dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Styczeń

4.01. Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem Artura Górskiego.

5.01. Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

11.01. Poseł uczestniczył w debacie studenckiej w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego poświęconej priorytetom polskiej prezydencji w unii Europejskiej. [slideshow id=79]

– Artur Górski prowadził zebranie Komitetu PiS Mokotów.

13.01. Poseł wziął udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r.

– Poseł, jako przedstawiciel Rady Służby Cywilnej, uczestniczył w charakterze obserwatora w naborze na stanowisko wiceprezesa PFRON.

– Artur Górski zabrał głos w debacie nt. „Czy nas stać na finansowanie nauki?”, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Debata odbyła się w ramach konwersatorium „czwartki u ekonomistów”. [slideshow id=80]

15.01. Artur Górski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Warszawie.[slideshow id=81]

18.01. Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z udziałem Artura Górskiego.

19.01. Posiedzenie Sejmu, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

20.01. Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– poseł uczestniczył w walnym zebraniu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział w Warszawie.

27. 01. Artur Górski był Gościem Honorowym III Wilanowskiego Przeglądu Jasełek, zorganizowanego pod patronatem Burmistrza Wilanowa. Poseł wręczył nagrody najlepszym zespołom w kategorii szkół podstawowych. Pierwsze miejsce zajęli młodzi aktorzy z Prywatnej Szkoły Sióstr Niepokalanek im. M. Darowskiej. Przegląd zorganizowało Kolegium Św. Stanisława Kostki Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Wilanowie. [slideshow id=82]