dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Archiwum

Praca Radnego

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADNEGO

Kalendarium spotkań

(zorganizowanych z inicjatywy radnego A. Górskiego)

Rok 2005

1.08. – Radni Artur Górski i Jadwiga Pomawska-Szwejk, w imieniu Klubu Radnych PiS, złożyli kwiaty pod pomnikiem powstańców poległych w Powstaniu Warszawskim na Mokotowie.

20.07. – Miało miejsce spotkanie z Marcinem Libickim, Posłem do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącym Komisji Petycji PE nt. „Sukcesy i porażki Polski w pierwszym roku obecności w Parlamencie Europejskim”.

7.07. – Odbyło się analogiczne spotkanie jak niżej dla mieszkańców Os. „Domaniewska”, członków SM „Mokotów”.

30.06. – Odbyło się analogiczne spotkanie jak niżej dla mieszkańców Os. „Dąbrowskiego”, członków SM „Mokotów”.

23.06. – Odbyło się analogiczne spotkanie jak niżej dla mieszkańców Os. „Puławska”, członków SM „Mokotów”.

16.06. – Odbyło się analogiczne spotkanie jak niżej dla mieszkańców Wyględowa, członków SBM „Politechnika”.

9.06. – Odbyło się spotkanie z p. Zbysławem Suchożebrskim, Naczelnikiem Delegatury Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów nt.: „Warunki realizacji uchwały Rady Warszawy w sprawie 99 % bonifikaty od ceny nieruchomości przy sprzedaży przez Miasto na rzecz spółdzielni mieszkaniowych” dla mieszkańców Starego Mokotowa, członków SM „Batory” i SM „Batory Wschód”.

6.06. – Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty A. Górski uczestniczył w uroczystościach 40-lecia Szkoły Podstawowej nr 205 na Wyględowie, do której jako dziecko uczęszczał. Przez całą dotychczasową kadencję radny podejmował starania na rzecz generalnego remontu szkoły, który rozpoczął się w grudniu 2004 r. Podczas uroczystości rocznicowych radny wręczył dla szkoły na ręce jej Dyrektora nową siatkę do siatkówki.

4.06. – Radny A. Górski współorganizował Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej nr 119 na Wierzbnie. Gry i zabawy sportowe zostały wzbogacone przejażdżkami rykszą, która cieszyła się wielką popularnością. Dzieci i rodzice ze smakiem zajadali pączki, których 200 przekazał mokotowski cukiernik Janusz Walczak.

1.06. – W szkole podstawowej nr 146 na Os. „Domaniewska” zorganizowano Dzień Dziecka na Mokotowie. W programie m.in.: sztuka teatralna „Pożarcie królewny Bluetki”, pokazy żonglerki ogniem – „Magia Grawitacji”, wielka dmuchana zjeżdżalnia „Pirat”, pokazy Policji i Straży Pożarnej, przejażdżki rykszą i darmowe lody. Uroczystości prowadził radny A. Górski.

19.05. – Grażyna Świderska, inspektor z Państwowej Inspekcji Pracy udzielała mieszkańcom Wierzbna porad z prawa pracy.

3.05. – Na Wyględowie odbyły się uroczystości religijno-patriotyczne z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W programie: Msza Św. w intencji Ojczyzny, wykład dra A. Górskiego nt. moralności w polityce, recital trio stroikowego ” Ladies Wind Trio „, o dczyt dr. Leszka Moczulskiego, pt. „Polska między Niemcami a Rosją”, występy Chóru Chłopięcego i Chóru Młodzieżowego Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Lira” im. Stefana Wasiaka w Warszawie.

12.05. – Grażyna Świderska, inspektor z Państwowej Inspekcji Pracy udzielała mieszkańcom Os. „Domaniewska” porad z prawa pracy.

21.04. – Dla mieszkańców Os. „Batory” i Os. „Batory Wschód” (Stary Mokotów) odbyło się spotkanie nt. „Problem bezrobocia i pomoc najuboższym mieszkańcom Mokotowa”, z udziałem osób i instytucji zajmujących się problemem bezrobocia na Mokotowie.

