dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

2006

Styczeń

30.01. – Poseł uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Komisji ds. Przyszłości Parlamentu Finlandii – Eduskunty i fińskiego Stowarzyszenia Naukowców i Parlamentarzystów „TUTKAS”.

27.01. – Posiedzenie Sejmu oraz Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w otwarciu biura Stowarzyszenia „Młodzi Konserwatyści”.

– Artur Górski wziął udział w uroczystościach z okazji wydania 500. numeru tygodnika „Południe”.

26.01. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

25.01. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

24.01. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

23.01. – Poseł był gościem Warszawskiego Oddziału Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki.

21.01. – Poseł uczestniczył w obradach Rady Politycznej PiS i był gościem telewizji „Polsat”.

20.01. – Zostało oficjalnie otwarte Biuro Poselskie Artura Górskiego. Pomieszczenia poświęcił ks. prałat Józef Hass. Na uroczystość przybyli m.in. Marszałek Sejmu Marek Jurek z małżonką, poseł Adam Lipiński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także samorządowcy z Mokotowa, Ursynowa, Wilanowa, Śródmieścia, Pragi Południe, Bielan i Białołęki, w tym Paweł Stańczyk, przewodniczący Stowarzyszenia „Młodzi Konserwatyści”. Podczas uroczystości Marszałek Sejmu życzył posłowi owocnej pracy dla mieszkańców i pozdrowił zebranych, a Artur Górski przedstawił wszystkim swoich współpracowników i wręczył legitymacje asystentom społecznym, w tym swojemu bratu Patrykowi. Uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem i odśpiewali kolędę. Zanim goście udali się na poczęstunek gospodarz wzniósł toast „za naszą ojczyznę, za Polskę”.

19.01. – Poseł był gościem Komitetu PiS Śródmieście.

18.01. – Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w Komitecie PiS Ursynów.

– Poseł uczestniczył w spotkaniu wigilijnym Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców.

17.01. – Poseł uczestniczył w Sesji Rady Dzielnicy Ursynów.

14.01. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł spotkał się ze studentami nauk politycznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, którym wyjaśniał obecną sytuację polityczną.

12.01. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w spotkaniu członków Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.

– Poseł wygłosił odczyt p.t. „Przyszłość polskiej prawicy” dla członków i sympatyków Polskiej Korporacji Akademickiej „Respublica”.

11.01. – Posiedzenie Sejmu i posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

6.01. – Poseł wygłosił odczyt p.t. „Jaka IV Rzeczypospolita?” dla członków Polskiego Klubu „Korona”.

Luty

24.02. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

23.02. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

22.02. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w uroczystości z okazji wydania 900 numeru lokalnego pisma „Pasmo”.

21.02. – Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w sesji Rady Dzielnicy Ursynów.

20.02. – Poseł uczestniczył w Komitecie PiS Wilanów.

17.02. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

16.02. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, a także Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej z udziałem Artura Górskiego.

– Obradował Zespół Parlamentarny na rzecz Przywrócenia Autorytetu Władzy pod przewodnictwem Artura Górskiego.

15.02. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł spotkał się z Zarządem Dzielnicy Mokotów. Rozmawiano o współpracy na rzecz dzielnicy.

– Poseł uczestniczył w Komitecie PiS Mokotów, a następnie w Komitecie PiS Ursynów.

14.02. – Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej z udziałem Artura Górskiego.

13.02. – Poseł uczestniczył w uroczystym otwarciu Klubu Seniora dla mieszkańców, który zorganizował Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Blacharska 1. Artur Górski ofiarował w prezencie książki do tworzonej biblioteki seniora.

9.02. – Poseł wygłosił odczyt pt. „Jaka IV Rzeczypospolita?” dla uczniów liceum Kolegium św. Stanisława Kostki w Wilanowie.

– Poseł uczestniczył w sesji Rady Dzielnicy Wilanów.

– Poseł spotkał się z mieszkańcami Mokotowa w Klubie „Forma” na Wyględowie, którym zaprezentował bieżącą sytuację polityczną, w tym treść umowy stabilizacyjnej.

