dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Wybory 2005

KALENDARIUM

21.09. – Spotkanie z wyborcami z Dolnego Mokotowa w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.

18.09. – Spotkanie z wyborcami z Pragi Południe, członkami Akcji Katolickiej.

17.09. – Kampania wyborcza podczas Święta latawca na Sadybie (Mokotów)

13.09. – Spotkanie z wyborcami z Mokotowa i Ursynowa, nauczycielami zrzeszonymi w NSZZ „Solidarność” Oświaty Mokotowa i Ursynowa.

11.09. – Kampania wyborcza podczas Święta ul. Ząbkowskiej (Praga Północ).

10.09. – Kampania wyborcza podczas Święta Wilanowa.

8.09. – Spotkanie z wyborcami, członkami Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.

11.08. – Została zarejestrowana lista PiS w Warszawie. W kolejnych dniach zarejestrowano dalsze listy kandydatów do Sejmu, na których znaleźli się zadeklarowani konserwatyści:

okręg nazwa imię i nazwisko miejsce na liście
2. (wałbrzyski) Piotr Sosiński 4
5. (toruński) Zbigniew Girzyński 2
9. (łódzki) Małgorzata Bartyzel 4
10. (Piotrków Trybunalski) Marek Jurek 1
11. (sieradzki) Paweł Zalewski 1
18. (siedlecko-ostrołęcki) Arkadiusz Czartoryski 2
20. (podwarszawski) Artur Zawisza 2
26. (Gdynia) Jarosław Sellin 2
39. (poznański) Jan Filip Libicki 1

ZACHĘCAM DO POPARCIA TYCH KANDYDATÓW !

20.07. – Podczas spotkania z mieszkańcami Mokotowa, zamykającego działalność radnego przed kampanią wyborczą, Marcin Libicki, poseł do Parlamentu Europejskiego ogłosił publicznie start Artura Górskiego w najbliższych wyborach do Sejmu.

16-17.07. – Komitet Polityczny i Zarząd Główny PiS zatwierdziły listy kandydatów do Sejmu i Senatu, w tym na Liście kandydatów do wyborów parlamentarnych z okręgu wyborczego Nr 19 – warszawskiego Artura Górskiego na miejscu 20 (na 38 kandydatów).

14.07. – Miało miejsce pierwsze zebranie 60-osobowego zespołu wyborczego Artura Górskiego. Kandydat do Sejmu prezentował strategię wyborczą. Powołano koordynatorów.

Zobowiązuję się, że gdy zostanę wybrany:

1/ Z zapałem i uczciwie podejmę obowiązki poselskie. Będę wsłuchiwał się w głosy obywateli, by w procesie legislacyjnym poprawiać złe, niekorzystne dla ludzi prawo, zaś te zbyt skomplikowane postaram się uprościć.

2/ Poseł musi mieć stały kontakt ze swoimi wyborcami. Dlatego zorganizuję raz w miesiącu otwarte spotkania dla Mieszkańców, podczas których będę informował o kulisach wydarzeń z bieżącej polityki i o pracach parlamentarnych. Moje biuro poselskie otworzę na Mokotowie, ale jako poseł będę służył wszystkim mieszkańcom Warszawy.

3/ Będę wspierał warszawskich i mokotowskich radnych PiS, by ich starania na rzecz Mieszkańców przynosiły jeszcze większe efekty, niż moja praca radnego dzielnicy.

4/ Pozostanę wierny moim konserwatywnym poglądom, które można określić słowami: Tradycja, Rodzina, Własność, silne Państwo. Będę starał się budować Autorytet władzy, by ludzie znów zaczęli szanować swych przedstawicieli, a władza zaczęła działać na rzecz dobra wspólnego, mając na uwadze wolność, wartości moralne i bogactwo Narodu. Zawsze ważny będzie dla mnie każdy człowiek.

Jako przyszłego posła interesuje mnie praca w trzech Komisjach zwykłych:

1/ Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

Do zakresu działania tej Komisji należą sprawy administracji państwowej oraz bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego, a także geodezji i kartografii.

2/ Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Do zakresu działania tej Komisji należą m.in. sprawy kształcenia i wychowania przedszkolnego, podstawowego, ogólnokształcącego, zawodowego, pomaturalnego i wyższego, oświaty dorosłych, kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadr naukowych, wypoczynku, kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, opieki nad dziećmi i młodzieżą, archiwów, polityki rozwoju nauki i postępu technicznego, organizacji i kierowania nauką.

3/ Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

Do zakresu działania tej Komisji należą m.in. sprawy kształtowania polityki socjalnej państwa, ochrony pracowników, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy systemu płac i kosztów utrzymania, walki z bezrobociem, problemów społecznych i socjalnych osób niepełnosprawnych, ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych, pomocy społecznej, komunalnego budownictwa mieszkaniowego, problemów kombatantów oraz sprawy ustaw dotyczących bezpośrednio funkcjonowania rodziny, wypełniania jej ról i zadań.

Jeśli prawica w Sejmie podejmie próbę zmiany obecnej Konstytucji RP, zgłoszę swój akces do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw konstytucyjnych o zmianie ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej . W pracach nad nową ustawą zasadniczą będę się starał, aby paragrafy odzwierciedlały moje poglądy na istotę państwa i społeczeństwa.

Ponadto chcę reprezentować Klub Prawa i Sprawiedliwości w 16-osobowej Radzie Służby Cywilnej , która jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów.

Do kompetencji Rady należy:

1/ ocena przebiegu postępowań kwalifikacyjnych i konkursowych w służbie cywilnej;

2/ wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych jej przez Prezesa Rady Ministrów lub Szefa Służby Cywilnej oraz z własnej inicjatywy, a dotyczących:

a. projektów aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej,
b. kryteriów ocen urzędników służby cywilnej i sposobów przeprowadzania tych ocen,
c. zasad awansowania urzędników służby cywilnej,
d. planu szkoleń w służbie cywilnej,
e. projektu ustawy budżetowej w części dotyczącej służby cywilnej oraz wyrażania opinii o corocznym wykonaniu budżetu w tym zakresie;

3/ wypowiadanie się w sprawach etyki zawodowej korpusu służby cywilnej;

4/ wyrażanie opinii o kandydacie na stanowisko Szefa Służby Cywilnej, przedstawionej jej przez Prezesa Rady Ministrów;

5/ opiniowanie projektu regulaminu określającego tryb pracy Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej;

6/ opiniowanie corocznego sprawozdania Szefa Służby Cywilnej.

DEKALOG POSŁA

Ty jesteś moim reprezentantem, którego obdarzyłem zaufaniem i któremu
powierzyłem sprawy wspólne, których w pojedynkę wykonać nie zdołam:

1. Nie będziesz miał na celu nic poza dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
2. Nie będziesz z wyborców kpił i szydził.
3. W pracach władz publicznych będziesz pilnie uczestniczył i spotkań z
wyborcami nie będziesz opuszczał.
4. Czcij ojczyznę naszą, szanuj naszą tradycję i bohaterów.
5. Wspieraj życie uczciwe i sprawiedliwe.
6. Nie ulegaj partykularnym interesom i grupom nacisku.
7. Nie szukaj korzyści własnej.
8. Rób to co mówisz, mów to co robisz.
9. Nie pożądaj zaszczytów i pochwał.
10. Ani nieszczęścia drugiego człowieka.

Autorem Dekalogu posła jest Marcin Bonicki. Podpisuję się pod nim jako kandydat na posła i zobowiązuję się w pracy poselskiej przestrzegać.