dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Sejm V kadencja – wypowiedzi

2005

10.11.05 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu

22.11.05 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

23.11.05 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – pytanie do Premiera Kazimierza Marcinkiewicza o informatyzację Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej

13.12.05 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

14.12.05 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych

15.12.05 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

2006

25.01.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

26.01.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

27.01.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – ustawa o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa

14.02.06 – Wypowiedź na Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

9.03.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu- ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej

21.03.06 – Wypowiedź na Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

24.03.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – powołanie Rzecznika Praw Dziecka

25.04.06 – Wypowiedź na Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

11.05.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

11.05.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

24.05.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

24.05.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – pytanie do Ministra SWiA o odbiurokratyzowanie administracji

7.06.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

8.06.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – ustawa o państwowym zasobie kadrowym, obsadzaniu wysokich stanowisk państwowych oraz ustawa o służbie cywilnej

20.06.06 – Koreferat z wykonania budżetu Urzędu Służby Cywilnej na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

20.06.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

21.06.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – ustawa o Narodowym Instytucie Wychowania

23.06.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – uchwała wobec rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej nasilenia przemocy powodowanej rasizmem i homofobią w Europie

11.07.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

11.07.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

18.07.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

19.07.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – pytanie do PRM w sprawie firm ochroniarskich

21.07.06 – Wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu – ustawa o państwowym zasobie kadrowym i wyższych stanowiskach państwowych oraz ustawa o służbie cywilnej

22.07.06 – Wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu – ustawa o państwowym zasobie kadrowym i wyższych stanowiskach państwowych oraz ustawa o służbie cywilnej

21.08.06 – Wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

21.08.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej

23.08.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – po stanowisku Senatu w sprawie ustawy o państwowym zasobie kadrowym

23.08.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – po stanowisku Senatu w sprawie ustawy o służbie cywilnej

5.09.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej

6.09.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

11.10.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

12.10.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

25.10 06- Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

25.10.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – ratyfikacja umów Polski z Litwą i Czechami o wspólnym zwalczaniu przestępczości

15.11.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – w sprawie modernizacji Policji i Straży Granicznej

16.11.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

16.11.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – zmiana ustawy o ustroju m.st. Warszawy

17.11.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – w sprawie likwidacji PFRON

29.11.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

8.12.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – o informacji Rzecznika Praw Dziecka

14.12.06 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

2005

10.11.05 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu

22.11.05 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

23.11.05 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – pytanie do Premiera Kazimierza Marcinkiewicza o informatyzację Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej

13.12.05 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych14.

14.12.05 – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu – ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych

15.12.05 – Wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży