dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Historia, pamiętniki

Adamus Jan , O monarchii gallowej, Warszawa 1952

Anonim , Dzieje pierwszej krucjaty albo czyny Franków i pielgrzymów Jerozolimskich, Warszawa-Kraków 1984

Anonim tzw. Gall , Kronika polska, Ossolineum, Wrocław 1982

Andres Władysław , Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946, Niezłomni, Warszawa 1989

Austria-Polska. Z dziejów sąsiedztwa (praca zbiorowa), Warszawa-Wiedeń 1989

Bazylow Ludwik , Historia Rosji, Ossolineum, Wrocław 1985

Białas Tadeusz , Liga Morska i Kolonialna 1930-1939, Gdańsk 1983

Bloch Marc , Społeczeństwo feudalne, Warszawa 1981

– Królowie Cudotwórcy, Warszawa 1998

Bluche Francis , Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika XIV, Warszawa 1990

Bobrzyński Michał , Z moich pamiętników, Ossolineum, Wrocław-Kraków 1957

– Zasady i kompromisy. Wybór pism, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2001

Bocheński Aleksander , Dzieje głupoty w Polsce, Warszawa 1996

Bruski Jan Jacek , Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1919-1924), Kraków 2004

Buszko Józef , Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848-1918, Warszawa 1996

Chateaubriand Francois-Rene , Pamiętniki zza grobu, PIW, Warszawa 1991

Chłędowski Kazimierz , Album fotograficzne, Ossolineum, Wrocław 1951

Pamiętniki, t. I i II, Kraków 1957

Chojnowski Andrzej , Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Wrocław 1986

Ciano Galeazzo , Pamiętniki 1939-1943, Warszawa 1991

Daszyński Ignacy , Pamiętniki, t. I i II, Warszawa 1957

Delumeau Jean , Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII w., t. I i II, Warszawa 1986

Duby Georges , Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 1997

Eisler Jerzy , Kolaboracja we Francji 1940-1944, Warszawa 1989

Fras Zbigniew , Galicja, Wrocław 2000

– Galicja i jej dziedzictwo (praca zbiorowa), t. I Historia i polityka, Rzeszów 1994, t. II Społeczeństwo i Gospodarka, Rzeszów 1995

– Demokraci w życiu politycznym Galicji w latach 1848-1873, Wrocław 1997

Gontarczyk Piotr , Pogrom? Zajścia polsko-żydowskie w Przytyku 9 marca 1936 r., Biała Podlaska-Pruszków 2000

Górski Tadeusz , Flota Jagiellonów i Wazów, Gdańsk 1989

Grabski Stanisław , Pamiętniki, t. I i II, Warszawa 1989

Grodziski Stanisław , W Królestwie Galicji i Lodomerii, Kraków 1976

Hempel Adam , Pogrobowcy klęski. Rzecz o policji „granatowej” w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945, Warszawa 1990

Holzer Jerzy , Solidarność, t. I i II, Rytm, Warszawa 1986

Jarocki Robert , Ostatni Ordynat, Warszawa 1991

Jasienica Paweł , Rozważania o wojnie domowej, Kraków 1985
– Polska anarchia, Kraków 1988

Kalinka Walerian , Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim. Wybór pism, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2001

Karpiński Wojciech, Król Marcin , Sylwetki polityczne XIX wieku, Kraków 1974

Kieniewicz Stefan , Konspiracje Galicyjskie (1831-1845), Warszawa 1950

Kłańska Maria , Daleko od Wiednia. Galicja w oczach pisarzy niemieckojęzycznych 1772-1918, Kraków 1991

Kowalska Zofia , Krzyżacy w innym świetle. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Tarnów 1996

Koźmian Stanisław , Bezkarność. Wybór pism, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2001

Kraiński Maurycy , Regesty materiałów do historii zniesienia stosunku poddańczego w Galicji, Kraków 1948

Kroll Bogdan , Rada Główna Opiekuńcza 1939-1945, Warszawa 1985

Król Marcin, Karpiński Wojciech , Od Mochnackiego do Piłsudskiego, Sylwetki polityczne XIX wieku, Warszawa 1997

Kucharczyk Grzegorz , Wyprawy krzyżowe, Poznań 1997

Ludwik Filip , Pamiętniki z czasów Wielkiej Rewolucji, Warszawa 1988

Łazuga Waldemar , „Rządy polskie” w Austrii. Gabinet Kazimierza hr. Badeniego 1895-1897, Poznań 1991

Łubieński Tomasz , Bić się czy nie bić? O polskich powstaniach, Warszawa 1997

Majchrowski Jacek , Silni – zwarci – gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Polskiego, Warszawa 1985

Markiz de Custine , Listy z Rosji, Aneks, Krąg, Warszawa 1988

Maurois André , Dzieje Anglii, Londyn b.d.w.

Mauro Frédéric , Życie codzienne w Brazylii za czasów Pedra II (1831-1889), Warszawa 1993

Melville Marion , Dzieje templariuszy, Warszawa 1991

Messori Vittorio , Czarne karty Kościoła, Katowice 1998

– Śledztwo w sprawie Opus Dei, Warszawa 1998

Mularska-Andziak Lidia , Dyktatura generała Primo de Rivery a hiszpańskie tradycje imperialne 1923-1930, Pułtusk-Warszawa 1999

Noël Jean-François , Święte cesarstwo, Warszawa 1998

Nowak Andrzej , Jak rozumieć rosyjskie imperium. Idee polskiej polityki wschodniej (1733-1921), Kraków 1999

Orwell George , W hołdzie Katalonii, Oficyna Literacka 1985

Ossowska Maria , Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1986

Partacz Czesław , Od Badeniego do Potockiego. Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 1888-1908, Toruń 1997

Pernoud Régine , Kobieta w czasach katedr, Warszawa 1990

Popiel Paweł , Choroba wieku. Wybór pism, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2001

Pruszyński Ksawery , W czerwonej Hiszpanii, Warszawa 1997

Riché Pierre , Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego, Warszawa 1919

Robak Marek , Wandea 1793, Poznań 1996

Roux Jean-Paul , Król. Mity i symbole, Warszawa 1998

Smolka Stanisław , Polityka Lubeckiego, t. I i II, Warszawa 1983-1984

Suleja Władysław , Tymczasowa Rada Stanu, Warszawa 1998

Taborski Roman , Polacy w Wiedniu, Ossolineum, Wrocław 1992

Tarnowski Stanisław , Z doświadczeń i rozmyślań, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2002

Tocqeville Alexis de , Wspomnienia, Ossolineum, Wrocław 1987

Trznadel Jacek , Hańba domowa, Warszawa 1996

Tyszkiewicz Józef , Inkwizycja hiszpańska, Komorów 1998

Ustrzycki Mirosław , Ziemianie polscy na kresach 1864-1914. Świat wartości i postaw, Kraków 2006

Wasilewski Stefan , Pięćdziesiąt lat zwątpienia, nadziei i walki 1964-1914, Warszawa 2002

Wasilewski Witold , Wyprawa bukowińska Stanisława Jabłonowskiego w 1685 roku, Warszawa 2002

Wąsowicz Marek , Między tronem, giełdą i barykadą. Francja 1830-1848, Warszawa 1994

Wereszycki Henryk , Historia polityczna Polski 1864-1918, Kraków 1981

Winnicki Zdzisław J. , Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy (1917-1918), Wrocław 1991

Zielińska Zofia , „O sukcesji tronu w Polszcze” 1787-1790, Warszawa 1991

Żenczykowski Tadeusz , Polska Lubelska 1944, Warszawa 1990