8.02. – Poseł uczestniczył w Komitecie PiS Ursynów

6.02. – Na Ursynowie gościł wiceminister edukacji Stanisław Sławiński, który na spotkaniu z dyrektorami szkół, nauczycielami i rodzicami, mieszkańcami Mokotowa i Ursynowa, mówił o planowanych zmianach w oświacie. Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 200 osób, zostało zorganizowane w szkole podstawowej nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” na Ursynowie z inicjatywy posła Artura Górskiego, który wręczył dyrektorkom trzech mokotowskich szkół podstawowych: nr 119, nr 202 i nr 146, a także dyrektorce ursynowskiej podstawówki nr 336 ufundowane przez siebie siatki do siatkówki.

1.02. – Poseł był gościem telewizji „Tele 5” .

Marzec

30-31.03. – Wyjazdowe (w Przemyślu) posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, poprzedzone wizytacją polsko-ukraińskich przejść granicznych.

29.03. – Poseł wziął udział w dyskusji panelowej n.t.: „Tolerancja w polityce”, czyli o miejscu gejów i lesbijek w polskiej polityce, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim.

28.03. – Poseł uczestniczył w sesji Rady Dzielnicy Ursynów.

27.03. – Poseł był gościem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Marzanny 1 na Mokotowie.

24.03. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

23.03. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w posiedzeniu Rady Służby Cywilnej.

22.03. – Posiedzenie Sejmu i Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Zebrał się Zespół Parlamentarny na rzecz Przywrócenia Autorytetu Władzy pod przewodnictwem Artura Górskiego.

21.03. – Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w sesji Rady Dzielnicy Mokotów.

18-19.03 . – Miał miejsce halowy turniej hokeja na trawie p.n. „Prohokej Cup 2006” , zorganizowany przez Warszawskie Towarzystwo Hokejowe „Sokół”. Podczas uroczystego zakończenia turnieju poseł wręczył jego uczestnikom ufundowane przez siebie puchary.

18.03. – Poseł uczestniczył w uroczystej inauguracji miesięcznika „Niezależna Gazeta Polska”.

17.03. – Miało miejsce Walne Zgromadzenie Warszawskiego Towarzystwa Hokejowego „Sokół”, które na prezesa klubu wybrało Artura Górskiego. „Hokej na trawie jest królewskim sportem o olbrzymich tradycjach i jako konserwatysta będę go wspierał z całego serca. Chcę, żeby ta dyscyplina na stałe zagościła w stolicy” – powiedział Górski po wyborze na prezesa. Nowy szef warszawskich hokeistów zapowiedział nawiązanie intensywnej współpracy z dzielnicami Mokotów i Ursynów oraz próbę rozwijania hokeja na trawie w tamtejszych szkołach. Zapowiedział też podjęcie próby znalezienia dla klubu strategicznego sponsora.

14-15.03. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

11.03. – Miał miejsce Zjazd członków PiS z Warszawy i Mazowsza z udziałem Artura Górskiego.

10.03. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

9.03. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w posiedzeniu Rady Służby Cywilnej.

8.03. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł został członkiem Parlamentarnej Grupy Bilateralnej Polsko-Norweskiej.

7.03. – Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

6.03. – Na Mokotowie gościł wiceminister pracy Robert Kwiatkowski, który mówił o polityce rządu wobec problemu bezrobocia. Zdaniem ministra, do poprawy na rynku pracy powinny przyczynić się zmiany w prawie, które zwiększą pewność zatrudnienia, obniżą koszty zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas spotkania, w którym uczestniczyło ok. 170 osób, Urząd Pracy M. St. Warszawy i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wystawiły stoiska z materiałami informacyjnymi dla osób poszukujących pracy.

3.03. – Artur Górski uczestniczył w Uroczystym Koncercie pt. „Katyń – dzień pamięci”, który odbył się w teatrze „Roma”.

2.03. – Poseł spotkał się z członkami Forum Młodych PiS, dla których wygłosił odczyt pt. „Jak zostać posłem z 20 miejsca”.

1.03. – Poseł spotkał się z Zarządem Dzielnicy Ursynów. Omawiano współpracę na rzecz dzielnicy.

– Poseł uczestniczył w Komitecie PiS Mokotów, a następnie w Komitecie PiS Ursynów.

Kwiecień

28.04. – Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

Poseł był gościem w Szkole Podstawowej nr 46 na Mokotowie, gdzie opowiadał uczniom o pracy posła.

– Poseł uczestniczył w uroczystościach 90-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka na Śródmieściu.

27.04. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

Artur Górski miał w Sejmie wykład, w którym przedstawił studentom dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego sytuację w Służbie Cywilnej, omówił zmiany w Radzie Służby Cywilnej, a także zaprezentował projekty ustaw dot. Służby Cywilnej, zgłoszonych w Sejmie przez Prawo i Sprawiedliwość.

