dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Maj

3.05. Z inicjatywy Artura Górskiego odbyły się na Mokotowie uroczystości religijno-patriotyczne w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podczas uroczystości, które zainaugurowała Msza św. w intencji Ojczyzny, odczyty wygłosili: Artur Górski pt. „Ponary – miejsce kaźni Polaków i Żydów pod Wilnem”, a także Tomasz Rola pt. „Współczesny nacjonalizm ukraiński”. W części artystycznej miał miejsce występ Zespołu Pieśni i Tańca „Solczanka” z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach na Litwie, a także Mały Koncert Chopinowski w wykonaniu Tomasza Lewińskiego. Organizatorem uroczystości był Zespół Parlamentarny na rzecz Przyjaznego Sąsiedztwa na Wschodzie.

[slideshow id=6]

5.05. Poseł był gościem Kolegium Świętego Stanisława Kostki w Wilanowie, gdzie miał miejsce występ Zespołu Pieśni i Tańca „Solczanka” z Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach.

– Poseł był gościem Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego na Mokotowie, gdzie miał miejsce występ Zespołu Pieśni i Tańca „Solczanka” z Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach.

– Na zaproszenie Zespołu Parlamentarnego na rzecz Przyjaznego Sąsiedztwa na Wschodzie w Sejmie gościł Zespół Pieśni i Tańca „Solczanka” z Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach. Młodzież z zespołu spotkała się z wicemarszałek Sejmu Panią Ewą Kierzkowską, dla której miał miejsce krótki występ członkiń Zespołu. Następnie młodzież z Solecznik zwiedziła Sejm i Senat, a także wzięła udział we fragmencie posiedzenia Sejmu.

– Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

[slideshow id=21]

6.05. Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o dowodach osobistych z udziałem Artura Górskiego.

7.05. Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

11.05. Na zaproszenie Artura Górskiego miał miejsce na Ursynowie odczyt prof. Andrzeja Zybertowicza, b. doradcy ś.p. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP pt. „Reformy w Polsce a problem ‚układów'”.

[slideshow id=22]

12.05. Poseł wziął udział w posiedzeniu Komitetu PiS Pragi Południe.

13.05. Artur Górski uczestniczył w debacie studenckiej na Uniwersytecie Warszawskim pt. „Regulacja sfery seksualnej w Polsce”. Debatę zorganizowali studenci IV roku politologii w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.

[slideshow id=23]

18.05. Posiedzenie Rady Służby Cywilnej z udziałem Artura Górskiego.

19.05. Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

20.05. Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o dowodach osobistych z udziałem Artura Górskiego.

21.05. Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

23.05. Poseł wziął udział w akcji wyborczej w Płońsku na rzecz kandydatury Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na Prezydenta RP.

24.05. W kościele p.w. Matki Bożej Anielskiej na Mokotowie Artur Górski wygłosił prelekcję pt. „O potrzebie zaangażowania katolików w życie publiczne”.

[slideshow id=24]

25.05. Z ramienia Rady Służby Cywilnej poseł uczestniczył w naborze na stanowisko dyrektora generalnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

27.05. Poseł uczestniczył w uroczystej sesji Rady Dzielnicy Ursynów, zwołanej z okazji 20-tej rocznicy ponownego wprowadzenia w Polsce samorządu.

28.05. Artur Górski wziął udział w pożegnaniu maturzystów w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” na Ursynowie.

30.05. Miał miejsce V Marsz dla Życia i Rodziny w Warszawie z udziałem Artura Górskiego. Manifestacja przywiązania do wartości rodzinnych i poszanowania życia każdej osoby od poczęcia do naturalnej śmierci odbyła się z inicjatywy Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. ks. P. Skargi oraz Fundacji Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia.

[slideshow id=25]