dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

2007

Styczeń

30.01. – Poseł spotkał się z warszawskimi działaczami Ruchu Odbudowy Polski.

27.01. – Poseł uczestniczył w Radzie Politycznej PiS.

26.01. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

25.01. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o wyborze Prezydenta RP oraz niektórych innych ustaw.

24.01. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na UKSW w Warszawie) z udziałem Artura Górskiego.

23.01. – Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł był gościem Klubu Giorgio La Pira , gdzie prezentował przygotowane przez rząd projekty ustaw reprywatyzacyjnych.

22.01. – Z inicjatywy Artura Górskiego odbyło się na Mokotowie spotkanie z Mirosławem Sekułą, Prezesem Najwyższej Izby Kontroli nt. „Zjawisko korupcji w okresie transformacji”. W spotkaniu uczestniczyło ok. 180 osób.

20.01. – Poseł był gościem Zjazdu Regionu Mazowieckiego Stowarzyszenia Młodzi Konserwatyści, który miał miejsce w Ożarowie Mazowieckim.

15.01. – Poseł uczestniczył w debacie pt. „Polska a Unia Europejska”, zorganizowanej przez studentów europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

13.01. – Poseł otworzył XI Grand Prix Ursynowa w Pływaniu i wręczył medale zwycięzcom I mityngu. Artur Górski już drugi rok patronuje tej imprezie sportowej.

12.01. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

11.01. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem Artura Górskiego. Na posiedzeniu Sejmu poseł został wybrany członkiem Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta RP oraz niektórych innych ustaw.

– Poseł został członkiem Zespołu Parlamentarnego Miłośników Historii.

10.01. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

9.01. – Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

3.01. – Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w Komitecie PiS Mokotów.

Luty

2.02. – Artur Górski uczestniczył w dniu skupienia parlamentarzystów na Jasnej Górze.

7.02. – Poseł uczestniczył w spotkaniu Komitetu PiS Mokotów.

– Poseł uczestniczył w spotkaniu Komitetu PiS Ursynów.

13.02. – Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

14.02. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

15.02. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

16.02. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł oprowadzał po Sejmie grupę uczestników studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Papieskiej Akademii Teologicznej z Krakowa.

19.02. – Na Ursynowie, z inicjatywy posła Artura Górskiego, odbyło się spotkanie z Piotrem Styczniem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Budownictwa nt. „Polityka mieszkaniowa rządu”. W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 osób.

21.02. – Poseł wygłosił odczyt o polityce prorodzinnej państwa dla młodzieży uczestniczącej w otwarciu stałej ekspozycji wystawy fotografii z albumów wielopokoleniowych rodzin warszawskich „Pro Memoria”, która znalazła swoje miejsce w Bibliotece Pedagogicznej na Pradze Południe.

– Artur Górski prezentował członkom Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego autopoprawkę rządu do projektu ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia.

25.02. – Poseł uczestniczył w Zjeździe PiS Okręgu Warszawskiego.

27.02. – Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

28.02. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

Marzec

1.03. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem Artura Górskiego.

2.03. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– W XLIII L.O. im. Kazimierza Wielkiego na Mokotowie odbyły się uroczystości nadania sztandaru szkole. W uroczystościach wziął udział Artur Górski.

6.03. – Poseł uczestniczył w Sesji Rady Dzielnicy Ursynów.

7.03. – Odbyło się posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

8.03. – Poseł uczestniczył w uroczystości p.n. „Katyń – dzień pamięci”, poświęconej pamięci poległych i pomordowanych na Wschodzie. Organizatorami uroczystości, która odbyła się w Sejmie RP, była Fundacja Golgota Wschodu i Warszawska „Solidarność” Oświatowa. Podczas uroczystości ks. Prałat Zdzisław Peszkowski otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej.

– Odbyła się I Debata Młodej Prawicy nt. „Co to jest prawica?” pod patronatem Artura Górskiego. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele organizacji młodzieżowych m.in.: Młodzieży Wszechpolskiej, Kolibra, Forum Młodych PiS, Młodzieżówki UPR, Wszerada i Młodych Demokratów, młodzieżówki PO.

11.03. – W imieniu Marszałka Sejmu Artur Górski wręczył Dyplom i nagrodę zdobywcy I miejsca w XLVIII edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym nt. „Społeczeństwo informacyjne”. Uroczystość odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim.