Poseł uczestniczył w spotkaniu świątecznym Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.

26.04. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

25.04. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

23.04. – Poseł był gościem Nadzwyczajnego Konwentu Stowarzyszenia „Koliber”.

12.04. – Poseł uczestniczył w uroczystości wielkanocnej radnych i pracowników Urzędu Dzielnicy Mokotów.

– Artur Górski oprowadzał po Sejmie uczniów gimnazjum społecznego z Ursynowa (ok. 60 osób).

11.04. – Poseł uczestniczył w Sesji Rady Dzielnicy Mokotów.

– Poseł uczestniczył w uroczystości wielkanocnej Komisji Międzyzakładowej Nr 450 NSZZ „Solidarność” pracowników oświaty Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa, podczas której wręczał nagrody laureatom konkursu „Katyń – prawda i pamięć”.

– Poseł wziął udział w zebraniu Klubu Radnych PiS Rady Warszawy.

10.04. – Poseł uczestniczył w uroczystości wielkanocnej radnych i pracowników Urzędu Dzielnicy Wilanów.

– Na Ursynowie gościł wiceminister finansów Mirosław Barszcz, który mówił o podatkowej polityce rządu i planowanych zmianach w podatkach. Zapowiedział m.in. obniżenie składki rentowej z 13 proc. do 9 proc., zaś chorobowej z 2,45 proc. do 1,8 proc., a także wprowadzenie ryczałtu kwotowego (karty VAT) dla małych podatników, których obroty roczne nie przekraczają 35 tys. euro. W ramach zmniejszenia biurokratyzacji mają zostać wprowadzone kwartalne deklaracje VAT, a także roczne deklaracje podatkowe dla płatników. Mali podatnicy otrzymają możliwość wpłacania zaliczek na podatek dochodowy kwartalnie.

9.04. – Poseł wygłosił odczyt p.t. „Jaka IV Rzeczypospolita?” dla parafian kościoła p.w. Zesłania Ducha Świętego na Bielanach. Organizatorem spotkania była rada parafialna.

8.04. – Poseł uczestniczył w obchodach XV rocznicy utworzenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, zorganizowanych w Belwederze.

– Odbyła się Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości z udziałem Artura Górskiego.

7.04. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł wziął udział w debacie p.t. „Edukacja a demokracja. Ile można pomyśleć, ile można powiedzieć?”, zorganizowanej przez uczniów XXXIV L.O. im. M. Cervantesa w auli Collegium Civitas. Podczas debaty poseł opowiedział się przeciwko spotkaniom poświęconym homoseksualizmowi, organizowanym w szkołach przez różne organizacje pozarządowe. Uznał to za przejaw demoralizacji młodego pokolenia.

6.04. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

5.04. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

4.04. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego

Maj

30.05. – Poseł uczestniczył w Sesji Rady Dzielnicy Mokotów.

– Poseł uczestniczył w Sesji Rady Dzielnicy Ursynów.

25.05. – Poseł spotka się w Sejmie ze studentami nauk politycznych Uniwersytetu Viadrina (Frankfurt nad Odrą), którym opowiadał o pracy poselskiej, funkcjonowaniu Sejmu i mechanizmów demokracji.

24.05. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego, który wygłosił z mównicy Oświadczenie poselskie w sprawie intronizacji Chrystusa Króla.

23.05. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w spotkaniu Polsko-Norweskiej Grupy Parlamentarnej, której gościem był ambasador Królestwa Norwegii w Polsce p. Knut Hauge.

22.05. – Artur Górski spotkał się z członkami Akcji Katolickiej w Wilanowie.

19.05. – Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się Studencka Sesja Naukowa pt. „Filozoficzna wizja państwa”, zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW. Gościem sesji był Artur Górski.

18.05. – Poseł był gościem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w Warszawie, którego członkom zaprezentował niektóre projekty ustaw złożone przez PiS w Sejmie.

17.05. – W Klubie Prawica.net poseł Artur Górski (PiS) i posłanka Beata Sawicka (PO) dyskutowali nt. „Służba Cywilna czy służba polityczna?”.

16.05. – Poseł uczestniczył w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w Toruniu, poświęconemu szkolnictwu wyższemu.

– Poseł uczestniczył w Komitecie PiS Wilanów.

