. Interpelacja w sprawie zapowiedzi zwrotu polskiej ziemi potomkom niemieckich wypędzonych

16.02. Interpelacja w sprawie braku możliwości darmowego oglądania w Internecie programów informacyjnych TVP w Ameryce Północnej i Południowej

15.02. Zapytanie w sprawie domniemanych nieprawidłowości przy rozstrzygnięciu konkursu na dyrektora Gimnazjum nr 55 na warszawskim Żoliborzu

9.02. Zapytanie w sprawie zamknięcia i planów likwidacji Warszawskiego Klubu Sportowego Gwardia

30.01 List w sprawie planów zabudowy osiedla Puławska

26.01 Interpelacja w sprawie wsparcia Filii Uniwersytetu w Białymstoku funkcjonującej w Wilnie

25.01 Interpelacja w sprawie manipulacji Litwinów przy układaniu granic okręgów wyborczych na niekorzyść polskiej mniejszości

12.01 Interpelacja w sprawie represji stosowanych wobec posiadaczy Karty Polaka, osób polskiego pochodzenia z Litwy i Białorusi

9.01 Zapytanie w sprawie zakupienia przez R. Krauze firmy produkującej lek z nowej listy leków refundowanych

5.01 Zapytanie w sprawie budowy prawosławnego kościoła garnizonowego na Mokotowie

5.01 Interpelacja w sprawie ewentualnej niezgodności z konstytucją przepisów ustawy o odpadach

2011

20.12. Interpelacja w sprawie przyszłości dawnego Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego im. Marszałka J. Piłsudskiego na Górze Pop Iwan

20.12. Interpelacja w sprawie podwyżek cen paliw ciekłych wprowadzonych przez koncerny paliwowe

8.11. Interpelacja w sprawie planów sprzedaży Polskich Kolei Linowych S.A.

17.11. Interpelacja w sprawie planów nieograniczonej inwigilacji Internautów przez policję i służby specjalne

17.11. Interpelacja w sprawie prowokacji i rozruchów w Święto Niepodległości z udziałem niemieckich, lewackich bojówkarzy

17.11. Zapytanie w sprawie trzykrotnego wyboru do Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej Chomiczówka

18.11. Zapytanie w sprawie niezgodnego z prawem zwolnienia z pracy szefowej Związku Zawodowego Personelu Pokładowego w PLL LOT S.A.

18.11. Interpelacja w sprawie nieprawidłowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem PKS Polonus S.A.

18.11. Interpelacja w sprawie sprzedaży prywatnym spółkom najlepszych oddziałów szpitali publicznych

22.11. Interpelacja w sprawie zwrotu kościoła katolickiego Parafii rzymsko-katolickiej w Smoleńsku

22.08. List w obronie Radia Maryja i TV Trwam

22.08. List w sprawie inwestycji na Wierzbnie, oprotestowanej przez mieszkańców

27.07. Interpelacja w sprawie wsparcia rządu dla Szkoły Średniej im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze na Wileńszczyźnie

26.07. Interpelacja w sprawie wsparcia odbudowy szkoły w Kazimierzu Dolnym

12.07. Zapytanie w sprawie funkcjonowania Walnego Zgromadzenia w spółdzielniach mieszkaniowych

5.07. Zapytanie w sprawie działalności zarządu komisarycznego przedsiębiorstwa państwowego Holdbud

4.07. List do prokuratury w sprawie niegospodarności w WSM Ochota

6.06. List w sprawie zagospodarowania terenów Ursusa

17.06. Interpelacja w sprawie finansowania tłumacza języka migowego dla nie słyszących studentów

17.06. Interpelacja w sprawie niejasności przy restrukturyzacji spółki Ursus

17.06. Interpelacja w związku z najnowszymi prowokacjami litewskimi wobec polskiej mniejszości

17.06. Zapytanie w sprawie niejasności prawnych przy przekazywaniu umowy najmu lokatorów właścicielom odzyskanych nieruchomości

27.06. List rekomendujący działalność Stowarzyszenia Ordo ex Chao

30.06. List w obronie mokotowskiego WOPR-u

30.06. List w sprawie planów zabudowy terenu zielonego SM Wyżyny na Ursynowie

13.05. Interpelacja w sprawie problemów z finansowaniem zabiegów metodą Gamma Knife przez NFZ

13.05. Interpelacja w sprawie szykan ZUS wobec drobnych przedsiębiorców, którzy mieli możliwość wyboru tytułu do ubezpieczenia

16.05. List w sprawie obrony przed zburzeniem pawilonów przy ul. Puławskiej

18.05. List w sprawie zmiany lokalizacji nowego budynku komunalnego na Mokotowie

23.05. List w sprawie naprawy tarasu przy przedszkolu Tęczowy Ogródek

25.05. Interpelacja w sprawie drastycznych podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste niekorzystnych dla spółdzielców

