dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Sejm – V kadencja

2007

8.01. – List o oddanie dworu zagrabionego właścicielom w PRL

8.01. – List o dziwnym stanowisku urzędników

11.01. – List otwarty do PRM o potrzebie reformy w nauce i szkolnictwie wyższym

22.01. – List popierający wpisanie na listę oczekujących na lokal socjalny

26.01. – Zapytanie o możliwość szybszego obniżenia podatków

26.01. – Interpelacja w sprawie działań komorników

26.01. – List w sprawie katolickich uchodźców z Ugandy

29.01. – List w sprawie remontu ul. Okrężnej

30.01. – List w sprawie budynku bezprawnie przejętego przez spółkę

5.02. – List w sprawie pawilonu rzemieślniczego

5.02. – List w sprawie skargi konstytucyjnej

12.02. – List w sprawie Statutu Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

12.02. – List w sprawie budowy wysokiego budynku

14.02. – Interpelacja w sprawie polityki inwestycyjnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

14.02. – Interpelacja w sprawie realizacji przez Polskę zaleceń zawartych w Deklaracji Bolońskiej

26.02. – List w sprawie propozycji Polskiej Unii Lokatorów

26.02. – List w sprawie obywatelstwa dla Polki z Białorusi

28.02. – Interpelacja w sprawie świadczeń dla polskich medalistów hokeja na trawie w zawodach Przyjaźń

7.03. – List w sprawie uregulowania tytułu prawnego do lokalu

7.03. – List w sprawie ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości

7.03. – List w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności

8.03. – Interpelacja w sprawie możliwości realizacji w szkole podstawowej rozszerzonego programu edukacji muzycznej

20.03. – List w sprawie przyspieszenia zwrotu nieruchomości potomkom byłego właściciela

20.03. – List w sprawie zamontowania parkometrów

26.03. – List w sprawie powtarzających się nieprawidłowości w spółdzielni

26.03. – List w sprawie obciążenia hipotecznego nieruchomości

26.03. – List w sprawie śmierci żołnierza

2.04. – List w sprawie nieuczciwej sprzedaży towaru

2.04. – List w sprawie obsługi kredytów tzw. starego portfela

4.04. – List w sprawie opodatkowania emerytury zagranicznej

10.04. – Pytanie w sprawie finansowania budowy warszawskiego metra ze środków unijnych

11.04. – List w sprawie uprawnień do pracy w przedszkolu

12.04. – Interpelacja w sprawie nowelizacji ustawy Prawo budowlane

15.04. – List w sprawie skargi na Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów

23.04. – List w sprawie kontroli oczyszczalni ścieków

23.04. – List w sprawie zapomogi z ZUS

23.04. – List w sprawie uciążliwej inwestycji na Ursynowie

23.04. – List w sprawie fałszowania dokumentacji naukowej

25.04. – Interpelacja w sprawie straży ochrony kolei

7.05. – Pytanie o możliwość wsparcia środowiska akademickiego na rzecz współpracy z gospodarką

9.05. – Interpelacja w sprawie polskiej szkoły w Cork

14.05. – List w sprawie kontroli NIK w Centralnej Komisji

14.05. – List w sprawie wykupu lokalu od NBP

14.05. – List o wstrzymanie eksmisji

22.05. – Zapytanie w sprawie rozliczania kosztów eksploatacji wind

22.05. – Interpelacja w sprawie sytuacji w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych

22.05. – List o uznanie praw do lokalu

23.05. – List w sprawie inwestycji w Lasku Bielańskim

28.05. – List w sprawie nauki dziecka autystycznego

28.05. – List w sprawie możliwości korzystania z działki

28.05. – List w sprawie naprawienia krzywd ludzi nauki

28.05. – List w sprawie zwrotu nieruchomości hr. Zamoyskiego

29.05. – List w sprawie węglowodorowych nośników energii

1.06. – List w sprawie likwidacji sklepu monopolowego

18.06. – List o sytuacji prawnej najemców

18.06. – List o przyspieszenie procedur administracyjnych

18.06. – List w sprawie unieważnienia decyzji wywłaszczeniowej

21.06. – List w sprawie postępowania prokuratorskiego

25.06. – List w sprawie zmiany linii autobusowej

25.06. – List w sprawie nazwania ulicy nazwiskiem inż. Pallutha

27.06. – List w sprawie nowelizacji ustawy o broni i amunicji

27.06. – List w sprawie kontroli nadzoru budowlanego

29.06. – List o zatrzymanie inwestycji przy ul. Belgradzkiej

2.07. – List w sprawie mieszkańców pozbawionych mediów

2.07. – List o zmianę decyzji wojewody

3.07. – List w sprawie Land S.A.

4.07. – Interpelacja w sprawie bezpłatnego przekształcenia użytkowania wieczystego we własność

5.07. – Interpelacja w sprawie deweloperki Instytutu Reumatologii

5.07. – Zapytanie o likwidację skutków tzw. dekretu Bieruta

10.07. – List w sprawie unikania płacenia alimentów

13.07. – List w sprawie inwestycji SMB Imielin

16.07. – List w sprawie smrodu z oczyszczalni ścieków Czajka

16.07. – List w sprawie zawłaszczenia dywidendy

23.08. – List – poparcie budowy kopca na Olszynce Grochowskiej

24.08. – List w sprawie odebrania prawa do emerytury

24.08. – List w sprawie lokalowej

27.08. – List w sprawie Stadionu Narodowego w Warszawie

27.08. – List w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

28.08. – List w sprawie solidarnościowego kombatanta

28.08. – List w sprawie budowy przy ul. Belgradzkiej

3.09. – List w sprawie mieszkania komunalnego dla licznej rodziny

3.09. – List w sprawie ochrony lokatorów w zwróconej nieruchomości

6.09. – Interpelacja w sprawie mieszkań zakładowych

10.09. – List w sprawie odrębnej własności w spółdzielni

10.09. – List w sprawie powierzchni działki pracowniczej

24.09. – List w sprawie postępowania dyscyplinarnego w Straży Granicznej

2006

15.01. – List w sprawie dekretu Bieruta

17.01. – List w sprawie nieprawidłowości przy sprzedaży GGKO”

18.01. – List o mieszkanie socjalne

19.01. – List o zaniedbaniach ZUS-u

30.01. – List w sprawie uniwersytetów trzeciego wieku

30.01. – List w sprawie walki z pornografią

31.01. – List w sprawie stowarzyszenia hodowców kotów

10.02. – List o nieprawidłowościach przy likwidacji przedsiębiorstwa Warsowin

10.02. – List w sprawie interpretacji przepisów prawa przez TP S.A.

20.02. – List w sprawie rent dla paraolimpijczyków

27.02. – List w sprawie remontu szkoły podstawowej

27.02. – List w sprawie renowacji zabytku neogotyckiego

7.03. – List w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego

14.03. – List do konsula polskiego we Francji

21.03. – List w sprawie inwestycji na Polach Mokotowskich

28.03. – List w obronie Instytutu Reumatologicznego

29.03. – Inicjatywa legislacyjna dot. budownictwa społecznego

11.04. – List w sprawie przyznania polskiego obywatelstwa

11.04. – List w sprawie konieczności otrzymania mieszkania komunalnego

24.04. – List w sprawie zablokowania możliwości wykupienia mieszkania komunalnego

24.04. – List w sprawie przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ul. Czerskiej

24.04. – List w sprawie wejścia w stosunek najmu mieszkania komunalnego, w którym osoba mieszka od 1949 r.