15.05. – Artur Górski uczestniczył w debacie pt. „Kara śmierci – konieczna, potrzebna, niedopuszczalna?”, którą poprzedziła emisja filmu pt. „Krótki film o zabijaniu”. Organizatorem debaty, w której uczestniczyli także sen. Krzysztof Piesiewicz, dr Monika Płatek i Tomasz Wiścicki, była ELSA – Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Spotkanie odbyło się w ramach Prawniczej Akademii Filmowej w Audytutorium Maximum UW.

12.05. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego, który wygłosił z mównicy Oświadczenie poselskie w obronie klasy średniej.

11.05. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w posiedzeniu Rady Służby Cywilnej.

10.05. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

9.05. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

6.05. – Poseł uczestniczył w pikniku promocyjnym Zespołu Szkół nr 39 na Mokotowie. Zespół jest jedyną tego typu placówką zawodową działającą w stolicy, która kształci ogrodników na potrzeby miasta Warszawy i ogrodnictwa podwarszawskiego.
– Poseł wziął udział w debacie studenckiej (symulacji obrad sejmowych) pod hasłem: „Polska u progu IV Rzeczypospolitej”, zorganizowanej przez studentów Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

3.05. – Już po raz czwarty z inicjatywy Artura Górskiego odbyły się na Mokotowie uroczystości religijno-patriotyczne w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po Mszy świętej za Ojczyznę, która została odprawiona w kościele p.w. N.M.P. Matki Zbawiciela, uczestnicy uroczystości przenieśli się do Klubu „Forma”, gdzie referaty wygłosili: senator Ewa Tomaszewska pt. „Etos ‚Solidarności’ a wychowanie młodego pokolenia” oraz poseł Artur Górski pt. „Wychowanie patriotyczne w programie rządu”. Uroczystości zwieńczył koncert patriotyczny w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Na uroczystości przybyło ok. 250 osób, w tym – obok mieszkańców Mokotowa – mieszkańcy Ursynowa, Żoliborza, Bielan i Pragi Południe.

Czerwiec

30.06. – Poseł uczestniczył w uroczystości otwarcia Finału Poloniady 2006, zorganizowanej przez Fundację Młodej Polonii. Artur Górski jest fundatorem nagrody dla jednego z laureatów.

28.06. – Posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o służbie cywilnej oraz o państwowym zasobie kadrowym, obsadzaniu wysokich stanowisk państwowych oraz o zmianie niektórych ustaw z udziałem Artura Górskiego.

24.06. – Artur Górski był gościem V Zjazdu Krajowego stowarzyszenia Młodzi Konserwatyści RP, podczas którego wygłosił Przesłanie.

23.06. – Posiedzenie Sejmu, na którym wybrano Artura Górskiego członkiem Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionych przez Prezydenta RP projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

– Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, na którym powołano Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o służbie cywilnej oraz o państwowym zasobie kadrowym, obsadzaniu wysokich stanowisk państwowych oraz o zmianie niektórych ustaw. Artur Górski został wybrany wiceprzewodniczącym Podkomisji.

– Dla mieszkańców Mokotowa poseł wygłosił odczyt pt. „Inicjatywy sejmowe Prawa i Sprawiedliwości”. Spotkanie zorganizował Komitet PiS Mokotów.

22.06. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w posiedzeniu Rady Służby Cywilnej.

– Zebrał się Zespół Parlamentarny na rzecz Przywrócenia Autorytetu Władzy, pod przewodnictwem Artura Górskiego.

21.06. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Dla mieszkańców Ursynowa poseł wygłosił odczyt pt. „Inicjatywy sejmowe Prawa i Sprawiedliwości”. Spotkanie zorganizował Komitet PiS Ursynów.

20.06. – Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

19.06. – W Sejmie odbyła się konferencja pt. „Prezydent RP w ustroju IV Rzeczypospolitej”. W pierwszej części referaty naukowe wygłosili: Prof. Dariusz Górecki pt. „Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w II Rzeczypospolitej” oraz Prof. Zbigniew Witkowski pt. „Koncepcja ustrojowa polskiej prezydentury na tle rozwiązań Republiki Francuskiej, Niemiec i Włoch”. W drugiej części, w dyskusji panelowej nt. „Wizje prezydentury w propozycjach ustrojowych partii prawicowych” udział wzięli pos. Paweł Kowal (Prawo i Sprawiedliwość), pos. Damian Raczkowski (Platforma Obywatelska) oraz pos. Marek Kotlinowski (Liga Polskich Rodzin). Debatę prowadził dziennikarz Piotr Zaremba („Newsweek”). Na konferencję listy przysłali: ostatni Prezydent RP na uchodźctwie Pan Ryszard Kaczorowski oraz Prezydent RP Pan Lech Kaczyński. Konferencję zorganizował Zespół Parlamentarny na rzecz Przywrócenia Autorytetu Władzy, którym kieruje pos. Artur Górski.

