dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Feliks Koneczny

Koneczny Feliks , Cywilizacja Bizantyjska, Antyk, Komorów 1997

– Cywilizacja Żydowska, Antyk, Komorów 1997

– Dzieje Polski, Antyk, Komorów 1997

– Dzieje Polski za Jagiellonów, Antyk, Komorów 1997

– Dzieje Polski za Piastów, Antyk, Komorów 1997

– O wielości cywilizacji, Antyk, Komorów 1997

– Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, Antyk, Komorów 1997

– Polskie logos a ethos, t. I i II, Antyk, Komorów 1997

– Prawa dziejowe, Antyk, Komorów 1997

– Rozwój moralności, Antyk, Komorów 1997