14.04. – Grażyna Świderska, inspektor z Państwowej Inspekcji Pracy udzielała mieszkańcom Os. „Puławska” porad z prawa pracy.

7.04 . – Odbyło się spotkanie mieszkańców Wyględowa z Tomaszem Zemło, Zastępcą Naczelnego Architekta M.St. Warszawy nt. „Warunki budowy osiedla <<Marina>>”.

31.03. – Miało miejsce spotkanie nt. „Pole Mokotowskie – radość czy utrapienie mieszkańców”, podczas którego zaproszonymi goście z Urzędu M.St. Warszawy, a także przedstawiciele Policji mówili mieszkańcom Os. „Batory” i Os. „Batory Wschód” o bezpieczeństwie i porządku publicznym, inwestycjach, jak również o pielęgnacji zieleni na terenie Pola Mokotowskiego.

17.03. – Dla mieszkańców Os. „Domaniewska” odbyło się spotkanie nt. „Problem bezrobocia i pomoc najuboższym mieszkańcom Mokotowa” z udziałem osób i instytucji zajmujących się problemem bezrobocia na Mokotowie, w tym „Caritas” przy parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła .

3.03. – Z udziałem licznych przedstawicieli Wspólnot Mieszkaniowych z Wierzbna odbyło się spotkanie z dr. inż. Pawłem Skowrońskim, Prezesem Zarządu SPEC S.A., poświęcone projektom likwidacji sieci niskoparametrowej.

17.02. – Miało miejsce spotkanie Jolanty Latały, Zastępcy Naczelnego Architekta M.St. Warszawy z Mieszkańcami Wyględowa nt. zasad i celów polityki rozwoju przestrzennego Warszawy, a także kierunków zagospodarowania przestrzennego Mokotowa.

10.02. – Paweł Poncyliusz, Poseł na Sejm RP, członek Komisji Gospodarki, zapoznał mieszkańców Os. „Domaniewska” ze znajdującymi się w Sejmie projektami zmian w prawie dotyczącym spółdzielni mieszkaniowych.

3.02. – Mec. Andrzej Styliński – na prośbę radnego A. Górskiego – prowadził na spotkaniu z mieszkańcami Os. „Puławska” konsultacje z prawa spółdzielczego.

20.01. – Mec. Artur Granecki – na prośbę radnego A. Górskiego – prowadził na Wierzbnie konsultacje prawne dla Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych.

Rok 2004

11.11. – W kościele pw. Matki Bożej Anielskiej na Wierzbnie odbyły się uroczystości religijno-patriotyczne z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W programie: Msza św. w intencji Ojczyzny, wykład dra Józefa Szaniawskiego pt. „Polska – między historią a geopolityką” i koncert religijno-patriotyczny w wykonaniu Chóru Nauczycielskiego „Warszawianka” im. Karola Kurpińskiego.

25.11. – W Klubie „Forma” na Wyględowie odbyło się spotkanie mieszkańców z Januszem Galasem, Inżynierem Ruchu Urzędu M.St. Warszawy nt. organizacji ruchu w Warszawie i problemów komunikacyjnych Mokotowa.

5.10. – We współpracy z Rejonową Komendą Policji na Mokotowie odbyło się szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych z Mokotowa pt. ” Postępowanie dyrektora placówki oświatowej i grona pedagogicznego w przypadku ataku terrorystycznego „.

23.09. – Witold Wdowiak, Naczelnik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu M.St. Warszawy uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Wierzbna, którym prezentował program pn. „Bezpieczne osiedle”. Inicjatorem włączenia Wierzbna do tego programu był radny A. Górski.

9.06. – Gościem radnego A. Górskiego na Os. „Puławska” był Dariusz Zęgota, Naczelnik Sekcji Prewencji mokotowskiej Policji oraz Grzegorz Staniszewski, Naczelnik Oddziału Mokotów Straży Miejskiej. Spotkanie było poświęcone problemom bezpieczeństwa osiedla.

5.06. – W ramach kampanii wyborczej Romuald Gronkiewicz, burmistrz Targówka, kandydat PiS do Parlamentu Europejskiego, spotkał się z mieszkańcami Wyględowa.