14.06. – Artur Górski, Przewodniczący Kapituły Konkursu „Szkoła z Tradycją” wręczył dyplomy jego laureatom. „Wy jesteście tymi, którzy pielęgnują tradycję, którzy mają poczucie jej ważności (…) Dzielicie się nią także z innymi, a tylko wtedy jest ona żywa” – mówił poseł do finalistów konkursu. W I edycji Konkursu „Szkoła z Tradycją”, zorganizowanego przez Fundację Szansa, zwyciężyła publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej (woj. małopolskie) i w nagrodę otrzymała 1000 USD.

13.06. – Poseł uczestniczył w debacie nt. planowanych zmian w służbie cywilnej w programie I Polskiego Radia.

11.06. – Poseł uczestniczył w festynie Dni Ursynowa, zorganizowanym przez tygodnik „Pasmo”.

10.06. – Podczas X Grand Prix Ursynowa w Pływaniu poseł wręczył ufundowane przez siebie puchary zwycięzcom poszczególnych kategorii wiekowych w pływaniu.

9.06. – Poseł uczestniczył jako panelista w konferencji pt. „Kierunek ewolucji etyki i kultury polityków. Upadek czy rozwój?”. Konferencję zorganizowało Koło Naukowe Politologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie i Samorząd Studencki Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

8.06. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

7.06. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w Komitecie PiS Mokotów.

6.06. – Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego

4.06. – Młodzi zwycięzcy biegów ulicznych podczas II Festynu Parafialnego, zorganizowanego przy parafii Św. Kazimierza na Mokotowie, otrzymali w nagrodę piłki nożne ufundowane przez Artura Górskiego.

3-4.06. – Poseł uczestniczył w II Krajowym Kongresie PiS, który odbył się w Łodzi.

1.06. – Poseł przysłuchiwał się obradom Sejmu dziecięcego, w którego obradach uczestniczył Łukasz Łukaszewicz z Warszawy, młody sympatyk PiS.

Lipiec

22.07. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

21.07. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

20.07. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

19.07. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

18.07. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o służbie cywilnej oraz o państwowym zasobie kadrowym, obsadzaniu wysokich stanowisk państwowych oraz o zmianie niektórych ustaw z udziałem Artura Górskiego.

17.07. – Posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o służbie cywilnej oraz o państwowym zasobie kadrowym, obsadzaniu wysokich stanowisk państwowych oraz o zmianie niektórych ustaw z udziałem Artura Górskiego.

15.07. – Poseł uczestniczył w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej (w egzaminach na urzędnika mianowanego) jako obserwator z ramienia Rady Służby Cywilnej.

14.07 . – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

13.07. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o służbie cywilnej oraz o państwowym zasobie kadrowym, obsadzaniu wysokich stanowisk państwowych oraz o zmianie niektórych ustaw z udziałem Artura Górskiego.

12.07. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

11.07. – Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w Sesji Rady Dzielnicy Mokotów.

10.07. – Na Ursynowie na zaproszenie Artura Górskiego gościł Konrad Szymański, Poseł do Parlamentu Europejskiego, który dla mieszkańców wygłosił odczyt pt. „Polskie inicjatywy w Parlamencie Europejskim”, w którym opowiadał o pracy polskich deputowanych w PE. Spotkanie, które prowadził Adam Janczak, szef Klubu Radnych PiS na Ursynowie, odbyło się w Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego. Uczestniczyło w nim ok. 70 osób, w tym zastępcy burmistrza Ursynowa Artur Jagnierza i Paweł Komorowski, a także Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Jerzy Kubicki i szefowa Komitetu PiS Ursynów radna Katarzyna Polak.

8.07. – Poseł uczestniczył w obradach Rady Politycznej PiS.

6.07. – Poseł spotkał się w Sejmie z uczniami „Białoruskiego Liceum Humanistycznego”, którym opowiadał o tradycji walki o niepodległość Polski i o pracy poselskiej.

