dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Kwiecień

1.04. Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

2.04. Miał miejsce II Ogólnopolski Turniej Piłkarski Chłopców – Rocznik 2001 „O Puchar Posła Artura Górskiego” i pod jego patronatem. Organizatorem turnieju było Stowarzyszenia „Dar Serca”. [slideshow id=98]

3.04. Poseł uczestniczył w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej działalność śp. Ojca Józefa Jońca, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

– Na zaproszenie Duszpasterstwa Akademickiego „Arka” Artur Górski wygłosił odczyt pt. „Patriotyzm w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II” w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła na Pradze Południe.

6.04. Z inicjatywy Artura Górskiego odbyły się na Mokotowie lokalne uroczystości związane z pierwszą rocznicą katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Najpierw poseł Jarosław Sellin wygłosił odczyt pt. „Dziedzictwo polityczne Prezydenta RP ś.p. Lecha Kaczyńskiego”, a następnie został wyemitowany film dokumentalny pt. „Katyń 2010 – pamiętamy”. [slideshow id=97]

7.04. Artur Górski przebywał na Litwie, gdzie uczestniczył w Wilnie w posiedzeniu polsko-litewskiej Komisji ds. Oceny Realizacji Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy. Spotkał się także na uroczystej kolacji z liderami polskiej społeczności na Wileńszczyźnie. [slideshow id=99]

8.04. Poseł wziął udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej Lechowi Kaczyńskiemu, w pierwszą rocznicę śmierci w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, na budynku Muzeum Powstania Warszawskiego.

– Artur Górski uczestniczył we Mszy św. za duszę aktora Janusza Zakrzeńskiego, w pierwszą rocznicę jego śmierci w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

9.04. Poseł wziął udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej rektorowi ks. Ryszardowi Rumiankowi, w pierwszą rocznicę jego śmierci w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, na budynku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

13.04. Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– Z inicjatywy Artura Górskiego w kościele pw. Św. Anny w Wilanowie odbył się koncert chóru męskiego Św. Efraima z Budapesztu.

14.04. Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

15.04. Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

18.04. Artur Górski odebrał prestiżową nagrodę tygodnika „Nasza Polska” za rok 2010. W uzasadnieniu napisano, iż nagrodę przyznano „w uznaniu patriotycznej postawy i za wzorową działalność parlamentarną dla Warszawy i Polski”. [slideshow id=96]

– Artur Górski wygłosił dla mieszkańców Rembertowa prelekcję pt. „Pułapki nowego prawa wyborczego” na zaproszenie Komitetu PiS Rembertów.

19.04. Artur Górski uczestniczył we Mszy św. za duszę ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, w pierwszą rocznicę jego śmierci w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem i pogrzebu.

– Poseł wziął udział w spotkaniu wielkanocnym Urzędu Dzielnicy Mokotów.

20.04. Poseł wziął udział w spotkaniu wielkanocnym Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. [slideshow id=100]

27.04. Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego

28.04. Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

29.04. Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.