dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Styczeń

5.01. Wizytacja Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznym w Centralnym Biurze Śledczym z udziałem Artura Górskiego.

– Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

6.01. Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ewidencji ludności z udziałem Artura Górskiego.

7.01. Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem Artura Górskiego.
– Poseł uczestniczył w posiedzeniu Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej.
– Artur Górski wziął udział w spotkaniu opłatkowym Komitetu PiS Śródmieście.

8.01. Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.
– Poseł spotkał się z młodymi działaczami Komitetu PiS Włochy, którym mówił o współczesnej polityce w Polsce.

[slideshow id=40]

13.01. Artur Górski na zaproszenie tureckiego Instytutu Dialogu – Dunaj wygłosił odczyt pt.: „Ewolucja systemu politycznego w Polsce po 1989 r.”

[slideshow id=41]

19.01. Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.
– Poseł wziął udział w posiedzeniu Rady Służby Cywilnej.

20.01. Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem Artura Górskiego.

21.01. Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem Artura Górskiego.

22.01. Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

24.01. Na zaproszenie Akcji Katolickiej przy parafii p. w. św. Bonifacego na Mokotowie poseł wygłosił prelekcję pt. „O potrzebie zaangażowania katolików w życie publiczne”.

[slideshow id=42]


25.01.
Z inicjatywy Komitetu PiS Mokotów Artur Górski wygłosił odczyt pt. „Kryzys władzy – kryzys zaufania społecznego”.

[slideshow id=43]

29.01. Poseł wziął udział w posiedzeniu Zespołu Pracy Państwowej do którego został włączony decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.