5.07. – Poseł uczestniczył w uroczystości oficjalnego otwarcia Dorocznej Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół i Instytutów Administracji z siedzibą z Brukseli. Konferencja odbywała się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie.

Poseł wygłosił odczyt pt. „Jaka IV Rzeczypospolita?” w domu parafialnym Kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na Białołęce, na zaproszenie Akcji Katolickiej, Koła PiS Białołęka, Stowarzyszenia Młodzi Konserwatyści i Stowarzyszenia Konar.

4.07 . – Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionych przez Prezydenta RP projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego z udziałem Artura Górskiego.

3.07. – Poseł wygłosił odczyt pt. „Inicjatywy sejmowe Prawa i Sprawiedliwości” w domu parafialnym Kościoła św. Marii Magdaleny na Bielanach, na zaproszenie Ks. Proboszcza Bogusława Pasternaka.

Sierpień

25.08. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

24.08. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionych przez Prezydenta RP projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego z udziałem Artura Górskiego.

23.08. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

22.08. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

21.08. – Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionych przez Prezydenta RP projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

19.08. – Artur Górski wziął udział w inauguracji gonitw konnych na służewieckim hipodromie, które w obecnym sezonie zostały zorganizowane przez Stado Ogierów Łąck w porozumieniu z Polskim Związkiem Hodowców Koni Pełnej Krwi Arabskiej.

18.08. – Poseł spotkał się ze studentami białoruskimi przeciwnymi obecnemu reżimowi na Białorusi. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie „Wolna Białoruś”.

10.08. – Poseł uczestniczył w Komitecie PiS Ursynów.

7.08. – Poseł był gościem audycji Radia TOK FM poświęconej zmianom w prawie regulującym funkcjonowanie administracji rządowej.

1.08. – Poseł uczestniczył na Mokotowie w obchodach 62 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wraz z innymi działaczami mokotowskiego PiS złożył wieniec pod pomnikiem upamiętniającym bohaterstwo powstańców.

– Posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji z udziałem Artura Górskiego jako sprawozdawcy sejmowego ustaw o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz o służbie cywilnej.

Wrzesień

30.09. – Poseł uczestniczył w uroczystościach z okazji XI-lecia tygodnika „Nasza Polska”.

29.09. – Z udziałem Artura Górskiego odbyła się gala „Złoty Żuraw 2005” – rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy budynek Mokotowa, Ursynowa, Wilanowa i Ursusa.

27.09. – Poseł uczestniczył w Komitecie PiS Ursynów.

26.09. – Poseł wziął udział w Sesji Rady Dzielnicy Mokotów, a następnie w Sesji Rady Dzielnicy Ursynów.

24.09. – Poseł uczestniczył w imprezie Mokotowskie Pożegnanie Lata.

– Dla parafian kościoła p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła na Pradze Południe Artur Górski wygłosił prelekcję p.t. „Wychowanie patriotyczne w polityce rządu”. Organizatorem spotkania była parafialna Akcja Katolicka.

23.09. – Poseł był gościem na zebraniu przedstawicieli członków S.M.B. „Batory”, którym zaprezentował projektowane zmiany w prawie spółdzielczym.

22.09. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionych przez Prezydenta RP projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego z udziałem Artura Górskiego. Podczas posiedzenia Sejmu poseł został wybrany w skład
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o
rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne
składniki mienia, zaś na posiedzeniu K. A. i S. W. został członkiem Podkomisji Stałej ds. Administracji Publicznej.

21.09. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Pod przewodnictwem Artura Górskiego obradował Zespół Parlamentarny na rzecz Przywrócenia Autorytetu Władzy.

20.09. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wychowania z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w Komitecie PiS Ursynów.

14.09. – Poseł uczestniczył w debacie zorganizowanej przez „Gazetę Prawną” nt. „Przyszłość polskiej administracji”.

12.09. – Dla mieszkańców Ursynowa poseł wygłosił prelekcję pt. „Dekomunizacja administracji – zmiany w służbie cywilnej” na zaproszenie Komitetu PiS Ursynów.

8.09. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

7.09. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

6.09. – Poseł uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

– Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego, który został wybranym wiceprzewodniczącym Podkomisji Stałej d.s. Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przewodniczącym Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wychowania.

– Udział posła w konferencji edukacyjnej komitetu warszawskiego PiS.