1.06. – W szkole podstawowej nr 202 na Wierzbnie zorganizowano Dzień Dziecka na Mokotowie. W programie m.in.: pokazy walk rycerskich na miecze, topory i szable w wykonaniu Grupy Odtwórstwa Historycznego „Routiers”, a także pokazy tańców barokowych i renesansowych w strojach historycznych w wykonaniu Grupy Sympatyków Kultury Dawnej. Pomiędzy pokazami dzieci uczestniczyły w „grach plebejskich”, czyli takich zabawach, które były popularne w dawnych czasach. Po pokazie woltyżerki starsze dzieci mogły dosiadać koni, przyprowadzonych przez harcerzy. Popularne okazały się przejażdżki rykszą i darmowe lody. Uroczystości prowadził radny A. Górski.

3.05. – Na Wyględowie odbyły się uroczystości religijno-patriotyczne z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W programie: Msza Św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym N.M.P. Matki Zbawiciela, odczyt dra Artura Górskiego pt. „Patriotyzm – Polak w Unii Europejskiej”, koncert duetu harfowego ” La Ragazza ” (Zuzanna Umer i Natalia Dymarska) z towarzyszeniem solistki Katarzyny Januszczyk (mezzosopran), r ecytacja wierszy patriotycznych, koncert pieśni religijno-patriotycznych w wykonaniu śpiewaczki operowej Elżbiety Tracz (mezzosopran), przy akompaniamencie pianisty Macieja Rostkowskiego.

14.04 . – Z inicjatywy radnego A. Górskiego, jako wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, w auli Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów Mokotowa poświęcone sytuacji niepublicznej oświaty w naszej dzielnicy.

4.03. – Dla mieszkańców Wyględowa odbyło się spotkanie nt. wyodrębnienia własności w spółdzielni mieszkaniowej, z udziałem mec. Andrzeja Stylińskiego, który udzielał informacji prawnych.

18.03. – W kościele p.w. Świętego Michała Archanioła miało miejsce spotkanie nt. „Bezrobocie – jak z nim walczy samorząd”, z udziałem osób i instytucji zajmujących się problemem bezrobocia na Mokotowie.

10.03. – Odbyło się spotkanie dla mieszkańców Wierzbna nt. „Pokonać uzależnienie – narkomania jako problem Mokotowa”. Gośćmi radnego A. Górskiego byli: Katarzyna Petrikowska, psycholog, kierownik Poradni Leczenia Uzależnień na Mokotowie i Jacek Żuławnik , prezes Stowarzyszenia „Ordo ex Chao”.

26.02. – Artur Zawisza, Poseł na Sejm RP spotkał się z mieszkańcami Wyględowa, dla których wygłosił odczyt nt. ” Gospodarka a podatki w 2004 r.”.

15.01. – Dla mieszkańców Wyględowa miało miejsce spotkanie nt. „Bezrobocie – jak z nim walczy samorząd”. Podczas spotkania prawnik z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie udzielał informacji prawnych z zakresu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Interwencje i niektóre pisma interwencyjne

(wszystkie interwencje są kierowane do Burmistrza Dzielnicy Mokotów,
który ma obowiązek odpowiedzi na nie w ciągu dwóch tygodni)


2003

07.01. Interwencja dot. przekazania rejestrów umów o dzieło zawartych z Urzędem Dzielnicy w latach 2001-2002 r. i zasad ich zawierania

20.01. Interwencja dot. informacji o pracy dzielnicowego odpowiedzialnego za Wyględów i problemach związanych z bezpieczeństwem na osiedlu

Interwencja dot. odsprzedania prywatnej osobie działki komunalnej przy ul. Woronicza 78

Interwencja dot. zgody na budowę obiektu wielofunkcyjnego przy ul. Woronicza 33

Interwencja dot. przekazania działki nr 3/1 położonej w obrębie 1-01-17 w 99-letnie użytkowanie na rzecz PKO BP

31.01. Interwencja dot. pełniejszej informacji o umowach zawieranych przez Urząd Dzielnicy w latach 2001-2002 oraz co w ich ramach było wykonane

Interwencja dot. przekazania informacji, czy wśród podmiotów, z którymi w latach 2001-2002 były zawierane przez Urząd Dzielnicy umowy, znajdowali się pracownicy Urzędu

25.02. Interwencja dot. możliwości odzyskania przez potomków b. właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Gagarina 32a

24.03. Interwencja dot. podstaw prawnych zobowiązujących Dzielnicę do prowadzenia żłobków oraz możliwości prywatyzacji żłobków komunalnych

12.05. Interwencja dot. przejścia dla pieszych przy Gimnazjum nr 2 i SP nr 46

Interwencja dot. przycięcia drzewa przy ul. Bukietowej 2

Interwencja dot. przedłużenia czasu trwania światła zielonego na przejściu dla pieszych przy ul. Woronicza na wysokości budynku TVP

28.05. List do Ewy Węgłowskiej, Burmistrza Dzielnicy Mokotów z pomysłem zagospodarowania skweru w pasie ul. Głogowej, róg ul. Staszowskiej

29.05. Interwencja dot. wycięcia uschniętego drzewa przy ulicy na wysokości posesji przy ul. Syryńskiej 6

6.06. Interwencja dot. dalszych losów SP nr 119, w związku z krążącymi informacjami o jej likwidacji w najbliższych latach

30.06. Interwencja dot. złego stanu chodników przy ul. Maklakiewicza i ul. Olimpijskiej

Interwencja dot. uruchomienia ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Wielickiej

List do Pawła Wypycha, Dyrektora Biura Polityki Społecznej Urzędu M.St. Warszawy, aby zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii i leczenia osób uzależnionych były realizowane na Mokotowie także przez podmioty niepubliczne, które spełnią kryteria merytoryczne i będą miały doświadczenie w tym zakresie

18.07. Interwencja dot. zagrożenia nie zrealizowania remontów S. P. nr 202 i S. P. nr 205 w roku budżetowym 2003

Interwencja dot. naprawy chodników przy ul. Olimpijska i ul. Maklakiewicza

21.10. Interwencja dot. likwidacji parkingu przy przychodni na ul. Malczewskiego w związku z planowaną inwestycją

25.11. Interwencja dot. słabej jakości realizacji inwestycji w Parku Arkadia Dolna

Interwencja dot. dodatkowych opłat za wodę w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Odyńca 63

Interwencja dot. planów zabudowy skarpy mokotowskiej na wysokości ul. Żywnego


2004

6.04. Interwencja dot załatania dziur w jezdniach: ul. Balonowa, ul. Konstruktorska i ul. Malawskiego oraz ustawienia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Woronicza, Samochodowa i Maklakiewicza

Interwencja dot. decyzji o zagospodarowaniu terenu na targowisko przy ul. Piaseczyńskiej

13.04. List do Le cha Kaczyńskiego, Prezydenta M.St. Warszawy z prośbą o inicjatywę uchwałodawczą na Radę Warszawy w sprawie bonifikaty 99 proc. od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, będących użytkownikami wieczystymi.

29.04. Interwencja dot. braku odpowiedzi na skargę mieszkanki na ADM „Wierzbno”

Interwencja dot. przywrócenia barierek przy ul. Woronicza, na wysokości budynków TVP

10.05. Interwencja dot. ustawienia zakazu parkowania na chodniku przed sklepem „Domino” przy ul. Kolberga 7

2.06. List do dyrektorów szkół mokotowskich wyjaśniający okoliczności odwołania przez radnych SLD i PO Krystyny Pietrzyk, Zastępcy Burmistrza Mokotowa, nadzorującej mokotowską oświatę

2.07. Interwencja dot. konieczności naprawy chodnika przed wypożyczalnią filmów przy ul. Miączyńskiej 54

5.07. Interwencja dot. naprawy murku oddzielającego skarpę od wybiegu na tyłach S.P. nr 119 oraz wymiany kratki zabezpieczającej studzienkę kanalizacyjną

2.08. Interwencja dot. ograniczenia ruchu na ul. Miączyńskiej na odcinku od ul. Bełskiej do ul. Spartańskiej

20.08. List do Piotra Tarnowskiego, Przewodniczącego Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z prośbą o interwencję w celu spowodowania ograniczenia sprzedaży alkoholu w niedzielę, w sklepie przy ul. Modzelewskiego na Wierzbnie, a także o zwrócenie się do właściwych organów o sprawdzenie, czy sprzedaż alkoholu przy miejscu kultu jest prowadzona zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości

