dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Listopad

3.11. Poseł uczestniczył w spotkaniu członków Komitetu PiS Mokotów.

4.11. Z inicjatywy Artura Górskiego w Centrum Kultury „Civitas Christiana” na Śródmieściu odbył się Wieczór Galicyjski, uświetniony występem chóru Kolegium św. St. Kostki Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, w którym śpiewa polska młodzież z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Kirgizji i Kazachstanu, a także występem solowym Joli Sawickiej z polskiej wsi Dowbysz koło Żytomierza na Ukrainie. W drugiej części spotkania miał miejsce odczyt Janusza Wasylkowskiego, Dyrektora Instytutu Lwowskiego pt. „Obrona polskiego Lwowa w latach 1918-1920”. Uroczystość została zorganizowana pod patronatem „Kuriera Galicyjskiego” i portalu www.kresy.pl.

[slideshow id=69]

8.11. Artur Górski poprowadził spotkanie pt. „Porozmawiajmy o Polsce, Warszawie i Pradze Południe” w parafii p.w. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła na Pradze Południe.

9.11. Na zaproszenie posła Artura Górskiego na Ursynowie gościł poseł Maks Kraczkowski, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki, który wygłosił odczyt pt. „Dlaczego nie należy podwyższać podatków”. W drugiej części spotkania zaprezentowali się kandydaci na ursynowskich radnych.

[slideshow id=71]

10.11. Artur Górski poprowadził spotkanie pt. „Porozmawiajmy o Polsce, Warszawie i Mokotowie” w parafii p.w. św. Stefana na Mokotowie.

12.11. Artur Górski poprowadził spotkanie pt. „Porozmawiajmy o Polsce, Warszawie i Włochach” w parafii p.w. Matki Bożej Saletyńskiej we Włochach.

15.11. Artur Górski poprowadził spotkanie pt. „Porozmawiajmy o Polsce, Warszawie i Mokotowie” w parafii p.w. św. Kazimierza na Mokotowie.

16.11. Artur Górski poprowadził spotkanie pt. „Porozmawiajmy o Polsce, Warszawie i Mokotowie” w parafii p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego na Mokotowie.

[slideshow id=70]

17.11. Na zebraniu warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego poseł zaprezentował projekt Warszawskiego Funduszu Regulacji Własności.

18.11. Artur Górski poprowadził spotkanie pt. „Porozmawiajmy o Polsce, Warszawie i Ursynowie” w parafii p.w. bł. Władysława z Gielniowa na Ursynowie.

[slideshow id=72]

23.11. Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł uczestniczył w posiedzeniu Rady Służby Cywilnej.

24.11. Posiedzenie Sejmu, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013 z udziałem Artura Górskiego.

25.11. Posiedzenie Sejmu oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z udziałem Artura Górskiego.

26.11. Posiedzenie Sejmu z udziałem Artura Górskiego.

– Poseł wziął udział w uroczystościach z okazji XX-lecia Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

29.11. Poseł został przyjęty w poczet członków Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

30.11. Artur Górski został p.o. Pełnomocnika PiS Mokotów.