dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Lipiec

1.07. Posiedzenie Sejmu i Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego

– Konferencja Prasowa Parlamentarnego Zespołu na rzecz Ochrony Życia z udziałem Artura Górskiego  [slideshow id=116]

4.07. Poseł zorganizował na Pradze Południe spotkanie z wicemarszałkiem Senatu Zbigniewem Romaszewskim o polskiej polityce zagranicznej. Współorganizatorem spotkania był Komitet PiS Praga Południe.[slideshow id=117]

5.07. Miało miejsce zebranie Komitetu PiS Mokotów, które prowadził Artur Górski.

6.07. Poseł wygłosił prelekcję dla polskich nauczycieli z Rosji i Ukrainy w ramach „Kursu animacji kultury i przedsiębiorczości”, organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. [slideshow id=118]

11.07. Artur Górski uczestniczył w marszu pamięci w rocznicę kulminacji ludobójstwa OUN-UA na ludności polskiej Kresów południowo-wschodnich. Na koniec marszu pod budynkiem Wspólnoty Polskiej miał okolicznościowe przemówienie.

12.07. Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej z udziałem Artura Górskiego.

13.07. Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

14.07. Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z udziałem Artura Górskiego.

15.07. Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w pikiecie pod Ambasadą Republiki Litewskiej w obronie Polaków mieszkających na Litwie.

22.07. Artur Górski wziął udział w obchodach Święta Policji na Ursynowie.

26.07. Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Miało miejsce posiedzenie Komitetu PiS Mokotów, który poprowadził Artur Górski.

27.07. Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

28.07. Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

29.07. Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– Otwarcie wystawy poświęconej pamięci Powstania Warszawskiego, zorganizowanej przez Komitet PiS Praga Południe. [slideshow id=119]