dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Prace sejmowe

2013

27.09. Wypowiedź na pos. Komisji o groźnej poprawce PO do nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej

25.09. Wypowiedź na pos. Sejmu o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej

11.09. Wypowiedź na pos. Komisji w sprawie zwrotów przez konsulaty korespondencji sądowej rozsyłanej do Polaków mieszkających na świecie

25.07. Wypowiedź na pos. Kom. Łączności z Polakami za Granicą o problemach oświaty polonijnej

24.07. Wypowiedź na pos. Kom. Administracji o nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej

23.07. Wypowiedź na pos. Sejmu o rewolucji gender w kształceniu pielęgniarek i położnych

11.07. Wypowiedź na pos. Kom. Łączności z Polakami za Granicą o projekcie zmiany praw wyborczych dla Polonii

21.06. Wypowiedź na pos. Kom. Administracji o kontrolach NIK w administracji i domu polskiego w Świętym Konstantynie

20.06. Wypowiedź na pos. Kom. Łączności z Polakami za Granicą – podsumowanie wizytacji na Litwie i prezentacja projektu dezyderatu

20.06. Wypowiedź na pos. Kom. Administracji o wykonaniu budżetu KPRM w 2012 r.s. Kom. Administracji o wykonaniu budżetu KPRM w 2012 r.

13.06. Wypowiedź na pos. Komisji Łączności z Polakami za Granicą o prowokacjach ukraińskich nacjonalistów w ostatnich latach

20.06. Wypowiedź na pos. Sejmu o fatalnym przebiegu konkursu KRRiT o miejsca na multipleksie cyfrowym

12.06. Wypowiedź na pos. Sejmu o niekorzystnych zmianach w warszawskich przedszkolach

28.05. Wypowiedź na pos. Sejmu – apel do ministra zdrowia o ratowanie szpitalnego oddziału ratunkowego w szpitalu na Solcu

23.05. Wypowiedź na kom. Łączności o dezyderacie komisji po wizytacji w Berlinie i liście rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech

23.05. Wypowiedź na pos. Sejmu o problemach z lokalami komunalnymi i socjalnymi

22.05. Wypowiedź na pos. Kom. Administracji i Cyfryzacji o potrzebie nie ingerowania rządu w inicjatywy obywatelskie

9.05. Wniosek na pos. Komisji Łączności, aby wezwać na posiedzenie komisji kierownictwo MSZ(1)

9.05. Wypowiedź na pos. Kom. Spraw Wewnętrznych o pieniądzach wydawanych w policji na alkohole

9.05. Wypowiedź na pos. Sejmu o radarach stawianych masowo w Warszawie

8.05. Wypowiedź na pos. Kom. Administracji i Cyfryzacji o problemach obywateli w dostępie do informacji publicznej

19.04. Wypowiedzi na pos. Kom. Łączności z Pol. za Granicą w sprawie kandydata na konsula generalnego w Łucku

5.04. Wypowiedź na pos. Sejmu w sprawie problemów ośrodków adopcyjnych i rodzin zastępczych

4.04. Wypowiedź na pos. Kom. Łączności z Pol. Za Granicą o nieprawidłowościach w rozdzielaniu przez MSZ pieniędzy na Polonię

4.04. Wypowiedź na Kom. Łączności z Pol. Za Granicą o brakujących podręcznikach metodycznych do nauki j. polskiego na Ukrainie i Białorusi

21.03. Wypowiedź na pos. Kom. Łączności z Pol. Za Granicą o potrzebie ustanowienia konsula honorowego w Solecznikach na Litwie

3.04. Wypowiedź na pos. Kom. Adm. i Cyfryzacji o braku sygnału cyfrowego TV za wschodnią granicą Polski

21.03. Wypowiedź na pos. Kom. Łączności z Pol. Za Granicą o potrzebie ustanowienia konsula honorowego w Solecznikach na Litwie

6.03. Wypowiedź na pos. Kom. Łączności z Polakami za Granicą o potrzebie dogłębnej kontroli MSZ w zakresie wydawania środków na Polonię

21.02. Wypowiedź na pos. Kom. Łączności z Polakami za Granicą o tym, że rząd traktuje Polonię kanadyjską jak niepotrzebny ciężar

21.02. Wypowiedź na pos. Kom. Adm. o sytuacji i przyszłości Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

21.03 Wypowiedź na pos. Sejmu. Proponowany parytet 50 proc. dla kobiet na listach wyborczych to kolejny krok w stronę lewicowego absurdu

