dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Mój życiorys

Gdy miałem dwa latka...

MOJE WYKSZTAŁCENIE:

1989 r. – matura w LO nr 34 im. M. Cervantesa w Warszawie, kierunek humanistyczny

1989-1994 – studia dzienne na kierunku politologia i nauki społeczne Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (w 1993 r. przyznane stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej „za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej”)

1991-1993 – w ramach indywidualnego toku studiów na ATK dodatkowe wykłady na naukach politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

27 czerwca 1994 r. – obrona pracy magisterskiej na temat: „Edukacyjne obowiązki państwa w systemie społecznej gospodarki rynkowej”

3 czerwca 1998 r. – obrona pracy doktorskiej na temat: „Koncepcja władzy politycznej Stanisława Cata-Mackiewicza” (promotor: Prof. dr hab. Aniela Dylus, recenzenci: ks. Prof. dr hab. Helmut Juros i Prof. dr hab. Wojciech Roszkowski). Tytuł doktora nauk humanistycznych nadany uchwałą rady WKNHiS ATK z 29 czerwca 1998 r.

Gdy zostałem doktorem...

Gdy zostałem doktorem…

MOJE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • -9 października 2011 r. wybrany do Sejmu RP na posła VII kadencji, członek Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą
 • – od grudnia 2007 r. członek polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej, 4.04.2008 r. wybrany w skład Komisji dwustronnej do spraw oceny realizacji Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, 26.01.2012 r. wybrany wiceprzewodniczącym Zgromadzenia.

– Przynależność do komisji i podkomisji w Sejmie RP VI kadencji:

http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/poselk6?OpenAgent&103

 • 21 października 2007 r. wybrany do Sejmu RP na posła VI kadencji

  Powołanie do Sejmu RP

  Powołanie do Sejmu RP

 • od 10 lipca do 4 listopada 2007 r. Artur Górski był członkiem Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.

– od 2 grudnia 2005 r. do 27 października 2006 r. Artur Górski był członkiem Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów. Rada została zlikwidowana.

Rada Służby Cywilnej

Rada Służby Cywilnej

Przynależność do komisji i podkomisji w Sejmie RP V kadencji http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/poselk5?OpenAgent&094

– 25 września 2005 r. wybrany do Sejmu RP na posła V kadencji

– od października 2003 r. kierownik Wydziału Organizacji i Nadzoru w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, a od kwietnia 2004 r. kierownik Wydziału Kontroli Wewnętrznej w WUP

– od października 2002 r. do października 2005 r. radny Dzielnicy Mokotów w Warszawie(wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym)

– od lutego 2002 r. adiunkt w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

– od lutego 2002 r. do grudnia 2003 r. adiunkt w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej

– od lutego 2001 wykłady nt. administracji publicznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Lis od Pana Premiera J. Buzka

Gdy pracowałem w Kancelarii Premiera...

Gdy pracowałem w Kancelarii Premiera…

– od czerwca 1999 r. do grudnia 2001 r. – radca Prezesa Rady Ministrów, a następnie dyrektor Sekretariatu Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów

– od czerwca 1999 r. do lipca 2000 r. – doradca Zarządu Polskiej Agencji Prasowej S.A.

– od stycznia do marca 1999 r. – Szef Gabinetu Politycznego Ministra-Członka Rady Ministrów

Gdy zostałem Redaktorem Naczelnym "Naszego Dziennika"

Gdy zostałem Redaktorem Naczelnym „Naszego Dziennika”

– od stycznia do grudnia 1998 r. – redaktor naczelny „Naszego Dziennika”

– od grudnia 1995 r. do października 1997 r. – dziennikarz Redakcji Politycznej, a później zespołu politycznego w Redakcji Krajowej Polskiej Agencji Prasowej S.A.

WYRÓŻNIENIA:

Luty 2013 – Otrzymałem Krzyż Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa „za czynny udział i wsparcie w upamiętnieniu ofiar”, nadany przez Ogólnopolski Komitet Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na ludności polskiej Kresów Wschodnich w latach 1939-1947.

Listopad 2012 – Otrzymałem laur Orderu Polonia Mater Nostra Est „za szczególne zasługi w walce o prawdę historyczną i godność Narodu Polskiego”, nadany przez Społeczną Fundację Pamięci Narodu Polskiego.

Kwiecień 2011 – Odebrałem prestiżową nagrodę tygodnika „Nasza Polska” za rok 2010 – popiersie z brązu Marszałka Józefa Piłsudskiego, przyznaną mi „w uznaniu patriotycznej postawy i za wzorową działalność parlamentarną dla Warszawy i Polski”.