25.05. Interpelacja w sprawie wykorzystywania przez wysokich funkcjonariuszy policji stanowisk służbowych do celów prywatnych

27.05. List w sprawie wydania koncesji na alkohol w pobliżu kościoła

1.04. List w sprawie urzędów pocztowych likwidowanych na Ursynowie i Mokotowie

4.04. List w sprawie niesprawiedliwego poszerzenia ulicy

11.04. List w sprawie kosztownych przeróbek ppoż. w bloku

11.04. List w sprawie zdjęcia na cmentarzu tablicy płk. Ryszarda Kuklińskiego

12.04. Interpelacja w sprawie pobierania opłat od studentów studiów stacjonarnych, których nie obejmował obowiązek opłat za studia

12.04. List w sprawie budynku stawianego na granicy działek

19.04. Interpelacja w sprawie zmian do założeń projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów

20.04.Interpelacja w sprawie planów utworzenia spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

1.03. Interpelacja w sprawie wadliwych zasad waloryzacji emerytur i rent

3.03. Interpelacja w sprawie dotacji przewidzianej na działalność Fundacji Św. Brata Alberta

7.03. List w sprawie fatalnych skutków reformy rolnej

7.03. List w sprawie szykan NFZ wobec przychodni lekarskiej

14.03. List o patologiach w lokalach socjalnych na Mokotowie

14.03. List w sprawie różnych opłat za użytkowanie wieczyste na Targówku

17.03. Interpelacja w sprawie problemów z utworzeniem Polsko-Ukraińskiego Uniwersytetu Europejskiego

24.03. Interpelacja w sprawie negatywnej oceny celników dla przepisów prawnych określających sposób funkcjonowania Służby Celnej

4.02. List w sprawie monitorowania wyborów samorządowych na Litwie przez OBWE

8.02. Interpelacja w sprawie emisji w telewizji w czasie chronionym materiałów zawierających sceny o charakterze pornograficznym

8.02. Interpelacja w sprawie zatrzymania i przesłuchania pracowników Naszego Dziennika przez FSB Rosji

8.02. Zapytanie w sprawie likwidacji Izby Pamięci płk. Ryszarda Kuklińskiego w Warszawie

14.02. List w sprawie rozbudowy sieci tramwajowej w Warszawie

17.02. Interpelacja w sprawie problemów i nieprawidłowości z zarządzaniem LOT AMS Sp. z o.o.

17.02. Interpelacja w sprawie apelu ukraińskiego portalu o niszczenie polskiego dziedzictwa na Ukrainie

21.02. List w sprawie nieruchomości SBM Stokłosy

25.01. Zapytanie w sprawie sytuacji i przyszłości Instytutu Reumatologii na Mokotowie

24.01. List w sprawie budowy domu komunalnego na Mokotowie

21.01. Interpelacja w sprawie szykan litewskiej inspekcji językowej wobec administracji samorządu rejonu wileńskiego

19.01. Interpelacja w sprawie pominięcia przedstawicieli polskiej mniejszości na Litwie przy wyborze przewodniczących komisji wyborczych

18.01. Interpelacja w sprawie łatania dziury budżetowej pieniędzmi przeznaczonymi na przyszłe emerytury

17.01. List w sprawie budowy Szkoły Podstawowej nr 340 na Ursynowie

11.01. Zapytanie w sprawie zmniejszenia nieprawidłowości w komisjach wyborczych usytuowanych poza granicami Polski

10.01. List w sprawie przerwania budowy dróg krajowych wokół Warszawy

2010

13.12. List w sprawie podniesienia opłat za lokale zakładowe

13.12. List w sprawie problemów ze spłatą kredytu hipotecznego

20.12. List w sprawie stacji bazowej telefonii komórkowej postawionej na budynku mieszkalnym

20.12. List w sprawie zabezpieczenia pękniętej ściany w budynku

22.12. Interpelacja w sprawie ograniczenia środków na budowę obwodnicy Warszawy i wylotowych dróg ekspresowych z miasta

23.12. List w sprawie policjanta zwolnionego ze służby

2.11. Interpelacja w sprawie naruszania praw pacjentów do godnego traktowania i rzetelnego leczenia

8.11. List w sprawie ograniczenia miejsc parkingowych przy ul. Puławskiej

8.11. List w sprawie przeniesienia dializ pacjentki do szpitala MSWiA

8.11. List w sprawie żłobka dla dziecka samotnej matki

15.11. Zapytanie w sprawie próby przejęcia przez Skarb Państwa dziennika Rzeczpospolita

29.11. List w sprawie zagrożenia warszawskich bibliotek

7.10. Interpelacja w sprawie konieczności większego wsparcia dla polskiej oświaty na Ukrainie

8.10. Zapytanie w sprawie planów budowy magistrali kolei magnetycznej, łączącej Moskwę z Berlinem

12.10. Interpelacja w sprawie działań administracji publicznej w zakresie inwestycji przeciwpowodziowych w dorzeczu Wisły i Odry