12.03. – Miało miejsce w Sejmie RP seminarium pt. „Immunitet parlamentarny. Przywilej władzy czy gwarancja niezależności parlamentu?” Seminarium, które odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu Marka Jurka oraz pod patronatem medialnym dziennika „Rzeczpospolita”, zostało zorganizowane przez Zespół Parlamentarny na rzecz Przywrócenia Autorytetu Władzy przy współpracy z Biurem Analiz Sejmowych. Artur Górski, jako przewodniczący Zespołu, otworzył i podsumował obrady.

13.03. – Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

14.03. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Podkomisji Stałej do spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w konferencji pn. „Służba cywilna – doświadczenia europejskie”, która miała miejsce w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

15.03. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta RP oraz niektórych innych ustaw z udziałem Artura Górskiego.

16.03. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

19.03. – Poseł uczestniczył w II Ogólnopolskim Kongresie Organizacji Rewindykacyjnych, którego koordynatorem była Polska Unia Właścicieli Nieruchomości.

– Dla mieszkańców Pragi Południe odbyło się spotkanie z Jackiem Czabańskim, doradcą w Gabinecie Politycznym Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry nt. „Jak rząd buduje Państwo Prawa?” Organizatorem spotkania był Artur Górski oraz Adam jaworski, radny w dzielnicy Praga Południe.

21.03. – Artur Górski uczestniczył w konferencji PiS pt. „Bezpieczna i szczęśliwa rodzina”, podczas której został zaprezentowany dorobek rządu i plany dalszej polityki prorodzinnej.

– Poseł spotkał się z parafianami żoliborskiej Parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego, którym mówił o sejmowych pracach nad zmianą Konstytucji RP w obszarze ochrony życia poczętego.

22.03. – Dla członków stowarzyszenia rodowego Koło Nałęczów Artur Górski wygłosił odczyt pt. „Społeczne panowanie Chrystusa”.

23.03. – Poseł spotkał się ze studentami politologii „Collegium Civitas” w Warszawie, którym mówił o różnicach w pracy radnego i posła.

24.03. – Artur Górski uczestniczył w konferencji z okazji III Narodowego Dnia Życia pt. „Ochrona życia ludzkiego w Europie”.

24-25.03. – Z inicjatywy Artura Górskiego odbyły się Dni Filmu Katolickiego na Mokotowie z licznym udziałem mieszkańców. Poseł otworzył pokazy, podczas których wyemitowano 13 filmów.

27.03. – Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

28.03. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– Artur Górski uczestniczył w zajęciach studentów nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, którym zaprezentował swoje strategie wyborcze w wyborach samorządowych i parlamentarnych.

29.03. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem Artura Górskiego.

30.03. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

31.03. – Z inicjatywy i pod patronatem Artura Górskiego odbyła się impreza rodzinna pt. „Wiosna z hokejem na trawie na Ursynowie”. Poseł wręczył puchary kapitanom trzech najlepszych drużyn, a wszystkim uczestnikom miniturnieju pamiątkowe dyplomy.

Kwiecień

2.04. – Poseł uczestniczył w spotkaniu Komitetu PiS Wilanów.

4.04. – Poseł uczestniczył w spotkaniu Komitetu PiS Mokotów.

– Poseł uczestniczył w spotkaniu Komitetu PiS Ursynów.

11.04. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

12.04. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem Artura Górskiego.

13.04. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

14.04. – Poseł uczestniczył w debacie pt. „Konserwatyzm w praktyce. Teoria a praktyka”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Konserwatywno-Liberalne „Koliber”.

16.04. – Andrzej Sośnierz, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wygłosił dla mieszkańców odczyt pt. „Reforma służby zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych”. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Artura Górskiego i zostało zorganizowane przy współpracy z Komitetem PiS Śródmieście.

17.04. – Odbyła się Sesja Rady Dzielnicy Ursynów z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w dyskusji panelowej ma Uniwersytecie Warszawskim pt. „Aborcja. Co dalej?”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Młodzi Konserwatyści” oraz Koło Naukowe Nauk Politycznych UW.

18.04. – Poseł uczestniczył w spotkaniu Komitetu PiS Ursynów.

21.04. – Artur Górski uczestniczył w debacie pt. „Wspólna polityka rolna”, zorganizowanej przez studentów nauk politycznych UW.

