dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Zgromadzenie Parlamentarne

Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej

 

DOKUMENTY

Deklaracja Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Poselskiego

Deklaracja w sprawie miejsc pamięci oraz mniejszości narodowych

Dezyderat w sprawie oświaty polskiej na Litwie

Oświadczenie o polsko-litewskiej współpracy gospodarczej i infrastrukturalnej

Oświadczenie w sprawie problemów mniejszości narodowych na Litwie i w Polsce

Przesłanie do narodów Polski i Litwy – wspólna przeszłość i przyszłość

Uchwała Sejmu RP w sprawie powołania Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Poselskiego

ARTYKUŁY I WYWIADY

„Jak chcę nałykać się polskości, naładować akumulatory patriotyzmu – jadę na Wileńszczyznę” – rozmowa portalu  l24.lt

Górski: Prezydent Litwy jest znana ze swojego antypolskiego nastawienia – rozmowa onet.pl

Deportowani i zniewoleni. Sytuacja Polaków z Wileńszczyzny i terenów Litwy Kowieńskiej

Litwa pod miedzynarodową lupą

Polski Kraj Narodowościowo-Terytorialny

Wyborcze wykluczanie Polaków na Litwie

Wspomnienie buntu gen. Lucjana Żeligowskiego

Wspierać Polonię na Litwie

Umiarkowany sukces Polaków na Litwie – rozmowa Południa

Traktowani jak intruzi – rozmowa Naszego Dziennika

Traktat polsko-litewski – martwe zapisy

Tradycja unii polsko-litewskiej

Szorstka przyjaźń polsko-litewska – rozmowa Naszej Polski

Patriotyzm polskiej mniejszości na Litwie

Oczekiwania Polaków z Litwy

Niech Wilno wypełni zobowiązania – rozmowa Naszego Dziennika

Litwie powinno zależeć na dobrym wizerunku w Europie – rozmowa Kuriera Wileńskiego

Litwa nie przestrzega Konwencji Rady Europy

Lituanizacja od małego – rozmowa Naszego Dziennika

Wsparcie Polaków z Wileńszczyzny to nasz patriotyzm – rozmowa portalu Polskiekresy.pl

Wspaniały sukces na Litwie

Litwini od dawna konsekwentnie ograniczają prawa polskiej mniejszości – rozmowa portalu Fronda.pl

Kłopot z przeproszeniem Litwinów

Litwini – tylko asymilujemy

Plecami do Polaków – rozmowa Naszego Dziennika

List otwarty do Ambasador Litwy w Polsce

Mieliśmy najstarszą konstytucję

Niszczenie polskiej szkoły na Litwie

Kolejny pozorny sukces w Wilnie

Rząd zaniedbał Polaków z Wileńszczyzny – rozmowa Kresów.pl

Nie mam złudzeń, nie będzie zupełnej zmiany w podejściu Litwinów do polskich żądań – rozmowa Delfi.lt

INTERWENCJE

2014

12.09 – List na tradycyjne dożynki Rejonu Solecznickiego na Wileńszczyźnie

2013

3.07. Interpelacja w sprawie budowy szybkiej kolei na linii Warszawa – Wilno

2012

26.09. Interpelacja w sprawie problemów z nostryfikacją na Litwie dyplomów uzyskanych w Polsce

13.03. Interpelacja w sprawie polsko-litewskiej współpracy gospodarczej i jej wpływu na sytuację polskiej mniejszości na Wileńszczyźnie

26.01. Interpelacja w sprawie wsparcia Filii Uniwersytetu w Białymstoku funkcjonującej w Wilnie

25.01. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o groźbie załamania systemu pomocy dla Polonii

25.01. Interpelacja w sprawie manipulacji Litwinów przy układaniu granic okręgów wyborczych na niekorzyść polskiej mniejszości

2011

6.10. Interpelacja w sprawie zmniejszenia dotacji dla Kuriera Wileńskiego

List na Zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej – w obronie Polaków na Litwie

27.07. Interpelacja w sprawie wsparcia rządu dla Szkoły Średniej im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze na Wileńszczyźnie

17.06. Interpelacja w związku z najnowszymi prowokacjami litewskimi wobec polskiej mniejszości

4.02. List w sprawie monitorowania wyborów samorządowych na Litwie przez OBWE

21.01. Interpelacja w sprawie szykan litewskiej inspekcji językowej wobec administracji samorządu rejonu wileńskiego

19.01. Interpelacja w sprawie pominięcia przedstawicieli polskiej mniejszości na Litwie przy wyborze przewodniczących komisji wyborczych