12.10. Zapytanie w sprawie kary finansowej Litwy dla Polki za napis SKLEP SPOŻYWCZY

13.10. Zapytanie w sprawie działań państwowej straży pożarnej przed Pałacem Prezydenckim

18.10. List w sprawie zaliczenia do minimum kadrowego z węgierskim tytułem dr hab.

19.10. Zapytanie w sprawie zrównania wysokości płacy minimalnej w Polsce ze średnią płacą minimalną w Unii Europejskiej

20.10. List popierający starania młodej Polki z wileńskiego domu dziecka kontynuowania nauki w Polsce

7.09. Interpelacja w sprawie polityki rządu wobec repatriacji Polaków z byłych republik ZSRR

7.09. Interpelacja w sprawie stanowiska Ministra Finansów wobec trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej

7.09. Zapytanie w sprawie skutków finansowych obowiązywania tzw. podatku Belki

15.09. List w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność

15.09. List w sprawie wykupu mieszkań zakładowych

24.09. Interpelacja w sprawie nierównego wsparcia finansowego dla polskiej prasy na Litwie i dla litewskiej prasy w Polsce

27.09. List w sprawie planowanego odłączenia centralnego ogrzewania

28.09. Interpelacja w sprawie finansowego gnębienia litewskich Polaków przez tamtejsze władze

28.09. Interpelacja w sprawie planowanej przez rząd ukraiński rewolucji podatkowej w kontekście polityki podatkowej polskiego rządu

28.09. List w sprawie niewłaściwego naliczenia opłat za zużyty gaz

4.08.10 Zapytanie w sprawie negatywnego wpływu na środowisko metra warszawskiego

6.08.10 Interpelacja w sprawie omijania prawa przez Ministra Finansów w kwestii naboru na stanowisko dyrektora generalnego MF

19.07.10 List w sprawie legalnej sprzedaży i reklamy środków narkotyzujących

22.07.10 Zapytanie w sprawie braku odpowiedzi na pytania Ruchu społecznego Ratuj Maluchy

22.07.10 Zapytanie w sprawie nie wykonania postanowienia TK o zmianie prawa

22.07.10 Zapytanie w sprawie protestu nauczycieli i pracowników ośrodka szkolno-wychowawczego w Brwinowie

26.07.10 List do Przewodniczącego PKW w sprawie głosowania przez przedstawicieli Polonii

27.07.10 Zapytanie w sprawie sytuacji prawnej Torów Wyścigów Konnych na Służewcu

1.06.10 Interpelacja w sprawie antypolskich postulatów litewskich nacjonalistów

10.06.10 Interpelacja w sprawie polskich domów dziecka na Wileńszczyźnie

16.06.10 Interpelacja w sprawie coraz częstszego niemoralnego zachowania młodzieży gimnazjalnej

16.06.10 Interpelacja w sprawie marginalizacji polskiej oświaty na Litwie, która doprowadzi do jej stopniowej likwidacji

22.06.10 Interpelacja w sprawie ograniczeń dostępności do leczenia chorych na nowotwór terapią niestandardową

6.05.10 Interpelacja w sprawie kolejnych kar finansowych w Solecznikach za polskie nazwy ulic

6.05.10 Interpelacja w sprawie mieszkań częściowo finansowanych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

10.05.10 List w sprawie ochrony zabytkowego charakteru Starego Miasta

11.05.10 Interpelacja w sprawie finansowania nauki

17.05.10 List w sprawie nadmiernego ograniczenia przez miasto bonifikat przy przekształceniach

19.05.10 Interpelacja w sprawie nadzoru nad organami prowadzącymi postępowania reprywatyzacyjne

19.05.10 Interpelacja w sprawie problemów, jakie z udziałem w wyborach prezydenckich będą mieli Polacy mieszkający na świecie

24.05.10 List o interwencję prokuratora w sprawie nieruchomości ul. Nowogrodzka 78

24.05.10 List o sądowym sporze spółdzielni z miastem o grunt

7.04.10 Interpelacja w sprawie biopaliw jako problemu dla całego sektora paliwowego w Polsce

7.04.10 Interpelacja w sprawie odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za naruszenie prawa

8.04.10 Interpelacja w sprawie inwigilacji Kuriera Wileńskiego przez służbę bezpieczeństwa

8.04.10 Interpelacja w sprawie starań Polaków-katolików na Ukrainie o zwrot świątyń odebranych przez władze komunistyczne

27.04.10 Interpelacja w sprawie poprawy warunków funkcjonowania rodzin osób niepełnosprawnych

27.04.10 Interpelacja w sprawie wprowadzania matematyki jako przedmiotu obligatoryjnego na egzaminie maturalnym dla szkół artystycznych