7.03. Wypowiedź na pos. Sejmu. Przez rosnące bezrobocie stracimy jedno pokolenie

19.02. Wypowiedź na pos. Sejmu o przekształcaniu przez PO Polski w land nowej federalnej Mitteleuropy

7.02. Wypowiedź na pos. Kom. Łączności z Polakami za Granicą o planach MSZ sprzedaży historycznej siedziby konsulatu w Kolonii

6.02. Wypowiedź na pos. Kom. Łączności z Polakami za Granicą o sprawach Polonii kanadyjskiej

6.02. Wypowiedź na pos. Kom. Łączności z Polakami za Granicą o konwencji polsko-amerykańskiej likwidującej podwójne opodatkowanie rent i emerytur

6.02 Wypowiedź na pos. Kom. Adm. i Cyfryzacji o dalszymdyskryminowaniu TV Trwam przez KRRiT

6.02 Wypowiedź na pos Sejmu w sprawie zablokowania przez KE 4mld euro na polskie drogi

24.01. Wypowiedź na pos. Kom. Łączności z Polakami za Granicą o problemach oświatowych niemieckiej Polonii

3.01. Wypowiedź na pos. Komisji Łączności z Polakami za Granicą o możliwości przywrócenia obywatelstwa polskiego

3.01 Wypowiedź na pos. Komisji Łączności z Polakami za Granicą o możliwości adopcji polskich dzieci z Litwy, Białorusi i Ukrainy

4.01. Wypowiedź na pos. Sejmu o zmarnowanej szansie uratowania fabryki FSO na Żeraniu

24.01. Wypowiedź na pos. Sejmu o związkach partnerskich jako kolejnym kroku do legalizacji adopcji przez homoseksualistów

2012

14.12. Wypowiedź na pos. Komisji Łączności z Polakami za Granicą w sprawie społecznej kontroli rozdawania pieniędzy przez konsulów

11.12. Wypowiedź na pos. Kom. Łączności z Polakami za Granicą o pracy konsulatów polskich na Litwie i w Kanadzie

12.12. Wypowiedź na pos. Sejmu o korupcji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

11.12. Wypowiedź na pos. Kom. Łączności z Polakami za Granicą o pracy konsulatów polskich na Litwie i w Kanadzie

11.12. Wypowiedź na pos. Sejmu o globalnym ociepleniu i handlu emisjami jako przekręcie wszechczasów

6.12. Wypowiedź na pos. Sejmu o bierności policji przy aktach agresji wobec warszawskich kupców

6.12. Wypowiedź na pos. Kom. Łączności z Polakami za Granicą o wsparciu dla polskich mediów dla Zagranicy

6.12. Wypowiedź na pos. Kom. Łączności z Polakami za Granicą: pytania do kandydata na konsula generalnego w Łucku

22.11. Wypowiedź na pos.Komisji Spraw Wewnętrznych o działaniach policji podczas Marszu Niepodległości

21.11. Wypowiedź na pos.Sejmu o załamaniu się projektu dowodu osobistego z warstwą elektroniczną

21.11. Wypowiedź na pos. Sejmu o pilnym trybie legislacyjnym, gdy dawno było wiadomo, że nie będzie dowodów z warstwą elektroniczną

15.11. Wypowiedź na pos. Sejmu w sprawie czyszczących poprawek Senatu do ustawy o paszportach

25.10. Wypowiedź na pos. Kom. Łączności z Polakami za granicą o sytuacji niezależnego Związku Polaków na Białorusi

24.10. Wypowiedź na pos. Komisji SW w sprawie zwiększonego budżetu KPRM

23.10. Wypowiedź na pos. Sejmu o trudnej sytuacji finansowej samorządów

11.10. Wypowiedź na pos. Kom. SW o likwidacji posterunków policji w kraju

11.10. Wypowiedź na pos. Kom. Łączności z Polakami za Granicą w sprawie polityki kadrowej w polonijnej oświacie

26.09 Wypowiedź na pos. Kom. Adm i SW w sprawie problemów Klubu Sportowego „Gwardia”

26.09. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie zmian w paszportach

13.09. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie działalności przestępczej w polskim konsulacie w Łucku na Ukrainie

30.08. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie roli służb w aferze AmberGold

