dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Luty

LUTY

7.02. Odbył się Komitet PiS Mokotów, który prowadził Artur Górski.

9.02. Poseł uczestniczył w Walnym Zebraniu Członków Oddziału Wspólnoty Polskiej

15.02. Posiedzenie Sejmu, Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

16.02. Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– W Sejmie Artur Górski uczestniczył w spotkaniach konstytuujących powstanie trzech grup parlamentarnych: polsko-litewskiej, polsko-kanadyjskiej i polsko-węgierskiej, w której został wybrany wiceprzewodniczącym.

17.02. Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

18.02. Z inicjatywy Artura Górskiego odbyła się konferencja pt. „Katolicy w życiu publicznym”. W ramach konferencji odbyła się debata  pt. „Czy katolicy w Polsce są już mniejszością?” z udziałem redaktorów: Tomasza Terlikowskiego (Fronda.pl), Bogumiła Łozińskiego („Gość Niedzielny”) i dr. Pawła Milcarka („Christianitas”), a także prelekcja prof. Jacka Bartyzela pt. „Czym jest metapolityka i czy jest nam dziś potrzebna?”. Na koniec konferencji został wyświetlony film pt. „Wielkość życia codziennego”, reż.  Alberto Michelini.

[slideshow id=146]

21.02. Grupa posłów z Komisji Łączności z Polakami za Granicą, z udziałem Artura Górskiego, podjęła próbę wyjazdu do Grodna w celu spotkania z tamtejszymi Polakami. Wobec zakazu wjazdu na Białoruś do spotkania doszło na terenie Polski.

[slideshow id=144]

25.02. Poseł wziął udział w konferencji Studium Nauki Społecznej Kościoła pt. „Praca”, zorganizowanej przez ogólnopolską Akcję Katolicką.

27.02. Poseł spotkał się w biurze z przedstawicielami NSZZ „Solidarność Region Mazowsze. Podczas spotkania mówiono o referendum w sprawie nie podnoszenia wieku emerytalnego.

[slideshow id=145]

28.02. Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego

– Poseł uczestniczył w posiedzeniu Rady Służby Cywilnej

– Na zaproszenie Artura Górskiego miał miejsce na Mokotowie odczyt poseł Barbary Bubuli pt. „Cyfryzacja telewizji – dlaczego TV Trwam jest dyskryminowana?”.

[slideshow id=148]

29.02. Posiedzenie Sejmu, Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.