dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Religia, katolicka nauka społeczna

Borelli Antonio A. , Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei?, Kraków 2002

– Różaniec. Ratunek dla świata, Kraków 2004

Chesterton Gilbert Keith , Ortodoksja, Gdańsk-Warszawa 1996

Chrześcijańska myśl społeczna na emigracji (praca zbiorowa), Londyn-Lublin 1991

Escrivá Josemaría , Droga, Katowice 1998

Kuźnia, Katowice 1998

Bruzda, Katowice 1998

Fausti Silwano , Okazja czy pokusa?, Kraków 2001

Frossard André , Credo, Paris 1983

Höffner Joseph , Chrześcijańska nauka społeczna, Kraków b.d.w.

Jan Paweł II , Pamięć i tożsamość, Kraków 2005

Keller Józef , Katolicka doktryna społeczna, Warszawa 1989

Kiersztyn Tadeusz , Ostatnia walka, Kraków 2003

Klose Alfred , Katolicka Nauka Społeczna, Warszawa 1985

Laubier Patric de , Myśl społeczna Kościoła katolickiego od Leona XIII do Jana Pawła II, Warszawa-Struga-Kraków 1988

Lefebvre Marcel , List otwarty do zakłopotanych katolików, Poznań 1992

Majka Józef , Metodologia nauk teologicznych, Wrocław 1981

– Filozofia społeczna, Wrocław 1982

– Katolicka Nauka Społeczna, Warszawa 1988

Otowicz Ryszard , Ideologia a moralnospołeczne nauczanie Kościoła, Warszawa 1991

Piwowarczyk Jan , Katolicka etyka społeczna, t. I Londyn 1957, t. II Londyn 1963

Poradowski Michał , Trzydziestolecie Drugiego Soboru Watykańskiego, Wrocław-Poznań 1996

Raport o stanie wiary, z ks. kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori, Kraków-Warszawa-Struga 1986

Quoist Michel , Między człowiekiem a Bogiem, Wrocław 1987

Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallotinum, b.d.w.

Strzeszewski Czesław , Kardynała Stefana Wyszyńskiego wizja Kościoła i Państwa, Wrocław 1990

Ślipko Tadeusz , Zarys etyki szczegółowej, t. I i II, Kraków 1982

Tornielli Andrea , Ratzinger strażnik wiary, Kraków 2005

Vignelli Guido , W nim złożyć wszelką nadzieję. Dzieje nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kraków 2004

Willke Jack C. , Życie czy śmierć. Stare i nowe tajemnice eutanazji, Gdańsk 2000

Wojtyła Karol , Człowiek w polu odpowiedzialności, Rzym-Lublin 1991

– Osoba a miłość, Lublin 1992

Wyszyński Stefan , Kościół w służbie narodu, Rzym 1981