UKOŃCZONE PRZEZE MNIE KURSY I SZKOLENIA:

– Kurs dla członków zarządów i członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego, zakończony egzaminem zdanym 13 marca 1999 r.

– Szkolenie pt. „Kreowanie liderów administracji publicznej”, zorganizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej we współpracy z Canadian Center for Management Development (wrzesień-listopad 1999 r.)

– Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, w związku z otrzymaniem Poświadczenia bezpieczeństwa (do poziomu „ściśle tajne”), wydanym przez Urząd Ochrony Państwa (kwiecień 2000)

– Szkolenie kadry kierowniczej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pt. „Zarządzanie jakością w administracji publicznej”, w ramach Umbrella Project (maj 2000)

– Szkolenie pt. „Psychologia zarządzania”, zorganizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej (kwiecień 2001)

– Szkolenie pt. „Planowanie strategiczno-biznesowe”, zorganizowane przez Urząd Służby Cywilnej, przeprowadzone przez wykładowców Civil Service College z Wielkiej Brytanii (kwiecień 2001)

– Szkolenie pt. „Rola kontroli wewnętrznej w wykrywaniu nieprawidłowości”, zorganizowane przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej przy współpracy z Association of Certified Fraud Examiners (listopad 2004)

MOJE PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE:

 • „O autorytet władzy”, Warszawa 1990

  O autorytet władzy

  O autorytet władzy

 • „Myśli reakcyjne”, Warszawa 1994

  Myśli reakcyjne

  Myśli reakcyjne

 • „Władza polityczna w myśli Stanisława Cata-Mackiewicza”, Kraków 1999

  Władza polityczna w myśli Stanisława Cata-Mackiewicza

 • „Na prawicowym posterunku”, Warszawa 2008

  Na prawicowym posterunku

 • „Podolacy”, Warszawa 2013

  Podolacy

 • „Bóg, Honor, Ojczyzna. Dewiza dla Polski”, Warszawa 2014

  Bóg, Honor, Ojczyzna. Dewiza dla Polski

MOJE NAJWAŻNIEJSZE OPRACOWANIA NA UMOWĘ O DZIEŁO:

kwiecień 1999 r. – Opracowanie na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej koncepcji funkcjonowania Biura Informacji i Promocji w MEN w kontekście prowadzenia promocji reformy systemu edukacji

maj 1999 r. – Opracowanie na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów strategii promocji informacji o pracach Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny z elementami promocji polityki prorodzinnej Państwa

maj 2000 r. – Przygotowanie na zamówienie Urzędu Służby Cywilnej opracowania pt. „Ustawa o służbie cywilnej z 18 grudnia 1998 r. a akty prawne o państwowej służbie cywilnej z lat 1918- 1922”

maj 2001 r. – Przygotowanie na zamówienie Urzędu Służby Cywilnej opracowania pt. „Civil servans czy politicus servans?”

PUBLIKOWAŁEM M.IN. w:

 • „Najwyższym Czasie!”
 • „Myśli Polskiej”
 • „Naszej Polsce”
 • „Naszym Dzienniku”
 • „Nowym Świecie”
 • „Nowym Państwie”

MOJA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA i POLITYCZNA:

– od 1988 do 2004 r. prezes Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego

– od 1988 r . do 2006 r. redaktor naczelny kwartalnika „Pro Fide, Rege et Lege”

– od 1992 r. przewodniczący Forum Patronackiego Fundacji Młodej Polonii

– od 2001 do 2002 r. członek Rady Politycznej Przymierza Prawicy

– od 2002 r. przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia „Ordo ex Chao”

– od 2002 r. członek Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości

– od 2002 r. do 2005 r. wiceprzewodniczący Klubu Radnych PiS w Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawy

– od 2006 r. do 2007 r. prezes Zarządu Warszawskiego Towarzystwa Hokejowego „Sokół”

– od 2007 r. członek Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina w Warszawie

– od 3 listopada 2009 r. członek Akcji Katolickiej w Warszawie

– od 29 listopada 2010 r. członek Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” –

– od 30 listopada 2010 r. p.o. Pełnomocnika PiS Mokotów, zaś od 6 września 2012 r. Przewodniczący Komitetu PiS Mokotów

– od 11 kwietnia 2011 r. przewodniczący Rady Fundacji im. Św. Kazimierza Królewicza

– od 3 grudnia 2012 r. członek Światowej Rady Badań nad Polonią