25.07. Wypowiedź na pos. Komisji Łączności z Polakami za Granicą w sprawie dramatycznej sytuacji polskich mediów na Kresach

25.07. Wypowiedź na pos. Kom. Adm. i SW w sprawie planów budowy e-administracji

24.07. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – pochwała specjalnych stref ekonomicznych

13.07. Wypowiedź na pos. Kom. Łączności z Polakami za Granicą o katastrofie polskich mediów na Kresach

12.07. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o przymusie szczepień ochronnych

12.07. Wypowiedź na pos. Kom. Adm. i SW o katastrofalnym stanie lotnictwa policyjnego

11.07. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o bałaganie legislacyjnym rządu

28.06. Wypowiedź na pos. Kom. Łączności z Polakami za Granicą o represjach władz Białorusi wobec tamtejszych Polaków

28.06. Wypowiedź na pos. Sejmu, aby Rzecznik Praw Dziecka interweniował w sprawie prywatyzacji szkolnych kuchni

27.06. Wypowiedź na pos. Kom. Adm. i SW o nieprawidłowościach w wykonaniu budżetu w KPRM

27.06. Wypowiedź na pos. Kom. Łączności z Polakami za Granicą o opóźnieniach w przekazywaniu pieniędzy na polonijną akcje letnią

27.06. Wypowiedzi na pos. Kom. Adm. i S.W. o chaosie legislacyjnym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

26.06. Wypowiedź na pos.Sejmu w sprawie ograniczenia prawa obywateli do zgromadzeń

14.06. Wypowiedź na pos. Kom. Łączności z Polakami za Granicą o przeszukaniu przez SG kombatantów AK na granicy z Białorusią

13.06. Wypowiedź na pos. Sejmu o reklamowaniu Gazety Wyborczej przez MEN

13.06. Wypowiedzi na pos. Sejmu o projekcie SLD dot. likwidacji Funduszu Kościelnego

24.05. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o projekcie fundacji politycznych

23.05. Wypowiedzi na pos. Kom. Łączności z Polakami za Granicą o rosnących problemach polskiej mniejszości na Białorusi

23.05. Wypowiedź na pos. Kom Adm. i S.W. w sprawie pochodni w kontekście nowej ustawy Prawo o zgromadzeniach

23.05. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o wydłużeniu ważności paszportu dla dzieci

10.05. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o apelu w sprawie politycznego bojkotu EURO2012

10.05. Wypowiedź na posiedzeniu Rady Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2010 r.

26.04. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie poprawek Senatu do ustawy o cudzoziemcach

26.04. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o planach reformy emerytalnej

26.04 Wypowiedz na pos. Kom.Łączności z Polakami za Granicą o polskich szkołach na Islandii i Litwie

25.04 Wypowiedz na pos. Kom. Administracji i SW o problemach w obsadzaniu wyższych stanowisk w służbie cywilnej

25.04. Wypowiedzi na pos. Kom. Administracji i SW o poprawkach Senatu do ustawy o cudzoziemcach

29.03. Wypowiedź na pos. Kom. Administracji i SW o porażkach informatyzacji administracji

29.03. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o polskiej polityce zagranicznej

28.03. Wypowiedzi na pos. Kom. Łączności z Polakami za Granica w sprawie kandydata na konsula w Chicago

28.03 Wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu o opóźnieniach z realizacją nowych dowodów osobistych

16.03 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o implementacji prawa UE

15.03 Wypowiedź na pos. Kom. Łączności z Polakami za Granicą o współpracy min. kultury z Polonią

14.03 Wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu o nadmiernie biurokratycznym prawie

13.03 Wypowiedź na pos. Kom. Administracji i SW w sprawie bzdurnych zapisow ustawy o cudzoziemcach

29.02. Wypowiedź na pos. Kom. Administracji i SW w kwestii dnia ochroniarzy

28.02. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o błędnym skonstruowaniu podatku od kopalin

26.01. Wypowiedź na pos. Komisji Łączności z Polakami za Granicą o sytuacji wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku

26.01. Wypowiedź na pos. Komisji Łączności z Polakami za Granicą o odpowiedzi na dezyderat w sprawie fiaska rozmów polsko-litewskich

26.01. Wypowiedź na pos. Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o braku cyfrowego systemu łączności radiowej na EURO 2012

17.02. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o opinii GIODO w sprawie ratyfikacji ACTA

16.02. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o zamykaniu warszawskich szkół

15.02. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o posyłaniu do szkoły 6-latków

15.02. Wypowiedź na pos. Komisji Łącznosci z Polakami za Granicą w sprawie glosowania korespondencyjnego Polonii w wyborach w 2011 r.

