dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Moje poglądy

Rodzina, Tradycja, Własność i silne Państwo
1). Żywotność narodu zależy od zdrowia rodzin i warunków ich egzystencji. Dlatego Państwo powinno otoczyć ochroną i opieką rodziny, szczególnie rodziny wielodzietne. Polityka Państwa powinna przede wszystkim zmierzać do rozwoju sektora mieszkaniowego.

2). Życie ludzkie powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci, a wszelkie dewiacje – homoseksualizm czy pedofilia – powinny być leczone.

3). Dla człowieka bardzo ważna jest wolność. Dlatego Państwo powinno do minimum ograniczyć swoją ingerencję w życie ludzkie. Jeśli człowiek potrzebuje pomocy (bezrobocie, starość, bieda), taką pomoc powinny gwarantować rodziny, organizacje społeczne i instytucje samorządowe.

4). Należy szanować i kultywować tradycję Ojczyzny i Narodu, a także tradycję rodzinną. Szczególnym szacunkiem powinni być obdarzani seniorowie rodzin. Należy pamiętać o grobach bohaterów i swych przodków.

5). Majętność rodzin to bogactwo Państwa. Dlatego, aby rozwijały się rodziny i przybywało miejsc pracy, gospodarka musi być wolna od ingerencji Państwa, a podatki jak najmniejsze i maksymalnie uproszczone.

6). Własność byłych właścicieli musi być im zwrócona. Jeśli nie ma możliwości zwrotu własności, powinno zostać wypłacone pełne odszkodowanie. Właściciele, po odzyskaniu swej własności wraz z lokatorami, powinni uwzględniać ich sytuację i możliwości egzystencji.

7). Obywatel nie może bać się wyjść na ulicę po zmroku, a przestępca, także gospodarczy, nie może pozostać bezkarny. Dlatego należy zaostrzyć kary, aż po ewentualne przywrócenie kary śmierci za najcięższe zbrodnie, a także usprawnić pracę Sądów i Policji, która nie powinna obawiać się użyć broni przeciwko przestępcom. Podobnie obywatel ma prawo do obrony własnej.

8). Należy przywrócić autorytet władzy. Prezydent powinien być rzeczywistym gwarantem suwerenności Państwa. Dlatego należy wzmocnić instytucję Prezydenta przez wyposażenie go w szerokie kompetencje i wydłużenie jego kadencji.

9). Sejm zasłużenie nie cieszy się zaufaniem społecznym. Należy ograniczyć rozpasaną „sejmokrację” poprzez ograniczenie immunitetu parlamentarnego, zmniejszenie liczby posłów i senatorów, a także zrównanie Senatu z Sejmem w uprawnieniach dotyczących ustawodawstwa i kontroli rządu. Czynnik partyjny nie powinien mieć wpływu przy wyborach senatorów.

10). Należy zmniejszyć ilość ministerstw i radykalne odchudzić administrację rządową i samorządową. Ministrowie powinni ponosić prawną i polityczną odpowiedzialność za swoje błędne decyzje.

11). Czystość życia publicznego jest bardzo ważna. Dlatego trzeba przeprowadzić lustrację osób współpracujących z PRL-owskimi i sowieckimi służbami specjalnymi oraz dekomunizację obejmującą wszystkich pełniących funkcje kierownicze w PZPR i innych instytucjach służących zniewoleniu Polski w okresie komunizmu.

12). Należy szanować Boga, Wiarę, Kościół, i starać się żyć zgodnie z nauczaniem Kościoła. Kościół zaś ma prawo do czynnego udziału w życiu publicznym przez głoszenie prawd moralnych.