dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

2005

Październik

26.10 – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

22.10 – Poseł spotkał się z p. Mirosławem Szypowskim, Prezydentem Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości.

21.10 – Poseł uczestniczył w Dniu Edukacji Narodowej na Mokotowie.

20.10 – Poseł był gościem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział Warszawski. Artur Górski otrzymał honorowe członkostwo PTZ.

19.10 – Miało miejsce pierwsze posiedzenie Sejmu RP i ślubowanie posłów, w tym Artura Górskiego.

Listopad

30.11 – Poseł był gościem konferencji naukowej p.t. „Kultura a zdrowie społeczne”, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie.

– Poseł uczestniczył w Komitecie PiS Dolny Mokotów.

29.11 – Poseł uczestniczył w mokotowskiej konferencji p.n. „Inwestycje sportowe na Siekierkach – debata o rozwoju infrastruktury sportowej Warszawy”.

28.11 – Poseł uczestniczył w konferencji p.t. „Współdziałanie w zakresie kształcenia ustawicznego osób starszych”, podczas której opowiedział się za wsparciem legislacyjnym uniwersytetów III wieku.

– Poseł uczestniczył w uroczystym podsumowaniu IV Warszawskiej Pielgrzymki Młodzieży do Katynia, zorganizowanej przez Warszawską Solidarność Oświatową.

– Podczas panelu p.t. „Gen. Augusto Pinochet – bohater czy morderca” został odczytany list od Artura Górskiego.

– Artur Górski był gościem programu „Puls Wieczoru” telewizji Puls.

25.11 – Poseł uczestniczył w sesji popularno-naukowej poświęconej 25 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół nr 27 na Mokotowie.

24.11 – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

23.11 – Posiedzenie Sejmu i posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

22.11 – Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

19.11– Na konferencję p.t. „Nowoczesny Samorząd – Polska 2005”, zorganizowaną przez Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego został skierowany list od Artura Górskiego.

17.11 – Poseł uczestniczył w uroczystościach 25-lecia Przedszkola nr 117 na Mokotowie i 10-lecia istnienia integracji w przedszkolu. Wszystkie dzieci otrzymały od Artura Górskiego kredki świecowe i plastelinę.

16.11 – Poseł uczestniczył w Komitecie PiS Praga Południe.

15.11 – Poseł został członkiem Komitetu Honorowego „Wystawy albumów i kronik rodzin warszawskich – Pro Memoria” i uczestniczył w jego posiedzeniu.

14.11 – Poseł uczestniczył w Komitecie PiS Bielany.

11.11 – Poseł był organizatorem uroczystości Dnia Niepodległości – 11 Listopada na Mokotowie. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. za Ojczyznę w kościele p.w. Matki Bożej Anielskiej, po której Artur Górski wygłosił odczyt pt. „Jaka IV Rzeczypospolita?”. Po odczycie miał miejsce występ chóru chłopięco-męskiego „Gregorianum”, który wykonał pieśni patriotyczne i religijne.

10.11 – Posiedzenie Sejmu. Poseł uczestniczył w dyskusji nad expose premiera Kazimierza Marcinkiewicza.

– Poseł uczestniczył w uroczystości uczczenia Święta Niepodległości, zorganizowanej przez Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Bractwo Strzelców Kurkowych im. Jana Kilińskiego.

9.11 – Posiedzenie Sejmu. Poseł został wybrany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

8.11 – Poseł spotkał się z władzami Stowarzyszenia „Młodzi Konserwatyści”.

– Poseł uczestniczył w Sesji Rady Dzielnicy Mokotów.

3.11 – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w Komitecie PiS Wilanów.

2.11 – Poseł uczestniczył w Komitecie PiS Mokotów.

– Poseł uczestniczył w Komitecie PiS Ursynów.

Grudzień

29.12. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

28.12. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

27.12. – Poseł był gościem TVN24 i kilku innych stacji telewizyjnych i radiowych w związku ze złożeniem na ręce Marszałka Sejmu dokumentów założycielskich Zespołu Parlamentarnego na Rzecz Przywrócenia Autorytetu Władzy.