3.03.10 Interpelacja w sprawie zabezpieczenia administracji rządowej przed atakiem hakerów

8.03.10 List – wsparcie dla Uczniowskiego Klubu Sportowego MOKOTOVIA

8.03.10 List do prokuratury w sprawie działania ursynowskiej spółdzielni

8.03.10 List w sprawie planów budowy hipermarketu w Wilanowie

9.03.10 Interpelacja w sprawie problemów ze znalezieniem zatrudnienia przez absolwentów szkół wyższych

15.03.10 List w sprawie budowy barierek utrudniających wchodzenie interesantów do ZGN Śródmieście

15.03.10 List w sprawie budowy multimedialnego parku fontann na Śródmieściu

18.03.10 Zapytanie w sprawie losów Systemu Niejawnej Poczty Internetowej OPAL

19.03.10 Interpelacja w sprawie dyskryminacji samorządów na Wileńszczyźnie przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi

22.03.10 List w sprawie problemów Polskiego Artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca Wilia z Wilna

1.02.10 List w sprawie likwidacji przychodni lekarskiej w NBP

8.02.10 List w sprawie nieprawidłowości w Spółdzielni Przy Metrze

8.02.10 List w sprawie odcięcia gazu do budynków na Śródmieściu

10.02.10 Interpelacja w sprawie numerów kontaktowych z najbliższymi w prywatnych telefonach komórkowych do użytku dla służb ratowniczych

15.02.10 List w sprawie problemów z wykupem mieszkań w PAN

19.02.10 Interpelacja w sprawie weryfikacji działania Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych w zakresie nadawania i odbierania stopni i tytułów naukowych

22.02.10 List w sprawie nieprawidłowości w pogotowiu ratunkowym

22.02.10 List w sprawie planów inwestycyjnych na Starym Mieście

4.01.10 List-skarga na umorzone postępowanie prokuratorskie

5.01.10 Zapytanie w sprawie działań podejmowanych przez MSZ dotyczących pisowni nielitewskich nazwisk obywateli Litwy

11.01.10 List do Przewodniczącego PE prof. Jerzego Buzka w sprawie prześladowanych chrześcijan

19.01.10 Interpelacja w sprawie aktualnych problemów mniejszości polskiej na Litwie

19.01.10 Interpelacja w sprawie problemów szkolnych dzieci lekko upośledzonych

20.01.10 Interpelacja w sprawie planowanych zmian w prawie, które pogorszą sytuację lokatorów

25.01.10 Interpelacja w sprawie obsadzania przez Ministra Finansów stanowisk naczelników urzędów skarbowych osobami, które nie przeszły konkursu

26.01.10 List w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego dla 6-latków

2009

6.01. – List w sprawie ochrony parku przy Instytucie Reumatologii na Mokotowie

7.01. – Zapytanie w sprawie wyłączenia z obrotu prawnego przepisu o dodatku mieszkaniowym

9.01. – Interpelacja w sprawie rekonstrukcji zabudowań Republiki Pawłowskiej na Litwie

20.01. – List w sprawie nowych lokali komunalnych na Mokotowie

21.01. – List w sprawie inicjatywy ustawy zakazującej sztucznego zapłodnienia in vitro

10.02. – Zapytanie w sprawie niemerytorycznej oceny dorobku naukowego pracowników nauki

10.02. – Zapytanie w sprawie interpretacji przepisów Prawo Budowlane

10.02. – Interpelacja w sprawie manipulacji w związku z wyborami parlamentarnymi na Litwie

10.02. – Interpelacja w sprawie planów likwidacji INTRACO S.A.

18.02. – Zapytanie w sprawie konsekwencji odsunięcia od władzy w Wilnie koalicji z udziałem Polaków

18.02. – Zapytanie w sprawie afery w Wyższej Szkole Policyjnej w Szczytnie

19.02. – Zapytanie w sprawie dostępności do ksiąg wieczystych drogą on-line

20.02. – Zawiadomienie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa profanacji zwłok w centrum handlowym w Warszawie

23.02. – List w sprawie Kupieckich Domów Towarowych

23.02. – List w sprawie konfliktu matek pracujących z ZUS

23.02. – List w sprawie bezprawnie zwróconego budynku na Mokotowie

23.02. – List w sprawie pośmiertnego odznaczenia

10.03. – Interpelacja w sprawie wsparcia przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka polskiej mniejszości na Litwie

11.03. – Zapytanie w sprawie mobbingu funkcjonariuszki ABW

16.03. – Interwencja w sprawie wzrostu opłat za użytkowanie wieczyste

16.03. – Interwencja w sprawie nieprawidłowości w działaniu sądu

17.03. – Zapytanie w sprawie osadzenia w więzieniu byłego prezesa Universalu, skazanego w aferze FOZZ