2010

12.10. Zapytanie w sprawie kary finansowej Litwy dla Polki za napis SKLEP SPOŻYWCZY

20.10. List popierający starania młodej Polki z wileńskiego domu dziecka kontynuowania nauki w Polsce

24.09. Interpelacja w sprawie nierównego wsparcia finansowego dla polskiej prasy na Litwie i dla litewskiej prasy w Polsce

28.09. Interpelacja w sprawie finansowego gnębienia litewskich Polaków przez tamtejsze władze

 

16.06.10 Interpelacja w sprawie marginalizacji polskiej oświaty na Litwie, która doprowadzi do jej stopniowej likwidacji

22.03. List w sprawie problemów Polskiego Artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca Wilia z Wilna

19.03. Interpelacja w sprawie dyskryminacji samorządów na Wileńszczyźnie przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi

19.01. Interpelacja w sprawie aktualnych problemów mniejszości polskiej na Litwie

10.06. Interpelacja w sprawie polskich domów dziecka na Wileńszczyźnie

8.04. Interpelacja w sprawie inwigilacji Kuriera Wileńskiego przez służbę bezpieczeństwa

6.05. Interpelacja w sprawie kolejnych kar finansowych w Solecznikach za polskie nazwy ulic

5.01. Zapytanie w sprawie działań podejmowanych przez MSZ dotyczących pisowni nielitewskich nazwisk obywateli Litwy

2009

31.03.09 – Interpelacja w sprawie likwidacji polskich szkół na Wileńszczyźnie

24.09.09 Interpelacja w kwestii sytuacji finansowej i formalnej filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie

24.08.09 Zapytanie w sprawie planów likwidacji dawnej Biblioteki Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie

24.04.09 – Interpelacja w sprawie możliwości zatrudniania Polaków obywateli Litwy w polskiej administracji rządowej

20.07.09 List w sprawie przedłużenia retransmisji TV Polonia na Litwie

18.11.09 Interpelacja w sprawie decyzji litewskiego Sądu Konstytucyjnego o pisowni nielitewskich nazwisk obywateli Litwy

18.02.09 – Zapytanie w sprawie konsekwencji odsunięcia od władzy w Wilnie koalicji z udziałem Polaków

16.07.09 Interpelacja w sprawie ograniczeń praw wyborczych polskiej mniejszości na Litwie

16.06.09 – Interpelacja w sprawie programu współpracy polskich rolników z rolnikami mieszkającymi na Wileńszczyźnie

10.03.09 – Interpelacja w sprawie wsparcia przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka polskiej mniejszości na Litwie

10.02.09 – Interpelacja w sprawie manipulacji w związku z wyborami parlamentarnymi na Litwie

9.11.09 List do Ambasadora Litwy

9.01.09 – Interpelacja w sprawie rekonstrukcji zabudowań Republiki Pawłowskiej na Litwie

2.07.09 Interpelacja w sprawie rozszerzenia oferty medialnej dla Polaków na Wileńszczyźnie

2008

29.10.08 – List w sprawie budowy kościoła w Solecznikach na Wileńszczyźnie

27.06.08 – List w sprawie zwołania komisji edukacji, nauki i młodzieży oraz łączności z Polakami za granicą w celu omówienia trudnej sytuacji polskiej oświaty na Litwie

24.06.08 – Zapytanie w sprawie potrzeby otworzenia konsulatu RP i wybudowania Domu Polskiego w rejonie solecznickim na Litwie

23.04.08 – Interpelacja w związku z trudną sytuacją polskiej mniejszości na Litwie

16.07.08 – Interpelacja w sprawie zapewnienia środków na funkcjonowanie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie

11.07.08 – Interpelacja w sprawie trudności pojawiających się podczas starań o odzyskanie ziemi przodków przez Polaków obywateli Republiki Litewskiej

9.10.08 – Interpelacja w sprawie sprzeciwu władz litewskich wobec polskiej pisowni patrona szkoły średniej w Ławaryszkach w rej. wileńskim

7.03.08 – Interpelacja w sprawie wspierania przez MEN języka polskiego na Litwie

5.11.08 – Interpelacja w związku z próbą pozbawienia mandatów poselskich uzyskanych przez przedstawicieli polskiej mniejszości na Litwie

4.12.08 – Interpelacja w sprawie dyskryminacji posła narodowości polskiej w Sejmie Republiki Litewskiej

KALENDARIUM

 

 

ROK 2012

16.09. Artur Górski przebywał na Litwie, gdzie uczestniczył w uroczystościach dożynkowych w Solecznikach. [slideshow id=185]

17.09. Poseł spotkał się z młodzieżą w polskim gimnazjum w Ejszyszkach i w polskiej szkole średniej w Koleśnikach. Do bibliotek szkolnych przekazał lektury polskich pisarzy na e-bokach. [slideshow id=186]