23.12. – Poseł uczestniczył w uroczystościach inauguracji prezydentury Lecha Kaczyńskiego: w obradach Zgromadzenia Narodowego, we Mszy św. w intencji Ojczyzny i Prezydenta RP, a także w przekazaniu odznak Orderu Orła Białego i Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski.

22.12. – Z inicjatywy Artura Górskiego został powołany w Sejmie Zespół Parlamentarny na Rzecz Przywrócenia Autorytetu Władzy. Artura Górskiego wybrano Przewodniczącym Zespołu

21.12. – Poseł uczestniczył w spotkaniu opłatkowym regionu warszawskiego Stowarzyszenia „Młodzi Konserwatyści”.

– Poseł uczestniczył w spotkaniu wigilijnym PiS Ursynów.

20.12. – Poseł uczestniczył w uroczystości otwarcia nowego rewiru dzielnicowych na Wierzbnie, które do tej pory było jednym z najbardziej niebezpiecznych osiedli Mokotowa.

– Poseł uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Urzędzie Dzielnicy Mokotów.

– Odbyło się spotkanie opłatkowe mokotowskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w spotkaniu wigilijnym regionu warszawskiego PiS.

19.12. – Z inicjatywy Artura Górskiego odbyło się spotkanie wiceministra zdrowia Bolesława Piechy z mieszkańcami Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa n.t. „Zmiany w służbie zdrowia”.

Poseł uczestniczył w spotkaniu wigilijnym dyrektorów placówek oświatowych Ursynowa.

– Poseł uczestniczył w uroczystych obchodach 25-lecia NSZZ „Solidarność”, podczas których otrzymał dyplom podziękowania za współpracę na rzecz oświaty.

18.12. – Podczas Konwentu Stowarzyszenia Konserwatywno-Liberalnego „Koliber” został odczytany list od Artura Górskiego.

16.12 . – Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, a także Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

15.12. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Posiedzenie Rady Służby Cywilnej z udziałem Artura Górskiego.

14.12. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

13.12. – Poseł był uczestnikiem panelu dyskusyjnego p.t. „O naprawie Rzeczypospolitej”, który odbył się na Uniwersytecie Warszawskim z inicjatywy Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej „Ius et Civitas”.

– Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– Na zaproszenie Stowarzyszenia Konserwatywno-Narodowego „Konar” poseł wygłosił odczyt p.t. „Jaka jest kondycja polskiej prawicy?” dla mieszkańców Białołęki.

10.12. – Poseł wygłosił odczyt p,t. „Jaka IV Rzeczypospolita?” dla członków Ruchu Normalne Państwo.

9.12. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w konferencji p.t. „Czy możliwa jest szkoła bez korepetycji?”, zorganizowanej przez Instytut Spraw Publicznych.

8.12. – Posiedzenie Sejmu, a także Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– Podczas konferencji p.t. „Kara śmierci – sprawiedliwość czy barbarzyństwo” został odczytany list od Artura Górskiego

– Poseł uczestniczył w Komitecie PiS Wilanów.

7.12 – Posiedzenie Sejmu, a także Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Artur Górski uczestniczył w konferencji p.t. „Samorząd sprzyja oświacie”, zorganizowanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

– Poseł uczestniczył w Komitecie PiS Mokotów i w Komitecie PiS Ursynów.

6.12 – Poseł uczestniczył w konferencji zwolenników jednomandatowych okręgów wyborczych.
– Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

5.12 – Posiedzenie Rady Służby Cywilnej z udziałem Artura Górskiego.

4.12 – W Galerii Mokotów, w ramach akcji p.n. „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, Artur Górski zbierał produkty do paczek świątecznych dla najbiedniejszych dzieci Mokotowa.

2.12 – Artur Górski został powołany przez Pana Kazimierza Marcinkiewicza, Prezesa Rady Ministrów w skład Rady Służby Cywilnej.

Poseł uczestniczył w uroczystości z okazji VII rocznicy powstania Stowarzyszenia „Ordo ex Chao”.

1.12 – Poseł uczestniczył w Komitecie PiS Wola.