27.01. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o osłabianiu pozycji Senatu przez rząd

26.01. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o reformach w służbie zdrowia

25.01. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o groźbie załamania systemu pomocy dla Polonii

11.01. Wypowiedź na pos. Sejmu o problemach z repatriacją Polaków z Kazachstanu

11.01. Wypowiedź na pos. Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o przeniesieniu nadzoru nad Służbą Cywilną do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacjij

2011

20.12. Wypowiedź na pos. Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o projekcie budżetu Kancelarii Premiera

21.12. Wypowiedź na pos. Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o działaniach policji 11 listopada

15.12. Wypowiedź na pos. Sejmu o potrzebie obrony resztek polskiej suwerenności

15.12. Wypowiedź na pos. Komisji Łączności z Polakami za Granicą o sytuacji Polonii w Brazylii

14.12. Wypowiedź na pos. Sejmu o potrzebie zwiększenia wsparcia finansowego dla Polonii i Polaków z Kresów

1.12. Wypowiedź na pos. Komisji Łączności z Polakami za Granicą w sprawie dezyderatu o sytuacji polskiej oświaty na Litwie

29.08. Wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu o psuciu ustawy o dostępie do informacji publicznej

18.08. Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznych

13.07. Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o obronie przed atakiem w cyberprzestrzeni

14.07. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o otwarciu uczelni na studentów zagranicznych

26.07. Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o dostępie do informacji publicznych

30.06. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie szykanowania przez ZUS przedsiębiorców

30.06. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie pełnej ochrony życia ludzkiego od poczęcia

10.06. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o odmowach interwencji przez Rzecznika Praw Obywatelskich

7.06. Wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu o porażce rządu w kwestii dowodu osobistego z warstwą elektroniczną

26.05. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o podatkowej polityce rządu

27.05. Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych .Poprawki do projektu ustawy o dowodach osobistych

27.05. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie gazu łupkowego

25.05. Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o porażce rządowych planów w sprawie nowych dowodów osobistych

13.05. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o zaniedbaniach notariuszy przy zakupie ziemi przez cudzoziemców

12.05. Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o współpracy policji z samorządem

12.05. Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o użyciu siły przez służby mundurowe wobec osób zgromadzonych przed Pałacem Prezydenckim

12.05. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego z budżetu państwa

29.04. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o przeznaczeniu budynków po likwidowanych szkołach publicznych

28.04. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o roli Senatu i legislatorów w procesie tworzenia prawa

14.04. Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o utrudnieniach w prowadzeniu działań ratowniczych na wysokościach

17.03. Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o przygotowaniach do EURO 2012

16.03. Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poprawkach Senatu do ustawy reformującej szkolnictwo wyższe

17.03. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z rosyjskim Gazpromem

16.03. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie uchwały w obronie chrześcijan prześladowanych na świecie

16.03. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie pozornej korzyści z ulgi podatkowej dla ubezpieczonych w III filarze

16.03. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o polityce rządu wobec Białorusi, Litwy i Ukrainy

4.03. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność

3.03. Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o przygotowaniu Korpusu Prezydencji

2.03. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie likwidacji wersji papierowej aktów normatywnych

24.02. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o wsparciu dla emigracji politycznej z Białorusi

1.02. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o obniżeniu rangi habilitacji w reformie szkolnictwa wyższego

1.02. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o opiniach wykładowców akademickich na temat reformy szkolnictwa wyższego

1.02. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o zakazie reklamy wyborczej w mediach

19.01. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie nowego podziału miejsc w Parlamencie Europejskim

19.01. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie braku odpowiedzi na pytania związane z katastrofą smoleńską

5.01. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o propozycji PiS nowelizacji Konstytucji RP

2010

16.12. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu. Pytanie o zagrożoną niezawisłość prokuratury

16.12. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu. Obrona prokuratury

3.12. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o nabytych uprawnieniach urzędników mianowanych

3.12. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o deklaracji min. Michała Boniego w sprawie prokuratury

1.12. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie projektu racjonalizacji zatrudnienia w administracji

1.12. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o marnotrawstwie pieniędzy w administracji