21.09. Interwencja dot. załatania dziur przy ul. Żuławskiego i ul. Bełskiej

15.10. Interwencja dot. usunięcia gruzu z trawnika przy ogrodzeniu, na wysokości nieruchomości ul. Ksawerów 23 a , oraz położenia chodnika na miejscu luźno rozłożonych płyt na odcinku od ul. Abramowskiego do ul. Domaniewska

Interwencja dot. realizacji uchwały Rady M. St. Warszawy, mówiącej o możliwości nabywania przez spółdzielnie z 99 proc. bonifikatą gruntów, które obecnie są przez nie posiadane jako dzierżawa wieczysta

17.11. Interwencja dot. zamontowania oświetlenia wejścia do budynku przy ul. Bachmackiej 1

19.11. Interwencja dot. społecznego parkingu na terenie Wspólnot Mieszkaniowych Joliot Crie 24, 26 i J. Bytnara 5, 7

30.11. Interwencja dot. braku odpowiedzi na pismo w sprawie pogarszającego się stanu budynku przy ul. Puławskiej 117

– List do Tadeusza Naszczołta, Dyrektora ds. technicznych Zarządu Oczyszczania Miasta w sprawie odśnieżania chodników, a szczególnie zaniedbanego chodnika wzdłuż ul. Woronicza na odcinku ul. Wołoska – ul. Maklakiewicza

1.12. List do Marka Mistewicza, p.o. Naczelnego Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w sprawie poszerzenia kolejnych odcinków ul. Wołoskiej, a także ul. Racławickiej (na odcinku ul. Żwirki i Wigury – ul. Wołoska)

14.12. Interwencja dot. współpracy Dzielnicy z SBM „Politechnika” przy remontach chodników na Wyględowie

22.12. Interwencja dot. konieczności uprzątnięcia gruzu z terenu przy ul. Modzelewskiego 73

Interwencja dot. wstrzymania postępowania Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w kwestii wymeldowania mieszkańca Mokotowa

Interwencja dot. naprawy nawierzchni ul. Piaseczyńskiej

Interwencja dot. naprawy oświetlenia przy ul. Modzelewskiego róg ul. Bukietowej

Interwencja dot. nie przekazania nagrody pieniężnej przyznanej Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Bukietowej 8


2005

28.01. Interwencja dot. konieczności przydzielenia mieszkania komunalnego dla mieszkanki Mokotowa, która obecnie znajduje się w rodzinie zastępczej, a kończy naukę i chce się usamodzielnić

28.02. List do Krzysztofa Karosa, Prezesa Zarządu Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. w sprawie planów położenia torów i poprowadzenia linii tramwajowej na odcinku: ul. St. Banacha, ul. Rastafińskich (granicą Pól Mokotowskich) do ul. Rakowieckiej

List do Romana Podsiadło, Prezesa Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w sprawie zapowiedzi przez Dom Development S.A i (wykonawcy osiedla „Marina”) uruchomienia połączenia autobusowego od ul. Racławickiej do ul. Woronicza osiedlowymi ulicami Miłobędzka i Etiudy Rewolucyjnej

7.03. Interwencja dot. kwestii własności gruntu i zwrotu nieruchomości przy ul. Modzelewskiego 71 potomkom b. właścicieli

9.03. Interwencja dot. planów budowy budynku mieszkalnego lub biurowego na miejscu obecnego pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Modzelewskiego 63

21.03. Interwencja dot. wydłużenia czasu zielonego światła na przejściu dla pieszych przez ul. Woronicza na wysokości głównego wjazdu na teren TVP

4.04. Interwencja dot. lokalu komunalnego w budynku przy ul. Puławskiej 107 c, który został przekazany (w ramach zamiany lokali) rodzinie w czasie, gdy wobec nieruchomości trwały roszczenia b. właścicieli

5.04. Interwencja dot. braku decyzji Zarządu Dzielnicy Mokotów w kwestii podniesienia wysokości opłat, przyjętych na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Puławska 174

