dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Marzec

2.03. Posiedzenie Sejmu, a także Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł wziął udział w pikiecie pracowników nauki zorganizowanej pod Sejmem przez Krajową Sekcję Nauki NSZZ „Solidarność”.

– Na zaproszenie Zespołu Parlamentarnego na rzecz Przyjaznego Sąsiedztwa na Wschodzie gmach Sejmu zwiedzała młodzież polska z Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu, ucząca się w gimnazjum i liceum Kolegium św. Stanisława Kostki w Wilanowie. Młodzież spotkała się z wicemarszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim, a także zaśpiewała dla posłów kilka piosenek. [slideshow id=89]

3.03. Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

4.03. Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

5-6.03. Z inicjatywy i pod patronatem Artura Górskiego odbyły się na Mokotowie V Katolickie Dni Filmowe. Pierwszego dnia były prezentowane filmy reżysera Jerzego Brauna, natomiast drugiego dnia pokazano filmy religijne, poświęcone życiu monastycznemu. Współorganizatorami pokazów były: Fundacja św. Kazimierza Królewicza oraz Stowarzyszenie Wychowawców Katolickich Oddział Warszawski. [slideshow id=90]

7.03. Artur Górski uczestniczył w posiedzeniu Komitetu PiS Ursynów.

8.03. Poseł wziął udział w konferencji pt. „Katyń – 5 marca – Dzień Pamięci”, zorganizowanej przez Warszawską „Solidarność” Oświatową i Fundację Golgota Wschodu.

10.03. Artur Górski uczestniczył w uroczystościach związanych ze wspomnieniem katastrofy smoleńskiej, w której zginął Prezydent RP Lech Kaczyński. [slideshow id=91]

– Poseł uczestniczył w uroczystym obiedzie z okazji wizyty studyjnej w Polsce przedstawicieli Komitetu Nauki i Edukacji Rady Najwyższej Ukrainy.

– Na zaproszenie Komitetu PiS Włochy Artur Górski wygłosił odczyt pt. „Pułapki prawa wyborczego” dla mieszkańców tej dzielnicy.

11.03. Poseł wziął udział w pikiecie pod Ambasadą Republiki Litewskiej, zorganizowanej pod hasłem „Stop dyskryminacji Polaków na Litwie”. Pikietę zorganizowały: Stowarzyszenie Memoriae Fidelis i Federacja Organizacji Kresowych. [slideshow id=92]

– Na zaproszenie Komitetu PiS Wilanów Artur Górski wygłosił odczyt pt. „Pułapki prawa wyborczego” dla mieszkańców tej dzielnicy.

14.03. Na zaproszenie Komitetu PiS w Zielonce odbyło się spotkanie posła z mieszkańcami tej gminy.

15.03. Poseł uczestniczył w wizytacji Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

– Odbył się Komitet PiS Mokotów z udziałem p.o. Pełnomocnika PiS w Okręgu 19 i 20 – Warszawa Panem Mariuszem Kamińskim. [slideshow id=93]

16.03. Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

17.03. Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

18.03. Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

20.03. Poseł uczestniczył w spotkaniu poświęconym Gruzji zorganizowanym na Mokotowie przez Klubokawiarnię Republikańską i Stowarzyszenie Solidarni 2010.

21.03. Na zaproszenie Akcji Katolickiej przy Parafii św. Trójcy na Śródmieściu Artur Górski wygłosił prelekcję pt. „Pułapki nowego prawa wyborczego”.

22.03. Poseł uczestniczył w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej, upamiętniającej pomoc, jaką Węgrzy udzielili Polakom w trakcie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. Delegacja KP PiS złożyła pod tablicą wiązankę kwiatów.

– Na zaproszenie Artura Górskiego poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Kurski wygłosił na Śródmieściu odczyt pt. „2011 – decydujący rok dla Polski”. [slideshow id=94]

24.03. Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Na zaproszenie Akcji Katolickiej przy Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie poseł wygłosił prelekcję pt. „Patriotyzm w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II”. [slideshow id=95]

25.03. Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

27.03. Na zaproszenie Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Ursynowie poseł wygłosił prelekcję pt. „Patriotyzm w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II”.

29.03. Poseł uczestniczył w Święcie Szkoły – Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na Mokotowie.

– Odbyło się posiedzenie Rady Służby Cywilnej z udziałem Artura Górskiego.

30.03. Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– Miało miejsce posiedzenie Zespołu Parlamentarnego na rzecz Przyjaznego Sąsiedztwa na Wschodzie z udziałem Ekscelencji Ambasadora Republiki Łotewskiej w Polsce Pana Einarsa Semanisa.

– Na zaproszenie Komitetu PiS Wawer Artur Górski wygłosił odczyt pt. „Patriotyzm w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II” dla mieszkańców tej dzielnicy.

31.03. Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego