dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Ekonomia, liberalizm

Bartyzel Jacek , W gąszczu liberalizmów, Lublin 2004

Dylus Aniela , Gospodarka. Moralność. Chrześcijaństwo, Warszawa 1994

– Zmienność i ciągłość. Polskie transformacje ustrojowe w horyzoncie etycznym, Warszawa 1997

– Globalny rynek i jego granice, Warszawa 2001

Fałsz politycznych frazesów, czyli pospolite złudzenia w gospodarce i polityce (praca zbiorowa), Lublin 1996

Friedman Milton , Kapitalizm i wolność, Warszawa 1993

Friedman Milton i Rose , Wolny wybór, Sosnowiec 1994

Gilder Jerzy , Bogactwo i ubóstwo, Officyna Liberałów, Warszawa 1988

Korwin-Mikke Janusz , Historia i zmiana, Officyna Liberałów, Warszawa 1986

Lampert Heine , Porządek gospodarczy i społeczny w RFN, Warszawa 1993

Lewandowski Janusz , Neoliberałowie wobec współczesności, Gdynia 1991

Legutko Ryszard , Spory o kapitalizm, Kraków 1994

Manent Pierre , Intelektualna historia liberalizmu, Kurs, 1990

Mill John S. , Zasady ekonomii politycznej, t. II, PWN, Warszawa 1966

Mises Ludwik von , Biurokracja, Lublin 1998

Moralność kapitalizmu (praca zbiorowa), Lublin 1998

Neuhaus Richard J. , Biznes i Ewangelia. Wyzwanie dla chrześcijanina-kapitalisty, Poznań 1994

Novak Michael , Liberalizm – sprzymierzeniec czy wróg Kościoła Poznań 1993

Nowak Michael, Rauscher Anton SJ, Zięba Maciej OP , Chrześcijaństwo, demokracja, kapitalizm, Poznań 1993

Pszczółkowski Tomasz G. , Ordoliberalizm, Warszawa-Kraków 1990

Smith Adam , Bogactwo narodów, t. I i II, PWN, Warszawa 1954

Sobolewska Barbara, Sobolewski Marek , Myśl polityczna XIX i XX w. Liberalizm, Warszawa 1978

Sorman Guy , Państwo minimum, Kurs, 1987

Prawdziwi myśliciele naszej epoki, Kurs, 1990