dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Listy okolicznościowe

2015

List okolicznościowy do Pana Andrzeja Sosnowskiego, Przewodniczącego KM nr 450 NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa na galę z okazji 35. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”

List na spotkanie świąteczne Stowarzyszenia Koliber

List na spotkanie świąteczne Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

List okolicznościowy skierowany do Uczestników uroczystości pogrzebowych żołnierzy III Wileńskiej Brygady NZW

2014

12.09 – List na tradycyjne dożynki Rejonu Solecznickiego na Wileńszczyźnie

31.05 – List gratulacyjny do Krzysztofa Skowrońskiego, Redaktora Naczelnego Radia Wnet, w związku z 5-leciem funkcjonowania stacji na rynku medialnym. Gratuluję stworzenia instytucji integrującej ludzi i służącej im.

12.05. List na II Kongres dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla, w którym zauważam za Papieżem Piusem XI, że „nadzieja trwałego pokoju dotąd nie zajaśnieje narodom, dopóki jednostki i państwa wyrzekać się będą i nie zechcą uznać panowania Zbawiciela naszego”.

30.04 – List na II Kongres Polskiej Rodziny, w którym twierdzę, że silne rodziny, moralnie i materialnie, są podstawą funkcjonowania szczególnie wspólnoty państwowej. Bowiem kondycja i zamożność państwa zależą od kondycji rodzin.

14.04 – List w związku z oficjalnym otwarciem wystawy poświęconej pamięci Jana Pawła II, zorganizowanej z okazji kanonizacji Papieża Polaka w galerii w Emporach kościoła pw. Św. Tomasza Apostoła na Ursynowie.

8.04 – List na spotkanie świąteczne PiS Mokotów, w którym apeluję o aktywny udział w kampanii wyborczej do PE i o zadumę nad losami człowieka i Chrystusa, nad rzeczywistością świata, w którym toczy się walka między Dobrem a Złem.

25.03 – List na Jubileusz X-lecia Federacji Polonii Francuskiej, która m.in. dba o oświatę polonijną, opiekuje się polskimi zabytkami we Francji i pielęgnuje wśród Polonii francuskiej pamięć o ważnych wydarzeniach patriotycznych

7.03 – List na uroczystości w Szkole Podstawowej nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” w Warszawie, w którym pisałem o sympatii i uznaniu dla szkoły, a także o szacunku, jakim darzę „Rudego” i tradycję patriotyzmu, którą sobą reprezenował

6.03 – List na otwarcie VIII Katolickich Dni Filmowych na Mokotowie, w którym prezentuję ideę pokazów. „Patriotyzm i katolicyzm, miłość do Polski i wiara w Boga – to dwa fundamenty tych pokazów”- piszę

21.02 – List o Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który kształtuje charaktery młodych ludzi, uczy ich patriotyzmu, wartości moralnych, niesienia dobra i służenia innym – na Dzień Myśli Braterskiej, święta wszystkich skautów i harcerzy.

20.02 – List o wspaniałych owocach polskości dzięki pracy Polaków z Wileńszczyzny, o działalności społecznej i kulturalnej Związku Polaków na Litwie – na uroczystość obchodów 25-lecie Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL.

6.02 – List na uroczystości w Sejnach związane z upamiętnieniem 74 rocznicy wywózki Polaków z Kresów II Rzeczypospolitej na Sybir oraz 72 rocznicy powstania Armii Krajowej.

28.01. List o bohaterstwie i cenie niepodległości na konferencję pt. „Akcja „BURZA” na Kresach Wschodnich – jej specyfika i znaczenie”

23.01. List o utrzymaniu polskości na Wileńszczyźnie i domaganiu się równych praw w 25-lecie koła Związku Polaków na Litwie w Mościszkach

17.01. List o dobrym przywództwie, przyjaźni w polityce, wierności zasadom i Bogu na spotkanie noworoczne warszawskiego PiS

16.01. List o kulturalnej i społecznej działalności polskich artystów w Wielkiej Brytanii, skupionych w Związku Artystów Scen Polskich za Granicą

13.01. List o przeszłości i tradycji polskiego ziemiaństwa, a także o zagrabionej własności ziemian do Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

8.01 List o czynach i losach członków Batalionu Armii Krajowej „Zośka” na Spotkanie Opłatkowe żołnierzy, sanitariuszek, łączniczek, rodzin i przyjaciół Batalionu

7.01 List o patriotyzmie, pracy i służbie Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz Służby Kościelnej Totus-Tuus przy parafii Św. Stanisława Kostki na Spotkanie Opłatkowe

6.01 List-gratulacje za działania na rzecz ratowania zabytków kultury materialnej, cmentarzy wojennych oraz miejsc czynów zbrojnych AK na Kresach Wschodnich

3.01 List o idei i czynie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na Opłatek Sokoli oraz obchody XXV-lecia odrodzonego Towarzystwa.

2.01 List – przesłanie o zadaniach katolików świeckich do członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej na Spotkanie Opłatkowe

2013

19.12 List o patriotyzmie do Kół Przyjaciół Radia Maryja w Warszawie na Spotkanie Opłatkowe

18.12 List o ideowej młodzieży do Stowarzyszenia KoLiber na Spotkanie Opłatkowe

17.12 List do członków Komitetu PiS Mokotów na Spotkanie Opłatkowe

16.12 List do społeczności Zespołu Szkół Nr 28 na uroczystość przeniesienia „katyńskich dębów pamięci” do nowej siedziby szkoły na Żoliborzu