30.03. – Interwencja w sprawie domu bez dostępu do drogi

31.03. – Interpelacja w sprawie uznawalności w Polsce uzyskanego na Węgrzech tytułu naukowego habilitált doktorrá

31.03 – Interpelacja w sprawie likwidacji polskich szkół na Wileńszczyźnie

6.04. – List w sprawie problemów z umową najmu po śmierci najemcy

7.04. – Interpelacja w sprawie prawnych uwarunkowań lokalizacji masztów telefonii komórkowej

20.04. – List w sprawie problemów z odrębną własnością w SMB Stokłosy

20.04. – List w sprawie siedliska szczurów na Mokotowie

21.04. – Zapytanie w sprawie trudnej sytuacji szkoły litewskiej w Sejnach

21.04. – Interpelacja w sprawie stosunku rządu polskiego do Serbołużyczan mieszkających w Niemczech

21.04. – Interpelacja w sprawie hałasu emitowanego przez obiekty gospodarcze w pobliżu budynków mieszkalnych

24.04. – Interpelacja w sprawie możliwości zatrudniania Polaków obywateli Litwy w polskiej administracji rządowej

27.04. – List w sprawie należności niesłusznie naliczonych przez ZUS

27.04. – List w sprawie braku decyzji prokuratury w kwestii wystawy ludzkich ciał

5.05. – List w sprawie nieuczciwego inwestora na Ursynowie

5.05. – Zapytanie w sprawie kosztów wprowadzenia w życie zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

5.05. – Interpelacja w sprawie ulg dla seniorów powyżej 65 roku życia nie posiadających prawa do emerytury

11.05. – List w sprawie konieczności usamodzielnienia lokali mieszkalnych

13.05. – Zapytanie poselskie w sprawie opłat na dodatkowy fundusz remontowo-termomodernizacyjny

13.05. – Zapytanie poselskie w sprawie interpretacji zapisu o bonifikacie przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

18.05. – List w sprawie planów zabudowy części Pól Mokotowskich

19.05. – Interpelacja w sprawie wsparcia i upowszechnienia inicjatywy okno życia

22.05. – Interpelacja w sprawie zaniżonej ceny polskich stoczni sprzedanych podejrzanemu inwestorowi

5.06. – Zapytanie w sprawie sytuacji i przyszłości obiektu sportowego, z którego korzysta WKS Gwardia