25.04. Interwencja dot. odtworzenia dokumentacji budynku ul. Blacharska 1 w celu pozyskania przez Wspólnotę Mieszkaniową środków na termorenowację

6.05. Interwencja dot. braku decyzji Zarządu Dzielnicy Mokotów w kwestii podniesienia wysokości opłat, przyjętych na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. J. Curie 16

16.05. Interwencja dot. przydzielenia mieszkance lokalu komunalnego w budynku ul. Blacharska 1, w którym Pani ta mieszka od lat dziecinnych, a obecnie mieszka bez tytułu

List do Zbysława Suchożeberskiego, Naczelnika Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów w sprawie odmowy przedłużenia umowy dzierżawy z przeznaczeniem na parking samochodowy nieruchomości przy ul. Bukietowej róg ul. Kolberga

23.05. List do Agnieszki Bolesty, Dyrektora Biura Ochrony Środowiska Urzędu M. St. Warszawy w sprawie uciążliwej dla mieszkańców Os. „Domaniewska” emisji hałasów z urządzeń wentylacyjnych Galerii Mokotów i pobliskich biurowców

24.05. List do Krzysztofa Kondrada, Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu M.St. Warszawy w sprawie zwrotu potomkom b. właścicieli nieruchomości przy ul. Puławskiej 118

31.05. Interwencja dot. zamontowania oświetlenia w otoczeniu nieruchomości ul. Gandhiego 8 i progu spowalniającego na tej ulicy.

15.06. Listy interwencyjne do Tomasza Zemło, Zastępcy Naczelnego Architekta Miasta i Krzysztofa Kondrata, Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie parkingu społecznego przy ul. Bukietowej.

20.06. Interwencja w sprawie namalowania pasów przejścia dla pieszych na ul. Etiudy Rewolucyjnej i na ul. Miączyńskiej.

– Interwencja w sprawie zamontowania świateł na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Woronicza i ul. Joliot-Curie.

– List interwencyjny do Elżbiety Jakubiak, Dyrektora Biura Prezydenta M.St. Warszawy w związku z brakiem odpowiedzi Prezydenta M.St. Warszawy na listy i skargi mieszkańców Mokotowa.

22.06. Interwencja w sprawie rozwiązania problemu miejsc parkingowych w soboty i niedziele na ul. Bruna.

27.06. List interwencyjny do mł. insp. Jacka Zalewskiego, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji o wyegzekwowanie od kierowców przestrzegania znaku zakazu wjazdu na ul. Miączyńską (od ul. Spartańskiej).

4.07. Interwencja w sprawie naprawy fragmentów nawierzchni ul. Żywnego i namalowania pasów przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Merliniego i ul. Bielawska.

5.07. Interwencja w sprawie nie zrealizowania wniosku najemcy o wykupienie lokalu komunalnego.

12.07. Interwencja w sprawie wykonania niezbędnych prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej.

Interwencja w sprawie roszczeń byłych właścicieli do gruntów zajmowanych przez SM „Mokotów”.

14.07. Interwencja w sprawie pobierania opłaty stałej od rodziców dziecka przebywającego w przedszkolu (przed przerwą wakacyjną) krócej niż 5 godzin dziennie.

Opinie Mieszkańców Mokotowa o pracy radnego Artura Górskiego:


„Jak na młodego człowieka (co przecież nie jest wadą, a tylko utrudnieniem) Pan Artur Górski działa wyjątkowo aktywnie i systematycznie, osiągając (co nie jest łatwe) życzliwe zainteresowanie w naszym nieco gnuśnym środowisku. Szczególnie warto tu wymienić organizowanie cyklicznych spotkań z przedstawicielami szeroko pojętej „władzy” w związku z trafnie wybranymi zagadnieniami poruszającymi miejscową społeczność. Na pochwałę zasługuje jego godne i rzeczowe zachowanie, nawet w sytuacjach trudnych,
kiedy podczas dyskusji emocje zaczynają górować nad argumentami, a także obiektywizm (ze zrozumiałym przechyłem w stronę „ludu”, kiedy zaproszeni przedstawiciele „władzy” zbytnio ów „lud” lekceważą). Odznacza się (należy ubolewać, że niestety niemodną) postawą patriotyczną.”