5.09. – Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionych przez Prezydenta RP projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego z udziałem Artura Górskiego.

Październik

31.10. – Artur Górski uczestniczył w posiedzeniu komisji oceniającej prace, które wpłynęły na konkurs fotograficzny dla gimnazjalistów p.n. „Barwy Mokotowa”.

28.10. – Poseł wygłosił odczyt pt.: „Jaka IV Rzeczypospolita?” w Katedrze Św. Floriana na Pradze Południe. Organizatorem spotkania była parafialna Akcja Katolicka.

27.10. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

26.10. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia. Poseł został wybrany wiceprzewodniczącym Komisji.

25.10. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

24.10. – Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

23.10. – Artur Górski wygłosił odczyt pt.: „Dekomunizacja administracji” w W. S. H. „Sala” w Wawrze. Organizatorem spotkania był Komitet PiS Wawer.

22.10. – Artur Górski wygłosił odczyt pt.: „Wychowanie patriotyczne w polityce rządu” w Kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Organizatorem spotkania był Komitet PiS Żoliborz.

20.10. – Artur Górski wygłosił odczyt pt.: „Jak odbudować autorytet władzy?” w Kościele p.w. Najczystszego Serca Maryi na Pradze Południe. Organizatorem spotkania była parafialna Akcja Katolicka.

19.10. – Poseł uczestniczył w posiedzeniu Rady Służby Cywilnej.

– Artur Górski wygłosił odczyt pt.: „Jak odbudować autorytet władzy?” w Klubie „Forma” na Mokotowie. Organizatorem spotkania był Komitet PiS Mokotów.

18.10. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego

– Poseł wygłosił odczyt pt.: „Wychowanie patriotyczne w polityce rządu” w Kościele p.w. św. Krzyża na Śródmieściu, na zaproszenie tamtejszego proboszcza.

17.10. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

16.10. – Artur Górski wygłosił odczyt pt.: „Dekomunizacja administracji” w Kościele św. Anny w Wilanowie. Organizatorem spotkania była parafialna Akcja Katolicka i Komitet PiS Wilanów.

12.10. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionych przez Prezydenta RP projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego z udziałem Artura Górskiego.

11.10. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wychowania z udziałem Artura Górskiego.

10.10. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w Komitecie PiS Mokotów.

9.10. – Poseł uczestniczył w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

5.10. – Z udziałem Artura Górskiego na Dolnym Mokotowie został otwarty Rewir Dzielnicowych Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

4.10. – Artur Górski, jako Gość Honorowy I Międzynarodowej Konferencji e-learningowej w Polsce wygłosił odczyt otwierający. Konferencję p.t. „Best e-learning practices in Central Europe ” zorganizowała firma www.wiedzanet.

– Poseł uczestniczył w Komitecie PiS Mokotów, a następnie w Komitecie PiS Ursynów.

Listopad

30.11. – Poseł spotkał się z członkami Stowarzyszenia Konserwatywno-Liberalne „Koliber”, którym mówił o możliwości działania konserwatystów w polityce demokratycznej.

28-29.11. – Miała miejsce wyjazdowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, podczas której wizytowano granicę polsko-niemiecką.

26.11. – Artur Górski uczestniczył w modlitwie za Ojczyznę w intencji o intronizację Chrystusa Króla w Polsce w Świątyni Bożej Opatrzności w Warszawie-Wilanowie. W parafii został odczytany akt intronizacji.

24.11. – Poseł wziął udział w uroczystościach 50-lecia S.P. nr 157 im. A. Mickiewicza w Warszawie.

23.11. – Artur Górski wygłosił odczyt pt. „Jak odbudować autorytet władzy?” dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku im. F. Chopina w Warszawie.

21.11. – Poseł uczestniczył w dyskusji panelowej nt. „Moralność w polityce” w VI L.O. im. T. Reytana. Panel zorganizowali uczniowie szkoły.

17.11. – Posiedzenie Sejmu oraz Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wychowania z udziałem Artura Górskiego.

16.11. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wychowania z udziałem Artura Górskiego.

15.11. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł wziął udział w spotkaniu członków Komitetu PiS Mokotów.

14.11. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej i 88. rocznicy odzyskania niepodległości. Uroczystości na Mokotowie zorganizowała Komisja Międzyzakładowa nr 450 NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa.