9.06. Zapytanie w sprawie poszerzenia bazy lokalowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

15.06. List w sprawie przeprowadzenia kontroli w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

16.06. Interpelacja w sprawie programu współpracy polskich rolników z rolnikami mieszkającymi na Wileńszczyźnie

25.06. Interpelacja w sprawie słabych wyników tegorocznego egzaminu gimnazjalnego

26.06. Interpelacja w sprawie zniesienia tzw. podatku Belki

29.06. List w sprawie zakłócenia koncertu poświęconego Fryderykowi Chopinowi

29.06. List w kwestii problemu wykupienia garaży od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

2.07. Interpelacja w sprawie rozszerzenia oferty medialnej dla Polaków na Wileńszczyźnie

6.07. List w sprawie inwestycji MPO na Ursynowie

6.07. List w sprawie pól morysińskich na Wilanowie

16.07. Interpelacja w sprawie ograniczeń praw wyborczych polskiej mniejszości na Litwie

16.07. Interpelacja w sprawie problemów finansowych mediów publicznych, a szczególnie Programu 2 PR

20.07. List w sprawie przedłużenia retransmisji TV Polonia na Litwie

19.08. Zapytanie w sprawie planowanych zmian w Biurze Spraw Wewnętrznych KG Policji

24.08. Zapytanie w sprawie planów likwidacji dawnej Biblioteki Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie

28.08. Zapytanie w sprawie nieprawidłowego powołania prezesa Zarządu Bio-Energia Sp. z o.o.

7.09. List w sprawie podziału kosztów usuwania awarii na terenie gminnym

7.09. Interpelacja w sprawie stopni służbowych w służbie cywilnej i związanych z nimi dodatków

8.09. Zapytanie w sprawie sytuacji najemców mieszkań położonych na terenie Wyścigów Konnych na Służewcu

11.09. List w sprawie dalszych losów inwestycji przy ul. Belgradzkiej

21.09. List do NIK w sprawie kontroli warszawskiej oświaty

21.09. List w sprawie praw najemców wobec roszczeń do gruntu

24.09. Interpelacja w kwestii sytuacji finansowej i formalnej filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie

25.09. Zapytanie w sprawie kontroli trybu wyłonienia dyrektora Zespołu Szkół im. M. Konarskiego w Warszawie

5.10. List w sprawie trudności z nieodpłatnym nabyciem akcji spółki

5.10. List w sprawie budowy wysokich budynków na terenie niskiej zabudowy

5.10. Zapytanie w sprawie nieprawidłowości przy prywatyzacji nieruchomości ul. Nowogrodza 78

5.10. Zapytanie w sprawie antypolskich akcentów na wystawie w Szwecji

6.10. Interpelacja w sprawie gejowskiego filmu porno emitowanego w Galerii Zachęta

9.10. Interpelacja w sprawie problemów edukacji domowej

14.10. List – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez prokuraturę

20.10. Interpelacja w sprawie umożliwienia celnikom skuteczniejszej kontroli hazardu

20.10. Zapytanie w sprawie budowy obwodnicy Marek

9.11. List w sprawie nieprawidłowości Spółdzielni Służew nad Dolinką

9.11. List do Ambasadora Litwy

10.11. Zapytanie w sprawie działań Zarządu SM PAX na szkodę Członków Spółdzielni w latach 2003-2007

10.11. Interpelacja w sprawie warunków pisania obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki przez uczniów dotkniętych dyskalkulią

10.11. Interpelacja w sprawie uregulowania stosunków własnościowych naruszonych przez Dekret PKWN o reformie rolnej

16.11. List w sprawie przekształcania użytkowania wieczystego z bonifikatą 95 proc.

16.11. List w sprawie podniesienia opłat za użytkowanie wieczyste o kilkaset proc.

18.11. Interpelacja w sprawie decyzji litewskiego Sądu Konstytucyjnego o pisowni nielitewskich nazwisk obywateli Litwy

20.11. Interpelacja w sprawie bulwersujących praktyk przy obsadzaniu stanowisk naczelników urzędów skarbowych

26.11. Zapytanie w sprawie planowanego wyburzenia zabytkowych kamienic w polskiej części Grodna

1.12. List w sprawie zagrożonego programu TVP pt. Goniec Kresowy

3.12. Zapytanie w sprawie utrudnień w korzystaniu z ulgi internetowej w PIT

10.12. List w sprawie dziwnego zwrotu nieruchomości

15.12. Interpelacja w sprawie planów objęcia niepublicznych szkół językowych podatkiem VAT w wysokości 22 proc.

15.12. Interpelacja w sprawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o usunięciu krzyży z włoskich szkół

17.12. Interpelacja w sprawie zastrzeżeń byłych właścicieli do rządowego projektu ustawy rekompensacyjnej (reprywatyzacyjnej)

21.12. List w sprawie trudności z zastosowaniem 95 proc. bonifikaty

21.12. List w sprawie ewentualnego łamania prawa przez Zarząd S.M. PAX

22.12. List w sprawie kontrowersyjnej inwestycji przy ul. Woronicza

22.12. Interpelacja w sprawie likwidacji dyżurów pod telefonem w szpitalach i zmuszania lekarzy do działalności gospodarczej

22.12. Interpelacja w sprawie raportu OECD mówiącego o dramatycznej sytuacji panującej w polskiej służbie zdrowia

2008

7.01. – List w sprawie budowy nowego kościoła na Ursynowie

7.01. – List w sprawie dziecka wywiezionego na Białoruś

9.01. – List w sprawie hałasu z klimatyzatorów centrów handlowych

17.01. – List w sprawie skargi na zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

17.01. – List w sprawie sytuacji lokatorów w zwróconych budynkach

17.01. – List w sprawie mieszkanki wykluczonej ze spółdzielni

18.01. – List w sprawie stanowiska ZUS wobec schizofrenii

21.01. – List w sprawie plagiatu doktoratu

22.01. – Interpelacja w sprawie nauczania muzyki na każdym etapie edukacji szkolnej

22.01. – Zapytanie o stanowisko MSZ w sprawie planów budowy elektrowni jądrowych na Białorusi i Litwie

22.01. – Zapytanie w sprawie podziału i odszkodowania za nieruchomości objęte tzw. dekretem Bieruta

22.01. – Interpelacja w sprawie dyskryminacji przy rekrutacji pracowników naukowych na stanowiska profesorskie

28.01. – List w sprawie zasad rekrutacji do warszawskich placówek oświatowych z oddziałami integracyjnymi

28.01.- List w sprawie zamiany mieszkania lokatorskiego

4.02. – List w sprawie garażu bezprawnie przejętego przez miasto

5.02. – Zapytanie o stanowisko rządu wobec żywności genetycznie zmodyfikowanej

5.02. – Interpelacja w sprawie zagrożenia programu tworzenia polskich katedr na zagranicznych uczelniach

7.02. – Interpelacja w sprawie zagrożenia realizacji inwestycji – budynku naukowo-dydaktycznego SGGW

12.02. – List o wątpliwych działaniach S.M. Bródno

18.02. – Interpelacja w sprawie oczekiwanych zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych

18.02. – List o problemach z 95 proc. bonifikatą stosowaną przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

