dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Wrzesień

7.09. Na zaproszenie Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii” uczestniczyłem w Gali otwarcia XXII Dni Kultury Polskiej w Austrii. Podczas wiedeńskiej gali odbył się koncert orkiestry kameralnej „Camerata Polonia” i „Das Kleine Wien Trio”.  [slideshow id=256]

8.09. Wziąłem udział w uroczystej Mszy św. na Kahlenbergu opodal Wiednia w 330. Rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Po Mszy św., którą celebrował ks. bp. Józef Zawitkowski, złożyłem kwiaty w kaplicy króla Jana III Sobieskiego. [slideshow id=257]

– Otworzyłem na Kahlenbergu wystawę „Warto być Polakiem”, która znalazła się w Austrii z inicjatywy Klubu „Gazety Polskiej” z Wiednia. [slideshow id=258]

11.09. Posiedzenie Sejmu, Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

12.09. Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Informatyzacji, a także Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w posiedzeniu Rady Warszawy, poświęconym przeniesieniu Zespołu Szkół Zawodowych z Mokotowa na Żoliborz.

13.09. Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

14-16.09. Oficjalny wyjazd Artura Górskiego na Litwę.

14.09. Artur Górski złożył kwiaty na polskiej kwaterze, w miejscu masowych mordów m.in. Polaków, dokonanych w Ponarach przez Niemców i Litwinów w czasie II wojny światowej. [slideshow id=259]

– Poseł spotkał się w Wilnie ze Stefanem Kimso, prezesem Klubu Sportowego „Polonia” Wilno. [slideshow id=260]

15.09. Artur Górski uczestniczył w tradycyjnym święcie plonów, w polskich dożynkach w Solecznikach na Wileńszczyźnie.  [slideshow id=261]

16.09. Artur Górski odwiedził polskie Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach. Poseł spotkał się z uczniami, a także przekazał im książki i filmy w języku polskim, oraz flagę biało-czerwoną z polskim godłem. [slideshow id=262]

17.09. Poseł wziął udział w uroczystościach związanych z rocznicą wkroczenia armii sowieckiej do Polski, w tym złożył wieniec pod Pomnikiem Poległych i Pomordowanych na Wschodzie, a także uczestniczył w uroczystej Mszy św. w kościele pw. Św. Feliksa Kantalicjo w Wawrze.

22.09. Poseł uczestniczył w uroczystościach ku czci bł. Władysława z Gielniowa, które odbyły się w kościele pw. Bł. Władysława z Gielniowa na Ursynowie. Po uroczystej Mszy św. Artur Górski złożył wieniec pod pomnikiem Patrona Warszawy. [slideshow id=263]

23.09. Zebranie Komitetu PiS Wawer z udziałem Artura Górskiego.

25.09. Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w inauguracji roku szkolnego w Kolegium im. Św. Stanisława Kostki.

– Artur Górski odsłonił tablicę wołyńską, upamiętniającą 70. rocznicę tzw. Rzezi Wołyńskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, która znajduje się w kościele pw. Bł. Władysława z Gielniowa na Ursynowie. Tablicę poświęcił JE ks. biskup Tadeusz Pikus.  [slideshow id=264]

26.09. Posiedzenie Sejmu, Administracji i Informatyzacji, a także Komisji Łączności z Polakami za Granicą z udziałem Artura Górskiego.

27.09. Posiedzenie Sejmu oraz Administracji i Informatyzacji z udziałem Artura Górskiego.