23.04. – Paweł Żurek, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego w MSWiA wygłosił dla mieszkańców odczyt pt. „Polityka rządu na rzecz bezpieczeństwa obywateli”. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Artura Górskiego i zostało zorganizowane przy współpracy z Komitetem PiS Ursynów.

24.04. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

25.04. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

26.04. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w posiedzeniu Rady Warszawy.

27.04. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

Maj

3.05. – Z inicjatywy Artura Górskiego na Mokotowie odbyły się uroczystości religijno-patriotyczne w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które tradycyjnie rozpoczęły się Mszą św. Następnie miał miejsce odczyt pisarza i historyka Zbigniew Branach pt.: „Morderstwa polityczne księży katolickich u schyłku PRL”, odbył się koncert artysty śpiewaka Andrzeja Batora, a na koniec został wyemitowany film pt. „Cud nad Wisłą”. Podczas otwarcia uroczystości poseł powiedział m.in.: „Dziś nasza ojczyzna i nasza wolność nie są zagrożone wprost, ale pośrednio. Przez naszą słabą pamięć i obojętność dla rzeczy ważnych, gdy przestają stanowić wartość takie słowa jak Polska, Ojczyzna, Bóg, Naród, Honor, czy Wolność. Przypominajmy te słowa i ich znaczenie naszym bliskim, a szczególnie naszym dzieciom i wnukom. Niech kolejne pokolenia znają smak i wagę tych słów, bo tylko wtedy Polska będzie trwała. Polska wolna i niepodległa.”

8.05. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

9.05. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w Komitecie PiS Mokotów.

10.05. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami kompetencyjnymi w administracji publicznej z udziałem Artura Górskiego.

11.05. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł wziął udział w otwarciu IV Światowego Kongresu Rodzin w Warszawie.

– Artur Górski wygłosił odczyt pt.: „Konserwatysta w obecnej polityce” dla członków Oddziału Warszawskiego KZ-M.

15.05 . – Artur Górski uczestniczył w uroczystości wręczenia funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej odznaczeń państwowych i mianowania na kolejne stopnie SG. Uroczystość odbyła się w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

– Poseł wziął udział w uroczystości wręczenia Nagród Południa, przyznawanych corocznie przez tygodnik Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa „Południe”

18.05. – Dla studentów politologii Collegium Civitas Artur Górski wygłosił odczyt pt.: „Jak zostać posłem z dwudziestego miejsca”.

– Poseł był gościem Stowarzyszenia Akcji Młodego Pokolenia „Wszerad”, dla którego członków wygłosił odczyt pt.: „Dekomunizacja administracji rządowej”.

20.05. – Artur Górski wziął udział w II Marszu dla Życia i Rodziny, który przeszedł ulicami Warszawy z inicjatywy Fundacji Pro oraz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi.

21.05. – Artur Górski uczestniczył w święcie Akademii Polonijnej w Częstochowie, gdzie spotkał się z władzami uczelni oraz wysłuchał X Dorocznego Wykładu „Polska w Europie”.

– Poseł wygłosił odczyt pt.: „Dekomunizacja administracji rządowej” dla mieszkańców Włoch.

22.05. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

23.05. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

24.05. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł wziął udział w konferencji poświęconej dogoterapii, zorganizowanej przez Fundację Przyjaźni Ludzi i Zwierząt „Cze-Ne-Ka”.

25.04. – Z inicjatywy Artura Górskiego odbyła się w Sejmie konferencja pn. „Uniwersytety III wieku. Możliwości działania i praktyka”. Organizatorami konferencji byli: Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

29.05. – Poseł spotkał się z uczniami Gimnazjum nr 5 im. T. Kościuszki z Mokotowa, którym opowiadał o pracy posłów i procedurze legislacyjnej.

– Odbyła się Sesja Rady Dzielnicy Ursynów z udziałem Artura Górskiego.

31.05. – Artur Górski wziął udział w kampanii antynikotynowej z okazji obchodów Światowego dnia bez papierosa pod hasłem: „Lepiej żyję, bo nie palę”. Organizatorem happeningu, marszu antynikotynowego oraz pikniku sportowego byli nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 na Mokotowie. Impreza odbyła się pod patronatem posła.

 

Czerwiec

2.06. – Artur Górski wręczył nagrody uczestnikom pierwszego Biegu ulicznego im. Eugeniusza Lokajskiego, który został zorganizowany z okazji 40-lecia Szkoły Sportowej nr 272 na Mokotowie. Bieg został zorganizowany przez Zespół Szkół Sportowych nr 58 i odbył się pod patronatem posła Górskiego.