Bożenna i Antoni Krzewscy
mieszkańcy z ul. Maklakiewicza


„Piastując funkcję radnego dr Artur Górski dał się poznać jako polityk, który przez cały okres kadencji utrzymuje stałe kontakty z wyborcami, jest otwarty na ich problemy i dokłada starań w celu ich rozwiązania. Co więcej dr Artur Górski jest pierwszym radnym z naszej Dzielnicy, który jest znany mieszkańcom nie tylko z karty do głosowania i plakatów, ale przede wszystkim z organizowania społeczeństwa obywatelskiego na naszym osiedlu.”

Bronisław i Barbara Ćwiertniewscy
mieszkańcy z ul. Miączyńskiej


„Bardzo cenie Pana Artura Górskiego za jego aktywność, wrażliwość społeczną i wiarygodność. Pełniąc funkcję radnego dał się poznać jako człowiek rzetelny i profesjonalny. Budzi społeczne zaufania.”

Grażyna Świderska
mieszkanka z ul. Wiśniowej


„Gratuluję inwencji, kreatywności, konsekwencji w dotychczasowej działalności na rzecz dobra wspólnego, życzę wielu sił i wytrwałości w kontynuowaniu pracy radnego.”

Jolanta Mikulska-Obiegałka
mieszkanka z ul. Bełskiej


„Radny jest osobowością ponadprzeciętną, wyróżnia się swoją kulturą, elegancją, sposobem bycia, zachwyca erudycją słowa a zarazem bezpośredniością i zrozumieniem.”

Jerzy Tarasiewicz
mieszkaniec z ul. Malawskiego


„Po licznych interwencjach widać zaangażowanie radnego w swoją pracę.”

Marta Leszczyńska
mieszkanka z ul. Broniwoja


„Zwraca uwagę Pana sprawność organizacyjna, rzeczowość, niezdawkowa, wyjątkowa uprzejmość i umiejętność prowadzenia zebrania – taktownie, ale merytorycznie.”

Anna Tymowska-Umińska
mieszkanka z ul. Etiudy Rewolucyjnej


„Sympatyczny, ciepły, kontaktowy i bardzo zaangażowany młody człowiek.”

Alina Zbyszewska
mieszkanka z ul. Puławskiej


„Pan Artur Górski niezwykle rzetelnie wnika i rozwiązuje do końca problemy przedstawiane mu na spotkaniach, informując natychmiast o ostatecznych postanowieniach w wyniku swojej interwencji.”

Jolanta Graczykowska
mieszkanka z Al. Niepodległości


„Bardzo życzliwy, uczynny i zaangażowany człowiek.”

Krzysztof Rubaszewski
mieszkaniec z ul. Pułku „Baszta”


„Sympatyczny o niezwykle wysokiej kulturze osobistej jako nasz radny bardzo zaangażowany w problemy mieszkańców między innymi bezrobocia, które coraz częściej nas dotyka. Świetny organizator spotkań służących poszerzeniu wiedzy (choćby tematy prawne) tak potrzebnej w naszym codziennym życiu.”

Iwona Kornaszewska
mieszkanka z ul. Blacharskiej


„Jako radny wykonuje Pan większą pracę niż którykolwiek z Pana poprzedników. Pana zaangażowanie jest naprawdę godne podziwu. Jestem pewna że wyborcy z Mokotowa docenią Pana niesłabnące inicjatywy i wyrażą swoje poparcie w wyborach. Ja podchodząc do pańskiej pracy z perspektywy studentki mogę tylko stwierdzić, że nie zdarzyło mi się spotkać bardziej sumiennego i chętnego do bezinteresownej pomocy wykładowcy w całej mojej (choć krótkiej) karierze naukowej.”