1.12. Wypowiedź na posiedzeniu Komisji AiSW o poprawkach do projektu ustawy dot. racjonalizacji zatrudnienia

30.11. Wypowiedź na posiedzeniu Komisji AiSW o stanowisku rządu do projektu racjonalizacji zatrudnienia w administracji

30.11. Wypowiedź na posiedzeniu Komisji AiSW o stanowisku rządu do projektu racjonalizacji zatrudnienia w administracji

25.11. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o Rzeczniku do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji

23.11. Wypowiedź na posiedzeniu RSC o naborze na stanowisko dyrektora generalnego Ministerstwa Finansów

23.11. Wypowiedź na posiedzeniu Komisji AiSW w sprawie projektu racjonalizacji zatrudnienia w administracji

23.11. Wypowiedź na posiedzeniu Komisji AiSW w sprawie projektu racjonalizacji zatrudnienia w administracji

27.10. Wypowiedź na posiedzeniu Komisji AiSW o potrzebie zmiany znaków drogowych po zwiększeniu dopuszczalnej prędkości na drogach

26.10. Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji AiSW o polityce rządu wobec służby cywilnej

20.10. Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji AiSW o kościelnej Komisji Majątkowej

20.10. Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji AiSW o kościelnej Komisji Majątkowej

20.10. Wypowiedź na posiedzeniu Komisji ENiM o zarobkach w szkolnictwie wyższym

19.10. Wypowiedzi na posiedzeniu Rady Służby Cywilnej o projekcie ustawy MINUS 10 PROC.

7.10. Wypowiedź na posiedzeniu Komisji AiSW o zakazie handlu dopalaczami

6.10. Wypowiedź na posiedzeniu Komisji ENiM o propozycji przekształcenia bibliotek szkolnych w biblioteki publiczne

6.10. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o projekcie reformy szkolnictwa wyższego

6.10. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie planowanego Roku Czesława Miłosza

5.10. Wypowiedź na posiedzeniu Komisji AiSW o problemach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

23.09. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o antyspółdzielczym projekcie ustawy

21.09. Wypowiedzi na posiedzeniu RSC o nieprawidłowościach przy naborze na stanowisko Dyrektora Generalnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2.09. Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji AiSW o poprawkach Senatu do ustawy o ewidencji ludności

6.08. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o wadliwości projektu ustawy Komisji Przyjazne Państwo

6.08. Wypowiedź na posiedzeniu Komisji AiSW o poprawce Senatu do ustawy o dowodach osobistych

5.08. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o ograniczaniu autonomii uczelni wyższych

3.08. Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji AiSW o poprawkach Senatu do ustawy o ochronie informacji niejawnych

22.07. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o trudnej sytuacji FSO w Warszawie

21.07. Wypowiedź na posiedzeniu Komisji AiSW do projektu ustawy o dowodach osobistych

21.07. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o nowych dowodach osobistych

20.07. Wypowiedź na posiedzeniu Komisji AiSW o planie pracy na kolejne półrocze

8.07. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o przygotowaniu do wdrożenia nowej ustawy o PAN

6.07. Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji AiSW o nowych dowodach osobistych

9.06.10 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o akcji pt. Cała Polska chroni dzieci

10.06.10 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o rzeczniku praw żołnierza

11.06. Wypowiedź na posiedzeniu Komisji AiSW w sprawie zabezpieczenia przez BOR podróży Prezydenta RP do Smoleńska

22.06. Wypowiedź na posiedzeniu Komisji AiSW w sprawie wykonania budżetu KPRM

25.06.10 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

5.05.10 Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o niepotrzebnym, nadmiernym pośpiechu w pracach nad trudną ustawą

6.05.10 Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o procedowaniu nad projektem ustawy o dowodach osobistych

6.05.10 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie procedur związanych z ewentualnym wyjściem Polski z UE

20.05.10 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o małym ruchu granicznym z Białorusią

21.05.10 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o sytuacji na terenach dotkniętych powodzią

8.04.10 Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o udziale Prokuratora Generalnego w pracach legislacyjnych

8.04.10 Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o wdrażaniu idei e-szkoły

8.04.10 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o polskiej polityce zagranicznej wobec Litwy

29.04.10 Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poprawkach Senatu do ustawy o PAN

29.04.10 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o poprawkach Senatu do ustawy o PAN

3.03.10 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie ustawy wprowadzającej reformę systemu nauki

4.03.10 Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o projekcie przepisów wprowadzających reformę nauki

4.03.10 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

17.03.10 Wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu o reformie Polskiej Akademii Nauk

18.03.10 Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

19.03.10 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o polityce rządu

9.02.10 Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych – uwagi do poprawek Senatu do ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne

10.02.10 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o porażce rządu w kwestii likwidacji obowiązku meldunkowego od 2012 r.