– Poseł wręczył dyplomy uczestnikom imprezy pod hasłem „Trzymaj formę”, zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka przez Fundację „Gabi” oraz Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie. Impreza odbyła się pod patronatem posła Górskiego.

12.06. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw z udziałem Artura Górskiego.

13.06. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

14.06. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, a także Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami kompetencyjnymi w administracji publicznej z udziałem Artura Górskiego.

15.06. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

17.06. – Poseł wziął udział w Dniach Ursynowa, gdzie PiS Ursynów miał swoje stoisko informacyjne.

18.06. – Dla radnych PiS z rad dzielnic, rady Warszawy i gmin podwarszawskich odbyła się prelekcja Tomasza Nowakowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego pt. „Rząd dla samorządu”. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Artura Górskiego.

19.06. – Dla mieszkańców Pragi Południe odbyła się prelekcja posła Jarosława Sellina, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Media wobec władzy”. Obok Artura Górskiego współorganizatorem spotkania była Małgorzata Załęcka, radna Rady Warszawy z Pragi Południe.

20.06. – Artur Górski uroczyście otworzył filię swojego biura poselskiego na Ursynowie, przy ul. Wiolinowa 2 A.

22.06. – Poseł wziął udział w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 318 na Ursynowie.

25.06. – Dla mieszkańców Mokotowa odbyła się prelekcja Jacka Czabańskiego, doradcy Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry pt. „Jak rząd buduje Państwo Prawa”. Obok Artura Górskiego współorganizatorem spotkania był Jacek Cieślikowski, radny Rady Warszawy z Mokotowa.

26.06. – Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w sesji Rady Dzielnicy Mokotów.

27.06. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami kompetencyjnymi w administracji publicznej z udziałem Artura Górskiego.

28.06. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

29.06. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

Lipiec

3.07. – Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

4.07. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

5.07. – Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rekompensatach

za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia z udziałem Artura Górskiego.

6.07. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

10.07. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– Premier Jarosław Kaczyński powołał Artura Górskiego w skład Rady Służby Publicznej, która jest organem opiniodawczo-doradczym przy Prezesie Rady Ministrów w zakresie funkcjonowania służby cywilnej i obsadzania wyższych stanowisk państwowych. Rada liczy obecnie 21 członków, w tym 7 przedstawicieli Sejmu.

18.07. – Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej z udziałem Artura Górskiego.

20.07. – Artur Górski uczestniczył w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Służby Publicznej. Przed posiedzeniem Minister Mariusz Błaszczak, Szef KPRM w imieniu Premiera wręczył wszystkim członkom Rady akty powołania.

Sierpień

20.08. – Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

22.08. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

23.08. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w posiedzeniu Rady Służby Publicznej.

24.08. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

25.08. – Poseł uczestniczył w Konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku.

28.08. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

31.08. – Poseł uczestniczył w rozprawie administracyjnej dotyczącej postępowania w sprawie budowy Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”.

Wrzesień

3.09. – Poseł uczestniczył w uroczystości inauguracji roku szkolnego na Mokotowie, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 205. Artur Górski przekazał książki dla pierwszoklasistów.

– Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– Na zaproszenie oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii św. Szczepana na Mokotowie poseł wygłosił odczyt pt. „Etyka polityczna w świetle katolickiej nauki społecznej”. Przy tej okazji Artur Górski przekazał przybory szkolne dla najbiedniejszych dzieci w parafii.

4.09. – Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

5.09. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w zebraniu Komitetu PiS Mokotów.

6.09. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– Na Pradze Południe odbyła się uroczystość otwarcia wystawy pn. „Katyń – pamięć i fakty”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich w Warszawie. W uroczystości wziął udział Artur Górski.

– Poseł uczestniczył w zebraniu Komitetu PiS Śródmieście.

7.09. – Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.SAMOROZWJĄZANIE SEJMU!

9.09. – Poseł uczestniczył w 2 Festiwalu Gier Towarzyskich „Warsaw Open 2007” , zorganizowanym przez Stowarzyszenie Popularnych Gier Towarzyskich „Mariasz”. W ramach symultany szachowej zmierzył się z wiadomym skutkiem z szachowym arcymistrzem wszechczasów Anatolijem Karpowem.

