dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Grudzień

1.12. Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem Artura Górskiego.

2.12. Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem Artura Górskiego.

3.12. Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

11.12. Poseł wziął udział w pikiecie pod Ambasadą Litwy w Warszawie w obronie polskiej oświaty na Litwie. Pikietę zorganizowała Federacja Organizacji Kresowych. [slideshow id=73]

13.12. Poseł wziął udział w spotkaniu opłatkowym okręgu warszawskiego PiS.

14.12. Posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w sesji Rady Dzielnicy Ursynów.

– Poseł wziął udział w spotkaniu opłatkowym Komitetu PiS Ursynów.

15.12. Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem Artura Górskiego.

16.12. Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł wziął udział w spotkaniu opłatkowym Rady Służby Cywilnej.

17.12. Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

– Na zaproszenie Artura Górskiego poseł Jan Dziedziczak, członek Komisji Kultury i Środków Przekazu wygłosił na Ursynowie odczyt pt. „Media – IV czy I władza?”. Współorganizatorem spotkania był Komitet PiS Ursynów. [slideshow id=74]

20.12. Odbyło się spotkanie opłatkowe Komitetu PiS Mokotów. [slideshow id=75]

21.12. Poseł wziął udział w spotkaniu opłatkowym Urzędu Dzielnicy Ursynów.

– Poseł uczestniczył w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez środowiska niepodległościowe na Zamku Królewskim w Warszawie. [slideshow id=76]

– Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł wziął udział w spotkaniu opłatkowym Urzędu Dzielnicy Mokotów.

– Na zaproszenie Artura Górskiego dr Tadeusz Ruzikowski (IPN)
wygłosił na Mokotowie odczyt pt. „Stan wojenny w Warszawie”. Współorganizatorem spotkania była Akcja Katolicka, oddział przy parafii pw. Św. Szczepana. [slideshow id=77]

22.12. Poseł wziął udział w spotkaniu opłatkowym uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 3 im. Marszałka J. Piłsudskiego na Mokotowie.