25.04. – List w sprawie zrezygnowania przez MEiN z organizowania matur w szkołach polskich za granicą

27.04 – List w sprawie pomnika dla Ofiar KL Warschau

4.05. – List w sprawie szkoły dla dziecka autystycznego

4.05. – List w sprawie pustostanu dla ośrodka edukacji

8.05. – List w sprawie negatywnych działań spółdzielni

8.05. – List w sprawie niszczejących zabytków w Morysinie

10.05. – List o oddanie majątku byłym właścicielom

17.05. – List w sprawie wsparcia osób chorych na Szpiczaka

17.05. – List w sprawie drugiej nitki ul. Rosoła

22.05. – List w sprawie nostryfikacji świadectw maturalnych

24.05. – Zapytanie poselskie w sprawie odbiurokratyzowania administracji

25.05. – List w sprawie przywrócenia wyścigów konnych na Służewcu

1.06. – List w sprawie nieprawidłowości w spółdzielni

7.06. – List w sprawie parady równości

14.06. – List w sprawie gruntów warszawskich

26.06. – List w sprawie powtórzenia egzaminu

26.06. – List w sprawie nadania obywatelstwa polskiego

27.06. – Interpelacja w sprawie odbiurokratyzowania oświaty i wprowadzenia udogodnień w pracy nauczycieli

29.06 – List w sprawie pierwokupu mieszkania

3.07. – List w sprawie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

3.07. – List w sprawie wykupu mieszkania

10.07. – List w sprawie Muzeum Katyńskiego

10.07. – List w sprawie odszkodowania za utraconą nieruchomość

11.07. – Interpelacja w sprawie paralizatorów dla policji i straży miejskich

11.07. – List w sprawie nieruchomości na rzecz Jezuitów

19.07. – List w sprawie złamania prawa przez spółdzielnię

22.08. – List w sprawie nadużyć i braku nadzoru Energoprojektu

19.09. – List w sprawie błędnego aktu notarialnego

19.09. – Interpelacja w sprawie likwidacji stopnia naukowego doktora habilitowanego

25.09. – List w sprawie polskiego obywatelstwa

25.09. – List w sprawie legalizacji samowoli budowlanej

25.09. – List w sprawie zatrzymania budowy domu komunalnego

25.09. – List w sprawie remontu ul. Podbipięty

27.09. – List w sprawie zamknięcia sklepu monopolowego

27.09. – List w sprawie budowy dojazdu do szpitala

9.10. – List w sprawie składek na ubezpieczenia nauczycieli

16.10. – List w sprawie wymiany okien

23.10. – List w sprawie wybudowania sali gimnastycznej

23.10. – List w sprawie przekrętów spółdzielni Domena

25.10. – List w sprawie zaliczki alimentacyjnej

25.10 – Zapytanie poselskie o Stadion Dziesięciolecia

30.10. – List w sprawie złego traktowania klientów przez TP S.A.

30.10. – List w sprawie nadzoru budowlanego

7.11. – List w sprawie zmiany planów domu komunalnego na Ursynowie

7.11. – List w sprawie ustawienia wiaty na przystanku

8.11. – List w sprawie remontu szkoły podstawowej nr 271

8.11. – List w sprawie przyznania statusu rezydenta Polakowi z Ukrainy

8.11. – List w sprawie oczyszczalni ścieków na Białołęce

8.11. – List w sprawie listy wyrobów budowlanych pod aprobatę techniczną

9.11. – List w sprawie inwestycji przed oknami domu na Ursynowie

13.11. – List w sprawie usunięcia wady prawnej działki pod inwestycję

13.11. – List w sprawie nowelizacji ustawy o własności lokali

15.11. – Interpelacja w sprawie powtórzenia konkursu i przeprowadzenia kontroli w PKN

16.11. – Zapytanie o składki pracujących rencistów

20.11. – List w sprawie wystawy fotograficznej Pro Memoria

4.12. – List o śmiertelnych zaniedbaniach w szpitalu

5.12. – List wspierający UKSW w Warszawie

8.12. – Zapytanie o politykę finansową rządu

11.12. – List w sprawie nadajników na dachu

18.12. – List w sprawie złego naliczenia składek ZUS

18.12. – List w sprawie inwestycji na Mokotowie

19.12. – List w sprawie odmowy podziału działki

2005

29.11. – List w sprawie zwrotu nieruchomości

29.12. – List w sprawie rozwiązania drogowego