– Z udziałem Artura Górskiego odbyły się uroczystości wmurowania tablicy upamiętniającej kapelanów NSZZ „Solidarność” w kościele św. Katarzyny na Mokotowie. Organizatorem uroczystości była Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

13.09. – Artur Górski uczestniczył w II Spotkaniu Seniorów Dziennych Domów Pomocy Społecznej m.st. Warszawy. Spotkanie, które odbyło się pod hasłem „Nie bój się jesieni”, zorganizował Ośrodek Pomocy Społecznej z Mokotowa.

– Na zaproszenie parafialnego oddziału Akcji Katolickiej poseł wygłosił odczyt w kościele bł. Władysława z Gielniowa nt. „Etyka polityczna w świetle katolickiej nauki społecznej”.

14.09. – Poseł uczestniczył w uroczystości wręczenia medali i dyplomów dzieciom z Pracowni Sztuki Dziecka Galerii Działań SMB „Imielin” na Ursynowie.

18.09. – Artur Górski wręczył dyplomy laureatom drugiej edycji konkursu pn. „Szkoła z tradycją”, zorganizowanego przez Fundację Szansa.

19.09. – Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

23.09. – Artur Górski wziął udział w uroczystościach ku czci bł. Władysława z Gielniowa Patrona Warszawy, a także złożył kwiaty pod pomnikiem Błogosławionego przy kościele jego wezwania na Ursynowie.

Poseł uczestniczył w festynie na zakończenie lata, zorganizowanym przez Urząd Dzielnicy Mokotów.

24.09. – Dr Krzysztof Szczerski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, wiceszef UKIE wygłosił odczyt pt. „Polska polityka zagraniczna” dla mieszkańców Mokotowa. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Artura Górskiego.

25.09. – Poseł uczestniczył w uroczystościach z okazji jubileuszu 40-lecia Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 im. E. Lokajskiego.

– Artur Górski wziął udział w konferencji pt. „Traktat konstytucyjny a chrześcijańskie dziedzictwo Europy”, zorganizowanej m.in. przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi.

26.09. – W Krajowej Szkole Administracji Publicznej odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania urzędnikom służby cywilnej z udziałem Artura Górskiego.

27.09. – Poseł złożył kwiaty pod pomnikiem mokotowskich powstańców w Parku Dreszera w związku z uroczystościami upamiętniającymi koniec walk na Mokotowie w trakcie Powstania Warszawskiego.

28.09. – Artur Górski uczestniczył w I Walnym Zebraniu Wyborczym Akademickiego Klubu Lekkoatletycznego „Ursynów”.

29.09. – Inauguracja kampanii wyborczej Artura Górskiego.

Październik

6.10. – Poseł uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2007/2008 w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie.

8.10. – Poseł wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2007/2008 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

9.10. – Artur Górski wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Etyka polityczna w świetle katolickiej nauki społecznej” podczas inauguracji roku akademickiego 2007/2008 na Warszawskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. F. Chopina w Warszawie.

– Artur Górski uczestniczył w debacie publicznej z warszawskim kandydatem Komitetu Wyborczego LPR Tomaszem Daleckim, członkiem UPR.

– Poseł był gościem Komitetu PiS Praga Południe.

10.10. – Poseł wziął udział w konferencji pt. „Zwrot albo grabież nieruchomości warszawskich w IV RP”, zorganizowanej przez Zrzeszenie Osób Objętych Dekretem Warszawskim „Dekretowiec”.

– Artur Górski spotkał się z członkami Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.

– Poseł uczestniczył w uroczystości religijnej w związku ze sprowadzeniem relikwii św. Tomasza Apostoła do parafii imienia tego świętego na Ursynowie.

11.10. – Odbyło się posiedzenie Rady Służby Publicznej z udziałem Artura Górskiego.

12.10. – Poseł uczestniczył w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej na Mokotowie.

13.10. – Artur Górski wziął udział w inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku Stowarzyszenia Kultury i Edukacji.

– W Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie odbyła się inauguracja roku akademickiego z udziałem Artura Górskiego, który zaprezentował plany reformy szkolnictwa wyższego.

18.10. – Poseł wygłosił odczyt pt. „Etyka polityczna w świetle katolickiej nauki społecznej” w parafii Najświętszego Serca Maryi na Pradze Południe.

21.10. – Wybory do Sejmu i Senatu. Artur Górski otrzymał 3070 głosów i uzyskał mandat do Sejmu.