dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Kwiecień

2.04. Artur Górski wziął udział w zebraniu Komitetu PiS Ursynów.

3.04. Poseł wziął udział w tradycyjnym spotkaniu wielkanocnym Urzędu Dzielnicy Mokotów.

– Poseł uczestniczył w tradycyjnym spotkaniu wielkanocnym Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział Warszawski.

– Odbyło się tradycyjne spotkanie wielkanocne Komitetów PiS Mokotów, Ursynów i Wilanów

[slideshow id=153]

11.04. Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– Zebranie Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej z udziałem posła.

– Otwarcie na Ursynowie wystawy pt. „Warto być Polakiem”, poświęconej ś.p. Lechowi Kaczyńskiemu, Prezycentowi RP z udziałem posła.

[slideshow id=154]

12.04. Posiedzenie Sejmu, Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

13.04. Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

– Uroczystość odsłonięcia tablicy smoleńskiej na frontonie kościoła pw. Bł. Władysława z Gielniowa na Ursynowie z udziałem Artura Górskiego.

[slideshow id=155]

– Uroczystość odsłonięcia pomnika katyńsko-smoleńskiego w kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie z udziałem Artura Górskiego.

15.04. Uroczystość odsłonięcia tablicy smoleńskiej w kościele pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Wawrze-Miedzeszynie z udziałem Artura Górskiego

[slideshow id=156]

21.04. Udział członków Komitetu PiS Mokotów z Arturem Górskim na czele w marszu w obronie TV Trwam i wolności mediów.

[slideshow id=157]

23.04. Otwarcie II Kongresu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, w którym poseł uczestniczył.

25.04. Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

26.04. Posiedzenie Sejmu, Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z udziałem Artura Górskiego.

27.04. Posiedzenie Sejmu i Komisji Łączności z Polakami za Granicą z udziałem Artura Górskiego.

28.04 – 2.05. Wizyta na Litwie. Podczas pobytu w Solecznikach poseł spotkał się m.in. ze Zdzisławem Palewiczem, merem Solecznik, wiceprzewodniczącym Alcji Wyborczej Polaków na Litwie.

3.05. Uroczystości religijno-patriotyczne w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W programie: występ zespołu „Kropelki” z Polskiej Szkoły im. Hrabiów Platerów w Krasławiu na Łotwie, a także wykłady: dr. Dariusza Węgrzyna pt. „Tragiczni leśni – historia mordu na żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych”, dr. Szymona Niedzieli pt. „Historia ‘żołnierzy wyklętych’ z Wileńszczyzny”.

[slideshow id=158]