dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Czerwiec

3.06. Z inicjatywy Artura Górskiego odbyła się debata pt. „Czy polski Naród się odrodzi?” z udziałem Stanisława Michalkiewicza, Wojciecha Reszczyńskiego i Rafała Ziemkiewicza. Współorganizatorem debaty była Fundacja im. Św. Kazimierza Królewicza. [slideshow id=109]

4.06. Poseł uczestniczył w konferencji pt. „Stan edukacji po czterech latach rządów minister Hall”, zorganizowanej przez KP PiS i NSZZ „Solidarność”.

5.05. Na zaproszenie Koła Przyjaciół Radia Maryja przy kościele Św. Tomasza Apostoła na Ursynowie Artur Górski wygłosił prelekcję pt. „Patriotyzm w nauczaniu bł. Jana Pawła II”. [slideshow id=113]

6.06. Dla członków Komitetu PiS Ursynów Artur Górski wygłosił prelekcję pt. „Pułapki nowego prawa wyborczego”.

7.06. Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w zebraniu Komitetu PiS Mokotów.

8.06. Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

9.06. Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

10.06. Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w zebraniu założycielskim Parlamentarnego Zespołu na rzecz Ochrony Życia. Został wybrany sekretarzem Zespołu.

12.06. Artur Górski wziął udział w spotkaniach z mieszkańcami Województwa Lubelskiego.

14.06. Poseł wziął udział w pikiecie w obronie mokotowskich rzemieślników i kupców, popartej przez Komitet PiS Mokotów, a także w sesji Rady Dzielnicy Mokotów, na której zabrał głos w obronie pawilonów kupiecko-handlowych przy ul. Puławskiej.[slideshow id=111]

15.06. Artur Górski wziął udział w uroczystości odsłonięcia na Ursynowie pomnika Jánosa hr. Esterházy’ego, podczas której złożył wieniec w imieniu Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej i odbył rozmowę z Przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Republiki Węgierskiej László Kövérem. [slideshow id=110]

16.06. Artur Górski wygłosił odczyt pt. „Pułapki nowego prawa wyborczego” dla mieszkańców Pragi Południe. Współorganizatorem odczytu była Akcja katolicka przy parafii Najczystszego Serca Matyi.

17.06. Poseł jako przewodniczący Zespołu Parlamentarnego na rzecz Przyjaznego Sąsiedztwa na Wschodzie, a także wiceprzewodniczący Polsko-Litewskiej Grypy Parlamentarnej spotkał się w Sejmie z grupą polskich studentów z Wilna, którzy studiują w tamtejszej filii Uniwersytetu w Białymstoku. [slideshow id=114]

20.06. Z inicjatywy Artura Górskiego w Szkole Głównej Handlowej odbyła się
debata nt. „Jakie będą konsekwencje sprzedaży SPEC dla mieszkańców Warszawy?”, w której główny referat wygłosił Piotr Ciompa, ekspert Instytutu Spraw Publicznych. W debacie uczestniczył także Wiceprezydent m.st. Warszawy Jarosław Kochaniak, który bronił strategii miasta. Debatę poprowadził poseł Górski, pełnomocnik PiS na Mokotowie. [slideshow id=112]

21.06. Posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o kontroli w administracji rządowej z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł wygłosił w Warce odczyt pt. „Pułapki nowego prawa wyborczego na zaproszenie” Klubu patriotycznego z Warki.

28.06. Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o kontroli w administracji rządowej z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł wziął udział w posiedzeniu Rady Służby Cywilnej.

– Poseł uczestniczył w posiedzeniu Rady Fundacji im. Św. Kazimierza Królewicza.

29.06. Artur Górski wziął udział w delegacji Sejmu na spotkanie z uczestnikami Narodowej Pielgrzymki Węgrów na Jasną Górę.

– Poseł uczestniczył w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Ochrony Życia.

30.06. Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.