dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Październik

3-9.10. Poseł przebywał w Kanadzie, gdzie spotkał się z kanadyjską Polonią w Ottawie (ok. 160 osób), Mississaudze (ok. 400 osób) i Guelph (ok. 40 osób). Ponadto otworzył wystawę pt. „Katyń 1940-Smoleńsk 2010” w Ottawie, a także złożył kwiaty pod tablicą smoleńską w Brampton. [slideshow id=193]

10.10. Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

11.10. Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą z udziałem Artura Górskiego.

12.10. Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

13-16.10. Artur Górski przebywał na Litwie w charakterze obserwatora międzynarodowego podczas wyborów parlamentarnych w tym kraju. [slideshow id=194]

17.10. Poseł uczestniczył w naborze na stanowisko wiceprezesa PFRON w charakterze obserwatora Rady Służby Cywilnej.

20-21.10. Poseł przebywał w Wiedniu, gdzie w sobotę uczestniczył w uroczystości zakończenia XXI Dni Polskich w Austrii, a w niedzielę w nadzwyczajnym Zjeździe Walnym Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”. (7 FOTO: Wiedeń-1-7)

22.10. Na zaproszenie Artura Górskiego poseł Łukasz Zbonikowski wygłosił prelekcję pt. „Propozycje PiS dla spółdzielczości mieszkaniowej”. Współorganizatorem spotkania był Komitet PiS Ursynów. [slideshow id=196]

23.10. Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł miał wykład pt. „Walka o polskość na Kresach” dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku im. F. Chopina. [slideshow id=197]

– Na zaproszenie Artura Górskiego poseł prof. Krystyna Pawłowicz wygłosiła prelekcję pt. Naruszanie praw i wolności obywatelskich przez obecną władzę”. Współorganizatorem spotkania był Komitet PiS Mokotów. [slideshow id=198]

24.10. Posiedzenie Sejmu, Komisji Spraw Wewnętrznych i Komisji Łączności z Polakami za Granicą z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł złożył wieiec pod tablicą upamiętniającą powstanie węgierskie 1956 r. [slideshow id=199]

25.10. Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w zebraniu Rady Programowej Uniwersytetu III Wieku im. F. Chopina.

26.10. Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

29.10. Artur Górski wygłosił odczyt pt. „O potrzebie zaangażowania katolików w życiu publicznym” w kościele Św. Krzyża w Warszawie.

30.10. Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r. z udziałem Artura Górskiego.

– Miało miejsce zebranie Komitetu PiS Mokotów z udziałem Artura Górskiego.