dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Maj

3.05. Z inicjatywy posła Artura Górskiego odbyły się na Mokotowie uroczystości religijno-patriotyczne w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Odczyty wygłosili: dr Artur Górski pt. „Boże pobłogosław Węgrów, czyli rzecz o nowej węgierskiej konstytucji”, dr Imre Molnár, radca Ambasady Republiki Węgierskiej pt. „Wspólne drogi do niepodległości Węgier i Polski”, dr Jánosz Tischler, dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie pt. „Reakcje władz i opozycji węgierskiej na Solidarność, 1980-1982”. Wykłady uświetniły występy Zespołu Tańca Ludowego Katolickiego Uniwersytetu im. Pétera Pázmány. Uroczystości, które zakończył pokaz filmu pt. „Węgry ’56 – Polacy i Węgrzy o Węgierskiej Rewolucji 1956 r.”, odbyły się pod patronatem Ambasady Republiki Węgierskiej. [slideshow id=101]

5.05. Poseł spotkał się z młodzieżą polonijną uczącą się w Kolegium Św. Stanisława Kostki w Wilanowie. Podczas spotkania mówił o polskim systemie politycznym i prawnym. [slideshow id=105]

10.05. Poseł uczestniczył w posiedzeniu Rady Programowej Uniwersytetu III Wieku im. F. Chopina w Warszawie.

– Artur Górski wziął udział w posiedzeniu Rady Służby Cywilnej.

11.05. Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– Odbyło się posiedzenie Komitetu PiS Mokotów, które poprowadził Artur Górski.

12.05. Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł spotkał się z demonstrującymi pod Sejmem drobnymi przedsiębiorcami, którzy są gnębieni przez ZUS.

13.05. Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł wziął udział w uroczystościach 30. rocznicy założenia „Tygodnika Solidarność”.

– Artur Górski wygłosił odczyt pt. „Pułapki nowego prawa wyborczego” na zaproszenie koła Akcji Katolickiej przy parafii Św. Floriana na Pradze Południe. [slideshow id=106]

14.05. Artur Górski wziął udział w spotkaniach z mieszkańcami Województwa Podlaskiego.

15.05. Poseł uczestniczył w zebraniu Koła Przyjaciół Radia Maryja przy Parafii pw. bł. Władysława z Gielniowa.

16.05. Artur Górski uczestniczył w III Ogólnopolskim Kongresie Organizacji Rewindykacyjnych w Polsce, które domagają się przeprowadzenia pełnej i uczciwej reprywatyzacji. [slideshow id=102]

17.05. Na zaproszenie Artura Górskiego miał miejsce na Ursynowie odczyt Ryszarda Czarneckiego, Posła do Parlamentu Europejskiego pt. „Meandry i kulisy polskiej polityki zagranicznej”. Współorganizatorem spotkania był Komitet PiS Ursynów. [slideshow id=103]

18.05. Na zaproszenie Komitetu PiS Targówek Artur Górski wygłosił odczyt pt. „Pułapki nowego prawa wyborczego”.[slideshow id=104]

– Poseł uczestniczył w zebraniu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.

19.05. Na zaproszenie warszawskiej Akcji Katolickiej Artur Górski wygłosił odczyt pt. „Nowe prawo wyborcze” dla samorządowców z Diecezji Warszawskiej, związanych z AK.

20.05. Poseł uczestniczył w spotkaniu poświęconym Kresom Wschodnim, a szczególnie Galicji Wschodniej, zorganizowanym przez Klubokawiarnię Republikańską na Mokotowie.

21.05. Poseł uczestniczył w zorganizowanej przez studentów UKSW w Warszawie „Debacie Europejskiej”, poświęconej polskiej polityce zagranicznej i zbliżającej się polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. [slideshow id=107]

25.05. Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– Na zaproszenie Artura Górskiego miał miejsce odczyt Cezarego Mecha, wiceministra finansów w rządzie PiS pt. „Jak przezwyciężyć kryzys finansów publicznych”. Współorganizatorem spotkania był Komitet PiS Praga Południe. [slideshow id=108]

26.05. Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł wziął udział w debacie parlamentarnej uczniów LXXXVI L.O. im. Batalionu Zośka.

27.05. Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w uroczystym pożegnaniu maturzystów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”.

28.05. Artur Górski wziął udział w spotkaniach z mieszkańcami Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

29.05. Poseł wziął udział w IV Marszu dla Życia i Rodziny w Warszawie, który odbył się pod hasłem: „Polska woła o ludzi sumienia”.