25.02. – List w sprawie kontroli Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

25.02. – List w sprawie uciążliwej dla mieszkańców linii wysokiego napięcia

3.03. – List w sprawie zgody na ekshumację zwłok

3.03. – List w sprawie modernizacji Parku Znicza na Pradze Południe

4.03. – Interpelacja w sprawie stanowiska rządu wobec reformy służb skarbowych

5.03. – List w sprawie hałasu Galerii Mokotów i inercji urzędników

7.03. – Interpelacja w sprawie wspierania przez MEN języka polskiego na Litwie

10.03. – List o niezgodności przepisów z obszaru pomocy społecznej

25.03. – List w sprawie cofnięcia najmu lokalu na pracownię rzeźbiarską

28.03. – Zapytanie w sprawie braku uregulowania warunków tworzenia małych przedszkoli

7.04. – List w sprawie nazwy Skwer im. Delegatury Rządu Emigracyjnego RP na Kraj

9.04. – Zapytanie w sprawie wprowadzenia obowiązku szkolnego od 6 roku życia

11.04. – Zapytanie w sprawie zmian w kanonie obowiązkowych lektur szkolnych

14.04. – List w sprawie połączenia ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Woronicza

21.04. – List w sprawie ponownej wyceny wywłaszczanej nieruchomości

21.04. – List w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji Spółdzielni Służew nad Dolinką

22.04. – Interpelacja w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego w instytucjach państwowych

22.04. – Interpelacja w sprawie wymuszania na lekarzach zgody na pracę powyżej 48 godz. w tygodniu

23.04. – Interpelacja w związku z trudną sytuacją polskiej mniejszości na Litwie

29.04. – List w sprawie braku możliwości wykupienia lokali komunalnych

29.04. – List w sprawie inwestycji drogowej przy Kościele p.w. św. Katarzyny

9.05. – Zapytanie w sprawie upolitycznienia egz. maturalnego z wiedzy o społeczeństwie

12.05. – List w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność

12.05. – List w sprawie wyjaśnienia legalności wyboru władz SM Bródno

13.05. – Interpelacja w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela

16.05. – Zapytanie w sprawie nakłaniania uczniów przez nauczycieli do rezygnacji z matury

19.05. – List w sprawie hałasu lotniczego na Okęciu

28.05. – Interpelacja w sprawie spełnienia norm instalacji przeciwpożarowej w budynkach spółdzielczych z lat 70.

28.05. – Zapytanie w sprawie roszczeń do terenu, na którym ma być zbudowany Stadion Narodowy

2.06. – List w sprawie uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do garażu

9.06. – List w sprawie interpretacji przepisów prawa spółdzielczego

11.06. – List o nie przyznawanie obywatelstwa polskiego obywatelowi Ukrainy

11.06.- Zapytanie w sprawie pouczenia nieletnich świadków, którzy zeznają w sprawie osób bliskich

12.06. – Interpelacja w sprawie słabej kondycji e-sądownictwa w Polsce

24.06. – Interpelacja w sprawie unormowania sytuacji prawnej posiadaczy obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych w okresie międzywojennym

24.06. – Zapytanie w sprawie potrzeby otworzenia konsulatu RP i wybudowania Domu Polskiego w rejonie solecznickim na Litwie

2.07. – Zapytanie w sprawie roszczeń byłych właścicieli Uzdrowiska Rymanów Zdrój

7.07. – List w sprawie roszczeń do gruntu warszawskiego i groźby eksmisji

11.07. – Interpelacja w sprawie trudności pojawiających się podczas starań o odzyskanie ziemi przodków przez Polaków obywateli Republiki Litewskiej

14.07. – List w sprawie problemu mieszkań zakładowych

14.07. – List w sprawie odmowy bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

14.07. – List w sprawie kontrowersyjnej inwestycji u zbiegu ul. Woronicza i Modzelewskiego

15.07. – Interpelacja w sprawie uznawania czeskich i słowackich docentur za polskie habilitacje

16.07. – Interpelacja w sprawie zapewnienia środków na funkcjonowanie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie

17.07. – List – pytanie prawne o SMB Imielin

17.07. – Zapytanie w sprawie skutków środowiskowych całorocznej jazdy na światłach mijania

17.07. – Interpelacja w sprawie nadania statusu obozu koncentracyjnego obozowi w Pruszkowie – Dulag 121

21.07. – Zapytanie w sprawie monitoringu prasy prawicowej na zamówienie MSWiA i związanego z tym zagrożenia wolności mediów

8.09. – List w sprawie budynków publicznych dla szkół prywatnych

15.09. – List w sprawie świadczeń rentowych dla dziecka

17.09. – Interpelacja w sprawie naruszenia prawa oświatowego przez warszawskie szkoły

18.09. – Zapytanie w sprawie potrzeby zmniejszenia opodatkowania dochodów z pracy i kapitału

