dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Luty

3.02. – Na zaproszenie Akcji Katolickiej z parafii p.w. Św. Kazimierza Artur Górski wygłosił odczyt pt. „Patriotyzm w nauczaniu Jana Pawła II”.

5.02. – Na zaproszenie Akcji Katolickiej z parafii Matki Miłosierdzia oraz Forum Katolickiej Myśli Społecznej im. Św. Tomasza z Akwinu poseł wygłosił odczyt pt. „Patriotyzm w nauczaniu Jana Pawła II”.

10.02. – Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w spotkaniu Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej.

11.02. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

12.-13.02. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

16.02. – Redaktor Rafał Ziemkiewicz spotkał się na Ursynowie z mieszkańcami, dla których wygłosił prelekcję pt. „Czy poprawność polityczna może zabić?”. Spotkanie było zorganizowane z inicjatywy Artura Górskiego.

17.02. – Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

18.02. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Podkomisji Stałej ds. Nauki oraz Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ewidencji ludności z udziałem Artura Górskiego.

19.02. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Artura Górskiego.

20.02. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

21.02. – Poseł do Parlamentu Europejskiego Ewa Tomaszewska spotkała się na Śródmieściu z mieszkańcami, dla których wygłosiła prelekcję pt. „Pułapki stanu wojennego”. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Artura Górskiego.

25.02. – Na zaproszenie Akcji Katolickiej z parafii p.w. Św. Michała Archanioła Artur Górski wygłosił odczyt pt. „Patriotyzm w nauczaniu Jana Pawła II”.

26.02. – Na zaproszenie Akcji Katolickiej z parafii p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego Artur Górski wygłosił odczyt pt. „Patriotyzm w nauczaniu Jana Pawła II”.

– Poseł uczestniczył w posiedzeniu Rady Służby Publicznej.