Agata Paziewska
mieszkanka z ul. Malawskiego


„Byłem na spotkaniu zorganizowanym przez radnego Pana dr. Artura Górskiego, dotyczącym pomocy społecznej na Mokotowie. Idąc na to spotkanie, byłem przekonany, że radny będzie kolejnym oszołomionym politykiem tak nam znanym z telewizyjnych wystąpień. Tu nastąpiła duża niespodzianka, bo okazał się: normalny, umiejący słuchać, korzystający z wiedzy osób zaproszonych z gminy i organizacji pozarządowych. Wykazał się też cechami dobrego organizatora bo rozprowadził po osiedlu 1,2 m-ce przed spotkaniem ulotki informujące o datach i miejscu spotkania. Na samym spotkaniu kulturalnie lecz stanowczo radził sobie z przybyłymi osobami, chcącymi co chwilę odbiegać od tematu spotkania, przechodząc na politykę Państwową. Ogólnie jestem pod bardzo dużym, pozytywnym wrażeniem Pana dr. Artura Górskiego. Szkoda, że w telewizji nie oglądamy takich normalnych polityków.”

Grzegorz Cichoński
mieszkaniec z ul. Orzyckiej


„Biorąc udział w organizowanych przez radnego Pana Artura Górskiego spotkaniach z mieszkańcami naszej dzielnicy, jestem przekonany, że jest to osoba odpowiedzialna i sumiennie wypełniająca powierzone mu obowiązki. Zaangażowanie i troska o sprawy mieszkańców dzielnicy znacznie wykraczają poza obowiązki statutowe radnego i tym wyróżnia się on spośród innych radnych dzielnicy.”

Krzysztof Czerwiakowski
mieszkaniec z ul. Etiudy Rewolucyjnej


„Radny jest człowiekiem kompetentnym, potrafiącym pomóc ludziom, rozwiązać ich problemy. Można na nim polegać. Dobrze wywiązuje się ze swojej funkcji.”

Zbyszek Getlich
mieszkaniec z ul. Janka Bytnara „Rudego”


„Jestem Panu bardzo wdzięczna za zaangażowanie i poniesiony trud przy organizowaniu obchodów Świąt Narodowych na naszym osiedlu (SBM Politechnika). Wyrażam także uznanie za systematyczne organizowanie
spotkań z mieszkańcami naszego osiedla i zainteresowanie jego problemami.
Życzę sukcesów na polu działalności społecznej, naukowej i publicystycznej.”

prof. dr hab. Krystyna Rotkiewicz
mieszkanka z ul. Miączyńskiej


„Jako radny aktywnie, z wyobraźnią i z oddaniem wypełnia Pan obowiązki mandatariusza społecznego, niejednokrotnie przekraczając je tam, gdzie samorządowy Urząd Dzielnicy nie stara się nawet sprostać swojej roli. Imponuje sposób, w jaki wykorzystuje Pan w swej działalności współczesne mass media. Tak właśnie używane świetnie służyć mogą budowie więzi społecznych w społeczeństwie obywatelskim. Życzliwie i z sympatią kibicuję Panu w Pańskich wysiłkach na rzecz lepszej Polski i identyfikowania się jej obywateli ze swym Państwem. Mam nadzieję – i tego Panu serdecznie życzę – że swoje ideały będzie Pan mógł realizować także w ławach sejmowych.”

Stanisław Jedliński
mieszkaniec z ul. Domaniewskiej


„Uważam, że jest Pan jednym z najbardziej aktywnych i kompetentnych radnych obecnej kadencji. Panu życzę powodzenia, a nam wszystkim więcej takich radnych.”

Andrzej Bogusławski
mieszkaniec z ul. Sonaty


„Na terenie mojego zamieszkania, na którym powinni działać radni z trzech ugrupowań, widać naprawdę działającego tylko jednego – Artura Górskiego. Czy on ma tyle wolnego czasu? Nie. Z tego co wiem, jest człowiekiem bardzo zapracowanym, ale przyjął funkcję radnego i się z niej rzetelnie wywiązuje. Panu Arturowi po prostu się chce swoje obowiązki radnego godnie wypełniać. Panie Arturze – tak trzymać!”

Antoni Sęczykowski
mieszkaniec z ul.  Stefana Bryły


„Pan Artur jest człowiekiem tego młodszego pokolenia, któremu chce się robić coś dobrego dla Warszawy i dla Polski. Miałem zawsze nadzieję, że tacy ludzie ujawnią się i będą aktywni”.

Jerzy Figarski
mieszkaniec z ul. Etiudy Rewoluc