29.09. – List w sprawie lokalu zastępczego

30.09. – List w sprawie utworzenia na Ursynowie szkoły dla dzieci niepełnosprawnych

30.09. – List w sprawie budowy kanalizacji i wodociągów na Zielonym Ursynowie

30.09. – Interpelacja w sprawie nieprzygotowania warszawskich szkół do nauki 6-latków

30.09. – Zapytanie w sprawie wydania na Litwie pocztówki przypisującej marsz. Józefowi Piłsudskiemu ludobójstwo narodu litewskiego

7.10. – Interpelacja w sprawie zmian w przepisach dotyczących statusu repatrianta

9.10. – Interpelacja w sprawie sprzeciwu władz litewskich wobec polskiej pisowni patrona szkoły średniej w Ławaryszkach w rej. wileńskim

9.10. – Zapytanie o działania podejmowane przez rząd w sprawie wprowadzenia powszechnego moratorium na wykonywanie aborcji

13.10. – List w sprawie planów budowy meczetu na Ochocie

13.10. – List w sprawie budowy kładki dla pieszych nad torowiskiem

14.10. – Zapytanie w sprawie braku odszkodowania za działki przejęte pod inwestycję drogową

21.10. – Zapytanie w sprawie wywózki gruzu ze Stadionu Dziesięciolecia

28.10.- List w sprawie zapowiedzianej prowokacji homoseksualistów na Wawelu

28.10. – Zapytanie o opłaty wnoszone za grunt przez WKS Gwardia

29.10. – List w sprawie budowy kościoła w Solecznikach na Wileńszczyźnie

3.11. – List w sprawie miejsca pod budowę kościoła na Ursynowie

4.11. – Zapytanie w sprawie budowy przy ul. Belgradzkiej

5.11. – Zapytanie w sprawie interpretacji przepisów ustawy o cudzoziemcach

5.11. – Interpelacja w związku z próbą pozbawienia mandatów poselskich uzyskanych przez przedstawicieli polskiej mniejszości na Litwie

17.11. – List w sprawie braku prawa do lokali zastępczych

19.11. – Interpelacja w sprawie planów likwidacji Teatru Ochoty w Warszawie

27.11. – Zapytanie w sprawie odmowy J. Pitery udostępnienia raportu o CBA

2.12. – Interpelacja w sprawie wprowadzenia dodatkowego 6-ścio miesięcznego terminu na złożenie wniosków dekretowych na terenie m.st. Warszawy

2.12. – Interpelacja w sprawie ostatniego miejsca Polski w UE pod względem dostępu obywateli do e-administracji

4.12. – Interpelacja w sprawie dyskryminacji posła narodowości polskiej w Sejmie Republiki Litewskiej

16.12. – Interpelacja w sprawie nieudolnego wydawania środków unijnych na Mazowszu

16.12. – Interpelacja w sprawie podejrzenia złamania prawa przy prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego

19.12. – List w sprawie sygnałów korupcji wśród związkowców

22.12. – List w sprawie budowy przez spółdzielnię wielopoziomowego garażu na Mokotowie

22.12. – List w sprawie bezprawnego przejęcia mieszkania przez spółdzielnię

22.12. – List w sprawie potrzeby likwidacji instytucji użytkowania wieczystego

2007

12.11. – List w sprawie złej podstawy prawnej dla decyzji wojewody

12.11. – List o podjęcie działań przez CBA

12.11. – List w sprawie wykupienia mieszkań przez emerytowanych gospodarzy domów

16.11. – List z prośbą o wycofanie wniosku o eksmisję

19.11. – List – monitorowanie decyzji o zatrzymaniu budowy przy ul. Belgradzkiej

20.11. – List z prośbą o zbadanie zasadności umorzenia śledztwa przez prokuraturę

23.11. – Zapytanie poselskie w sprawie chuliganów stadionowych

28.11. – Interpelacja w sprawie luki prawnej w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

28.11. – Interpelacja w sprawie zagrożenia autonomii uczelni wyższej

3.12. – Interwencja do Konsula Generalnego RP w Szanghaju

5.12. – Interpelacja w sprawie procedury przekazywania 1 proc. podatku dochodowego

na rzecz OPP

5.12. – Interpelacja w sprawie braku możliwości wykupienia mieszkań zakładowych

5.12. – Zapytanie w sprawie stosunku Ministerstwa Sprawiedliwości wobec syndromu Gardnera

12.12. – Zapytanie w sprawie wprowadzenia wzoru mundurów z 1926 r.

17.12. – List w sprawie zagrożonego Instytutu Kresowego w Warszawie

17.12. – List w sprawie ludzi nauki skrzywdzonych przez CK

17.12. – List w sprawie stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku

18.12. – List w sprawie zasiłków dla inwalidów i 75-latków >