dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Filozofia, psychologia, socjologia, myśl polityczna

Adorno Theodor W. , Teoria estetyczna, PWN, Warszawa 1994

Al-Farabi , Państwo doskonałe. Polityka, PWN, Warszawa 1967

Arystoteles , Polityka, PWN, Warszawa 1964

Ustrój polityczny Aten, PWN, Warszawa 1973

Etyka nikomachejska, PWN, Warszawa 1982

Metafizyka, PWN, Warszawa 1983

Św. Augustyn , O państwie Bożym, t. I i II, Warszawa 1977

– Doskonała sprawiedliwość człowieka, Warszawa 1992

Bacon Franciszek , Nowa Atlantyda, Warszawa 1954

Bastiat Frederic , Prawo. Podstawy racjonalnej i sprawiedliwej organizacji państwa, Bogumiła i Kazimierz J. Rzepowie, 1986

Baszkiewicz Jan , Myśl polityczna wieków średnich, Poznań 1998

Bentham Jeremi , PWN, Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, PWN, Warszawa 1958

Berlin Isaiah , Dwie koncepcje wolności, Warszawa 1991

Bierdiajew Mikołaj , Nowe średniowiecze, Komorów 1997

Bocheński J.M. , Sto zabobonów, Officyna Liberałów, Warszawa 1988

Podręcznik mądrości tego świata, Kraków 1992

– De virtute militari. Zarys etyki wojennej, Kraków 1993

Bodin Jan , Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej, PWN, Warszawa 1958

Burke Edmund , Dociekania filozoficzne o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna, PWN, Warszawa 1968

Rozważania o rewolucji we Francji, Kraków 1994

Campanella Tomasz , Państwo słońca, Warszawa 1954

Dante , Monarchia, Kęty 2002

Filmer Sir Robert, Patriarcha and Rother Writings, Cambridge 1991

Elity, demokracja, wybory (praca zbiorowa), Warszawa 1993

Gawin Dariusz , Granice demokracji liberalnej, Kraków 2007

Hayek Friedrich A. von , Konstytucja wolności, Wers, Warszawa-Wrocław 1987

Hegel Georg W. F. , Wykłady z filozofii dziejów, t. I i II, PWN, Warszawa 1958

– Ustrój Niemiec i inne pisma polityczne, Warszawa 1994

Hobbes Tomasz , Lewiatan, PWN, Warszawa 1954

Höffe Otfried , Etyka państwa i prawa, Kraków 1992

Holbach Paul T. , Etokracja czyli rząd oparty na moralności, PWN, Warszawa 1979

Jarra Eugeniusz , Historia polskiej filozofii politycznej 966-1795, Londyn 1968

Jasiński Bogusław , Filozofia XX wieku. Między buntem rozumu a pokorą istnienia, Warszawa 1990

Jedlicki Jerzy , Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują, PWN, Warszawa 1988

Kant Immanuel , Uzasadnienie metafizyki moralności, PWN, Warszawa 1971

Kornatowski Wiktor , Społeczno-polityczna myśl św. Augustyna, Warszawa 1965

Lassalle Ferdynand , O istocie konstytucji, PWN, Warszawa 1960

Le Bon Gustaw , Psychologia rozwoju narodów, Warszawa b.d.w.

– Psychologia tłumu, PWN, Warszawa 1986

Legutko Ryszard , Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte, Kraków 1994

Locke John , List o tolerancji, PWN, Warszawa 1963

Dwa traktaty o rządzie, PWN, Warszawa 1992

Lord Acton , Historia wolności, Kraków 1995

Machiavelli Niccolo , Wybór pism, Warszawa 1972

Mannheim Karl , Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, PWN, Warszawa 1974

Ideologia i utopia, Lublin 1992

Mandeville Bernard , Bajka o pszczołach, PWN, Warszawa 1957

Maritain Jacques , Pisma filozoficzne, Kraków 1988

– Człowiek i państwo, Kraków 1993

Mauss Marcel , Socjologia i antropologia, PWN, Warszawa 1973

Moir Anne, Jessel David , Płeć mózgu, Warszawa 1993

Montesquieu , O duchu praw, t. I i II, PWN, Warszawa 1957

Morus Thomas , Utopia, Warszawa 1954

Mounier Emmanuel , Co to jest personalizm?, Kraków 1960

Ortega y Gasset Jose , Bunt mas i inne pisma socjologiczne, PWN, Warszawa 1982

Dehumanizacja sztuki, Warszawa 1990

– Po co wracamy do filozofii, Warszawa 1992

Pareto Vilfredo , Uczucia i działania. Fragmenty socjologiczne, Warszawa 1994

Platon , Państwo z dodatkiem siedmiu Książ praw, t. I i II, PWN, Warszawa 1958

Gorgiasz. Menon, Kęty 2002

Popper Karl Rajmund , Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. I i II, Krytyka, Warszawa 1987

Riesman David , Samotny tłum, PWN, Warszawa 1971

Rousseau Jean-Jacqueas , Umowa społeczna oraz uwagi o rządzie polskim, PWN, Warszawa 1966

Trzy rozprawy z filozofii społecznej, PWN Warszawa 1956

Rybicki Paweł , Arystoteles. Początki i podstawy nauki o społeczeństwie, Ossolineum, Wrocław 1963

Savigny Fryderyk K. von , O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa i nauki prawa, PWN, Warszawa 1964

Schopenhauer Artur , Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 2986

Simon Yves R. , Filozofia rządu demokratycznego, Kraków 1993

Smith Adam , Teoria uczuć moralnych, PWN, Warszawa 1989

Spengler Oswald , Historia, kultura, polityka, Warszawa 1990

Staszic Stanisław , Pisma filozoficzne i społeczne, t. I i II, PWN, Warszawa 1954

Stawrowski Zbigniew , Państwo i prawo w filozofii Hegla, Kraków 1994

Strauss Leo , Prawo naturalne w świetle historii, Warszawa 1969

Sutor Bernhard , Etyka polityczna, Warszawa 1994

Sun Tzu, Sun Pin , Sztuka wojny, Gliwice 2005

Szlachta Bogdan , Monarchia prawa. Szkice z historii angielskiej myśli politycznej do końca epoki Plantagenetów, Kraków 2001

Śpiewak Paweł , Ideologie i obywatele, Warszawa 1991

Świerzawski Stefan , U źródeł nowożytnej etyki. Filozofia moralna w Europie XV wieku, Kraków 1987

Tarnowski Stanisław , Pisarze polityczni XVI wieku, Kraków 2000

Tinder Glenn , Myślenie polityczne. Odwieczne pytania, PWN, Warszawa 1995

Tocqueville Alexis de , Dawny ustrój i rewolucja, Warszawa 1970

O demokracji w Ameryce, Warszawa 1976

Św. Tomasz z Akwinu , Traktat o człowieku, Poznań 1956

Dzieła wybrane, Poznań 1984

Vattel Emer de , Prawo narodów, t. I i II, PWN, Warszawa 1958

Veblen Thorstein , Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa 1971

Voegelin Eric , Nowa nauka polityki, Warszawa 1992

– Lud Boży, Kraków 1994

Weaver Richard M. , Idee mają konsekwencje, Kraków 1996

Weber Max , Polityka jako zawód i powołanie, Krytyka, Warszawa 1987

Winstanley Gerrard , Program ustroju wolności, PWN, Warszawa 1959

Zięba Andrzej , Współczesne brytyjskie doktryny polityczne, Białystok 2001