11.02.10 Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o projekcie ustawy o ewidencji ludności

11.02.10 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o komunikacji elektronicznej między urzędem a obywatelem

17.02.10 Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o efekcie prac nad projektem ustawy o PAN

18.02.10 Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o udziale Polaków w akcji ratunkowej na Haiti

18.02.10 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie pomysłu wprowadzenia parytetu płci w życiu zawodowym i publicznym

18.02.10 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie wsparcia rządu dla Telewizji Biełsat

5.01.10 Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o polityce rządu w kwestii edukacji seksualnej

6.01.10 Wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

7.01.10 Wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu o stanowisku Senatu wobec zachęcania do wywieszania flagi państwowej

7.01.10 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w obronie Instytutu Pamięci Narodowej

8.01.10 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o pracy w systemie dyskietkowym w administracji rządowej

19.01.10 Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie zapisów dotyczących ewidencji ludności

2009

8.01.09 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o projekcie Agencji Badań Poznawczych

9.01.09 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o dywersyfikacji dróg transportu i źródeł gazu

22.01.09 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o niedoborze szkół i klas integracyjnych

23.01.09 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie wprowadzenia waluty euro w Polsce

10.02.09 – Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków uznania cudzoziemców za obywateli polskich

10.02.09 – Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o stanowisku rządu wobec problemów polskiej oświaty na Litwie

11.02.09 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie nadzoru nad studiami podyplomowymi

17.02.09 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o problemach w finansowaniu modernizacji policji

18.02.09 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o proponowanych zmianach podatkowych

19.02.09 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o żądaniach wsparcia ze strony banków

3.03.09 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o reformie Polskiej Akademii Nauk

3.03.09 – Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o obowiązku wywieszania flagi państwowej

4.03.09 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o przebudowie drogi krajowej Warszawa-Terespol

5.03.09 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o ułatwieniach w ruchu granicznym między Polską a Ukrainą

5.03.09 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o zahamowaniu informatyzacji Polski

6.03.09 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o dodatku pieniężnym dla ubogich emerytów i rencistów

20.03.09 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o 19 proc. podatku dla samozatrudnionych

1.04.09 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o potrzebie przekazania służb konserwatorskich pod ministra kultury

1.04.09 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie zakazu kandydowania do Sejmu i Senatu b. funkcjonariuszom PZPR, UB-ekom i SB-ekom

3.04.09 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o poleceniu kontroli na Uniwersytecie Jagiellońskim po wydaniu książki o L. Wałęsie

21.04.09 – Wypowiedź na posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej w kwestii zapisów w projekcie ustawy o ewidencji ludności

22.04.09 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o marginalizacji mediów publicznych

24.04.09 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o wsparciu dla przedsiębiorców, którzy stracili na opcjach walutowych

6.05.09 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie zlecenia kontroli na Uniwersytecie Jagiellońskim po publikacji książki o L. Wałęsie

7.05.09 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o nieprawidłowościach w gospodarowaniu majątkiem Polskiej Akademii Nauk

20.05.09 Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie pobicia demonstrantów przez policję

21.05.09 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie handlu emisjami gazów cieplarnianych

19.06.09 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o polityce podatkowej rządu

23.06.09 Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o wykonaniu budżetu w części Informatyzacja

23.06.09 Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o wykonaniu budżetu w części służba cywilna

24.06.09 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o niebezpieczeństwie ekspansji homoseksualizmu w mediach

25.06.09 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o kontrolowaniu przez pracodawców służbowych skrzynek e-mailowych pracowników

26.06.09 Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o skutkach powodzi na południu Polski

1.07.09 Wypowiedź na Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o edukacji polskich dzieci za granicą

1.07.09 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o projekcie przywrócenia Święta Trzech Króli

2.07.09 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o wsparciu Rzecznika Praw Dziecka dla kobiet w ciąży14.07.09 Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o przekształceniu laboratorium kryminalistycznego w JBR

15.07.09 Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o nowelizacji budżetu państwa w zakresie administracji

15.07.09 Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o nowelizacji budżetu państwa w zakresie nauki

16.07.09 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o informatyzacji państwa

17.07.09 Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o wykupie mieszkań przez funkcjonariuszy MSWiA na Ursynowie za 5-10 proc. ich wartości

27.08.09 Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o wnioskach po kontroli NIK w PAN

27.08.09 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o prywatyzacji Poczty Polskiej

10.09.09 Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o nieprawidłowościach w informatyzacji kraju

10.09.09 Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o niedostatecznych działaniach rządu na rzecz Polaków z Wileńszczyzny

10.09.09 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o planach niebezpiecznej reformy w policji

11.09.09 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o polityce rządu wobec polskich stoczni

23.09.09 Wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu o nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

24.09.09 Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej konstytucyjnej w sprawie likwidacji immunitetu formalnego

25.09.09 Wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu o fatalnych poprawkach do nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym

9.10.09 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – Informacja bieżąca o sytuacji szkolnictwa niepublicznego

20.10.09 Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o likwidacji dodatku specjalnego i CBOS

22.10.09 Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o szkoleniach e-learningowych w straży pożarnej

22.10.09 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie powołania komisji śledczej do wyjaśnienia afery hazardowej

27.10.09 Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o projekcie budżetu w zakresie szkolnictwa wyższego

4.11.09 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie wsparcia dla kościoła greckokatolickiego w Polsce

5.11.09 Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o potrzebie wsparcia polskiej oświaty na Litwie

5.11.09 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o poprawkach Senatu do ustawy o szkolnictwie wyższym

18.11.09 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o zaleceniu wywieszania flag biało-czerwonych w święta państwowe

19.11.09 Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o problemie sekt działających w Polsce

19.11.09 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie niepowoływania na naczelników urzędów skarbowych

1.12.09 Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany Senatu w ustawie policyjnej

1.12.09 Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poszerzeniu kompetencji ABW

2.12.09 Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o neutralności technologicznej i otwartych standardach

2.12.09 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie możliwości upolitycznienia Policji

3.12.09 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie likwidacji przydrożnych krzyży w Warszawie

15.12.09 Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o neutralności technologicznej

18.12.09 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w kwestii ewentualnego udziału polskiej armii w wojnie izraelsko-irańskiej

2008

9.01.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

10.01.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

10.01.08- Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP

23.01.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o Akademii Medycznej w Warszawie

5.02.08 – Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o raporcie min. J. Pitery

5.02.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

6.02.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – pytanie o sytuację w służbie zdrowia

7.02.08 – Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o zdjęciu przez rząd z listy indykatywnej inwestycji uczelni wyższych

7.02.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – pytanie o tryb przygotowania tzw. raportu min. J. Pitery

27.02.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – pytanie o tryb ratyfikacji Traktatu z Lizbony

28.02.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – o poprawkach Senatu wobec ustawy o ochronie cudzoziemców

7.03.08 – Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o edukacji patriotycznej

12.03.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – w sprawie ratyfikacji Traktatu z Lizbony – I czytanie

13.03.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – w sprawie ratyfikacji Traktatu z Lizbony – II czytanie

18.03.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – ujednolicenie terminologii informatycznej

26.03.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o kontroli NIK w Centralnej Komisji

27.03.08 – Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o informatyzacji kraju

27.03.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o noworodkach pozostawianych w szpitalach

8.04.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o kontroli NIK w PAN

9.04.08 – Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o wspieraniu działalności innowacyjnej

11.04.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie wniosków o odwołanie Ewy Sowińskiej z funkcji Rzecznika Praw Dziecka

23.04.08 – Wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu o wspieraniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

24.04.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych – ocena funkcjonowania Służby Cywilnej i PZK

24.04.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o zagranicznych ośrodkach badawczych w Polsce

7.05.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie działań rządu wobec braku dostaw rosyjskiej ropy do rafinerii w Możejkach

8.05.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie projektu ograniczenia immunitetu parlamentarnego

29.05.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o poprawkach Senatu do ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

30.05.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o problemach w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

4.06.08 – Wypowiedź na posiedzeniu komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – obrona obowiązku chodzenia do szkoły w jednolitych strojach

4.06.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bezpiecznego podpisu elektronicznego w relacjach z ZUS

10.06.08 – Wypowiedź na posiedzeniu komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o zagrożeniach bezpieczeństwa na drogach wynikających z ruchu rowerowego