11.11. – W rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Artur Górski uczestniczył w widowisku „‚Roskosz’ i Niepodległość – historia małej ojczyzny”, zorganizowanym pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Burmistrza Dzielnicy Ursynów i J.M. Rektora SGGW.

10.11. – Poseł spotkał się z mieszkańcami Mokotowa. Spotkanie zorganizował Komitet PiS Mokotów.

– Artur Górski oprowadził po Sejmie i Senacie młodzież gimnazjalną i licealną z Ustrzyk Dolnych. Młodzież, która przyjechała do Warszawy w ramach programu realizowanego przez Caritas, dowiedziała się o funkcjonowaniu Sejmu i pracy posłów.

9.11. – Artur Górski, w imieniu polskich parlamentarzystów (z upoważnienia Marszałka Sejmu RP) złożył wieniec pod ścianą straceń na Cytadeli.

– Poseł uczestniczył w obchodach 88. rocznicy odzyskania niepodległości i dnia edukacji narodowej, zorganizowanych przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze.

– Na zaproszenie Akcji Katolickiej przy parafii Bł. Władysława z Gielniowa na Ursynowie poseł wygłosił odczyt pt. „Jak odbudować autorytet władzy?”.

– Poseł wziął udział w debacie na Uniwersytecie Warszawskim pt. „Wpływ mediów na obraz polityki i polityków”. Debatę zorganizowała Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska.

7.11. – Artur Górski uczestniczył w uroczystości finału konkursu historycznego dla uczniów gimnazjów mokotowskich p.n. „Barwy Mokotowa”.

5.11. – Na zaproszenie Rady Parafialnej kościoła p.w. Zesłania Ducha Świętego na Bielanach poseł wygłosił odczyt pt. „Dekomunizacja administracji”.

Grudzień

21.12. – Poseł spotkał się z uczniami L.O. im. Lelewela, którym mówił o pracach legislacyjnych w Sejmie.

20.12. – Poseł uczestniczył w spotkaniu wigilijnym tygodnika „Pasmo”.

– Poseł uczestniczył w spotkaniu wigilijnym Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.

– Poseł uczestniczył w spotkaniu wigilijnym Komitetu PiS Wilanów.

– Poseł uczestniczył w spotkaniu wigilijnym Komitetu PiS Ursynów.

19.12. – Poseł spotkał się z uczniami XXVIII L.O. im. J. Kochanowskiego, którym mówił o pracach legislacyjnych w Sejmie.

– Poseł spotkał się z uczniami XLIV L.O. im. A. Dobiszewskiego, którym mówił o pracach legislacyjnych w Sejmie.

– Poseł uczestniczył w spotkaniu wigilijnym Komitetu PiS Śródmieście.

16.12. – Artur Górski uczestniczył w konwencji samorządowej PiS Regionu Warszawskiego.

15.12. – Posiedzenie Sejmu RP z udziałem Artura Górskiego.

14.12. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wychowania z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w spotkaniu wigilijnym KP PiS.

13.12. – Posiedzenie Sejmu oraz sejmowe uroczystości poświęcone pamięci ofiar stanu wojennego z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w Komitecie PiS Ursynów.

12.12. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w uroczystej wigilii zorganizowanej przez NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa.

8.12. – Posiedzenie Sejmu oraz Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wychowania z udziałem Artura Górskiego

7.12. – Posiedzenie Sejmu oraz Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wychowania z udziałem Artura Górskiego

– Poseł uczestniczył w Radzie Dzielnicy Mokotów.

– Poseł uczestniczył w Radzie Dzielnicy Ursynów.

6.12. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego

– Poseł uczestniczył w Komitecie PiS Mokotów.

5.12. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

3.12. – W kościele św. Anny w Piasecznie odbyły się uroczystości Intronizacji Chrystusa Króla z udziałem m.in. Marszałka Sejmu Marka Jurka i Artura Górskiego, który podczas uroczystości wypowiedział – w imieniu parlamentarzystów – następujące słowa: „Panie Jezu Chryste, Królu i Prawodawco, który jesteś odwieczną Prawdą, jako przedstawiciele parlamentu, prosimy, aby Twoje prawo oparte na prawdzie i miłości było ostateczną normą każdego ludzkiego prawa stanowionego w naszym Państwie. Ze swej strony zobowiązujemy się do uczynienia wszystkiego, co w naszej mocy, aby prawo stało na straży godności człowieka i służyło jego prawdziwemu dobru”.