dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Grudzień

8.12. Odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne Komitetu PiS Mokotów, które otworzył poseł Artur Górski. Modlitwę poprowadził ks. Edward Seremet. Życzenia zebranym złożył m.in. Jacek Cieślikowski, radny Rady Warszawy. Spotkanie uświetnił koncert Pawła Piekarczyka. [slideshow id=297]
13.12. Ulicami Warszawy przeszła demonstracja PiS w 33 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego z udziałem członków Komitetu PiS Mokotów, którzy nieśli własny baner. [slideshow id=296]
18.12. Podczas sesji pt. „Plan ‚Burza’ na Wołyniu. Działania bojowe 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty Armii Krajowej – fenomenu polskiego podziemia”, zorganizowanej w Zespole Szkół na Żoliborzu, zostało odczytane przesłanie posła Artura Górskiego do młodzieży.