11.06.08 – Wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu w sprawie bezpiecznego podpisu elektronicznego w relacjach z ZUS

11.06.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o ujednoliceniu terminologii informatycznej

11.06.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie edukacji domowej

13.06.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie skargi RPO do TK na nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

25.06.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o wykonaniu budżetu państwa w 2007 r. w części Informatyzacja

25.06.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o ujednoliceniu terminologii informatycznej

26.06.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o kodeksie etyki korpusu służby cywilnej

26.06.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o propozycji nowelizacji ustawy o służbie cywilnej

27.06.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o upolitycznianiu służby cywilnej przez PO

23.07.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

24.07.08 – Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych – poprawki do projektu ustawy o dokumentach paszportowych

24.07.08 – Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o wykorzystaniu urzędników KPRM do szkalowania Prezydenta RP

24.07.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o proponowanych przez PO zmianach w finansowaniu partii politycznych

24.07.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w debacie nad informacją rządu o przeciwdziałaniu wzrostowi cen towarów i usług

3.09.08 – Wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu o dowodach osobistych

3 i 4.09.08 – Wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu o paszportach dyplomatycznych

3.09.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji o kontroli NIK wykorzystania nieruchomości Skarbu Państwa w Warszawie

4.09.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji o dowodach osobistych

4.09.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji o potrzebie zwiększenia możliwości finansowania KUL

5.09.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji o potrzebie obrony dzieci nienarodzonych przez Rzecznika Praw Dziecka

5.09.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o kształceniu zawodowym

17.09.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie planowanych zmian w oświacie

18.09.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie zmian w Karcie Polaka

19.09.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie święta Trzech Króli

1.10.08 Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu poprawki Senatu do ustawy o dowodach osobistych

1.10.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o wychowaniu w trzeźwości

2.10.08 – Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych – poprawki do projektu ustawy o służbie cywilnej

2.10.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o zatrzymaniu przez policję kibiców Legii Warszawa

2.10.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o kontroli NIK awansu zawodowego nauczycieli

8.10.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o kontroli NIK w szkołach niepublicznych

9.10.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w debacie budżetowej o zarobkach w szkolnictwie wyższym

10.10.08 – Wypowiedzi na posiedzeniu Nadzwyczajnej Komisji Konstytucyjnej o zmianie Konstytucji RP

10.10.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o antykościelnej polityce SLD

14.10.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o komercjalizacji szpitali publicznych i o budowie Szpitala Południowego w Warszawie

16.10.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o planach finansowania nauki i szkolnictwa wyższego

16.10.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Nadzwyczajnej Komisji Konstytucyjnej o zmianie Konstytucji RP

22.10.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o nowej ustawie o Służbie Cywilnej

23.10.08 – Wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu o tym, jak rząd łamie ustawę o Państwowym Zasobie Kadrowym

23.10.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o polityce przyznawania przez rząd środków unijnych

24.10.08 – Wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu o nowej ustawie o Służbie Cywilnej

6.11.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o prerogatywie Prezydenta RP nadawania orderów i odznaczeń

7.11.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – Pytanie o bezpieczeństwo Polski po wyborach w USA

20.11.08 – Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o sytuacji polskiej oświaty na Litwie

21.11.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o psuciu ustawy o służbie zagranicznej

3.12.08 – Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o działalności edukacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej

4.12.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o wydatkach MEN i lekturach szkolnych

4.12.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o zmianie ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego

5.12.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o likwidacji polskich stoczni

18.12.08 – Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej konstytucyjnej o zapisach zmian w Konstytucji RP

19.12.08 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o niebieskich pokojach do przesłuchań dzieci

2007

14 .11.07 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – w sprawie Regulaminu Sejmu

23.11.07 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – debata nad expose premiera Donalda Tuska

24.11.07 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – debata nad projektem budżetu na 2008 r.

28.11.07 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

29.11.07 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

18.12.07 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

18.12.07 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o projekcie budżetu na 2008 r. – II czytanie

18.12.07 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o projekcie uchwały w sprawie podpisania traktatu reformującego UE

19.12.07 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie planów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

19.12.07 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Państwo

20.12.07 – Wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu o projekcie budżetu na 2008 r. – III czytanie

20.12.07 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o projektach uchwał w sprawie upamiętnienia 26. rocznicy stanu wojennego