dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Kwiecień

7.04. Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

8.04. Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.
– Zebranie Zespołu Parlamentarnego na rzecz Przyjaznego Sąsiedztwa na Wschodzie.

9.04. Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

10.04. Przyjazd pociągiem specjalnym do Rosji i udział posła w uroczystościach upamiętniających 70. rocznicę zamordowania polskich oficerów w Katyniu.

[slideshow id=26]

11.04. Artur Górski był na Lotnisku Wojskowym na Okęciu, gdy przyleciała trumna z ciałem śp. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

[slideshow id=27]

13.04. Udział Artura Górskiego w zgromadzeniu posłów i senatorów upamiętniającym ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia.
– Poseł uczestniczył we Mszy św. w intencji parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie.
– Poseł uczestniczył we Mszy św. w intencji parlamentarzystów PiS, którzy zginęli w katastrofie.

15.04. Spotkanie Artura Górskiego z członkami Akcji Katolickiej przy parafii p.w. Św. Floriana na Pradze Północ, którym poseł mówił o swoich przeżyciach w Katyniu na wieść o katastrofie samolotu prezydenckiego.

16.04. Poseł uczestniczył w specjalnym apelu, w związku z katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem, zorganizowanym w Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na Mokotowie.
– Artur Górski uczestniczył we Mszy św. w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej na Mokotowie w intencji śp. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP i pozostałych ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Przed Mszą św. poseł podzielił się z wiernymi swoimi przeżyciami w Katyniu na wieść o katastrofie samolotu prezydenckiego.
– Artur Górski pełnił wartę honorową u trumny z ciałem ś.p. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP.

[slideshow id=28]

17.04. Poseł uczestniczył we Mszy św. w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem na Pl. Zwycięstwa w Warszawie.

18.04. Poseł uczestniczył w Krakowie w uroczystościach pogrzebowych Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego i jego żony śp. Marii Kaczyńskiej, ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem..

19.04. W imieniu KP PiS poseł uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych śp. Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie, ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Podczas Mszy św. Artur Górski pełnił wartę honorową u trumny z ciałem śp. Ryszarda Kaczorowskiego.

20.04. Artur Górski uczestniczył w Białymstoku w uroczystościach pogrzebowych Wicemarszałka Sejmu śp. Krzysztofa Putry, ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

21.04. W imieniu KP PiS poseł uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych aktora śp. Janusza Zakrzeńskiego, ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
– Poseł uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych śp. Przemysława Gosiewskiego, posła, b. wicepremiera, b. szefa Klubu Parlamentarnego PiS, ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

22.04. W imieniu KP PiS poseł uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych śp. ks. Prof. dr hab. Ryszarda Rumianka, rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

24.04. W imieniu KP PiS poseł uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych śp. gen. brygady Stanisława Nałęcz Komornickiego, ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
– Odbył się w Raszynie Turniej Piłki Nożnej Chłopców Rocznik 2001 o puchar Posła Artura Górskiego. Poseł wręczył zwycięzcom ufundowane przez siebie puchary, a także pamiątkowe dyplomy i medale.

[slideshow id=29]

25.04. W imieniu KP PiS poseł uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych śp. członków załogi samolotu prezydenckiego, który rozbił się pod Smoleńskiem.

26.04. Z inicjatywy Artura Górskiego na Pradze Południe miał miejsce odczyt prof. Marii Gintowt-Jankowicz, członka Trybunału Konstytucyjnego pt. „Czy prawo jest dla ludzi czy dla prawników?”. Współorganizatorem spotkania był Komitet PiS Pragi Południe.

[slideshow id=30]

27.04. W imieniu KP PiS poseł uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych śp. Tadeusza Lutoborskiego, byłego prezesa Stowarzyszenia „Rodziny Katyńskie”, ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

28.04. Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

29.04. Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

30.04. Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.