ROK 2011

7.04. Artur Górski przebywał na Litwie, gdzie uczestniczył w Wilnie w posiedzeniu polsko-litewskiej Komisji ds. Oceny Realizacji Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy. Spotkał się także na uroczystej kolacji z liderami polskiej społeczności na Wileńszczyźnie. [slideshow id=99]

ROK 2009

22.11. Z inicjatywy i pod patronatem Artura Górskiego, wiceprzewodniczącego Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej w Domu Polskim w Wilnie miał miejsce wernisaż wystawy Ewy Tomaszewskiej pt. „Polska. Tradycje parlamentaryzmu do 1791 r.” Podczas uroczystości w imieniu posła głos zabrał Dariusz Dombrowski, dyrektor biura poselskiego. W dniu następnym delegacja przekazała 8 zegarów ściennych Szkole Początkowej w Mariampolu (rejon wileński), ufundowanych przez tygodnik „Idziemy”.

[slideshow id=44]

12-14.09. Artur Górski przebywał na Wileńszczyźnie. Odwiedził gminę Dziewieniszki i spotkał się z Czesławą Marcinkiewicz, starostą gminy. Wziął udział w uroczystościach dożynkowych zorganizowanych przez samorząd Rejonu Solecznickiego w Solecznikach. Złożył wizytę w szkole początkowej w Mariampolu, gdzie przekazał dla dzieci materiały biurowe, a także w Polskim Domu Dziecka nr 2 w Wilnie, gdzie przekazał dla dzieci gry planszowe. W ostatnim dniu wizyty spotkał się z młodzieżą Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, a także z posłami konserwatywnymi w Sejmie RL.

[slideshow id=45]

29-30.08. – Artur Górski uczestniczył w uroczystościach z okazji 15-lecia działalności Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Podczas okolicznościowej konferencji odczytał list gratulacyjny od Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Wziął także udział w uroczystej Mszy św. w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Mejszagole, a także w rocznicowym obiedzie w Dworku Marszałka J. Piłsudskiego w Pikieliszkach (rejon wileński).

[slideshow id=46]

20-22.08. – Poseł przebywał na Wileńszczyźnie wraz z przedstawicielami Fundacji „Zamek Chudów”. Miało miejsce spotkanie m.in. ze Zdzisławem Palewiczem, wicemerem rejonu solecznickiego i Wojciechem Jurgielewiczem, starostą gminy Turgiele. Poseł przekazał 1500 lt na dożywianie dzieci polskich z Turgielskiej Szkoły Średniej im. P. Brzostowskiego (rejon solecznicki), a także złożył kwiaty pod kaplicą grobową Rodziny Meysztowiczów na cmentarzu Św. Piotra i Pawła w Wilnie.

[slideshow id=47]

8-10.05. – Artur Górski przebywał na Litwie, gdzie uczestniczył w Wilnie w XIX sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej. Odwiedził także polski Dom Dziecka nr 3 w Wilnie. W ostatnim dniu pobytu wraz z polską delegacją pielgrzymował na Górę Krzyży, gdzie członkowie delegacji postawili kolejne krzyże.

[slideshow id=48]

29.04-2.05. – Na zaproszenie Związku Polaków na Litwie Artur Górski przebywał na Litwie. Spotkał się m.in. z przedstawicielami polskiej mniejszości w Ejszyszkach, władzami rejonu solecznickiego, a także z nauczycielami i młodzieżą szkół polskich w Turgielach i Starych Trokach. W dniu 2 maja wziął udział w obchodach Dnia Polaka i uroczystościach z okazji 20. rocznicy założenia Związku Polaków na Litwie, których kulminacyjnym punktem był przemarsz Polaków z Wileńszczyzny ulicami Wilna spod siedziby litewskiego parlamentu pod Ostrą Bramę.

[slideshow id=49]

ROK 2008

25-27.10. – Artur Górski przebywał na Litwie w charakterze międzynarodowego obserwatora na wyborach do Sejmu RL. Podczas swojej misji odwiedził 14 komisji wyborczych w okręgu ejszysko-orańskim. Uczestniczył także w uroczystości wręczenia 130 Polakom z Wileńszczyzny Karty Polaka, która odbyła się w ambasadzie polskiej w Wilnie. Ostatniego dnia pobytu poseł wziął udział w obiedzie na zaproszenie Marszałka Sejmu RL i przewodniczącego Centralnej Komisji Wyborczej na Litwie.

[slideshow id=50]

25-28.09. – Na zaproszenie mera Rejonu Wileńskiego Marii Rekść Artur Górski przebywał na Litwie, gdzie m.in. uczestniczył w otwarciu Domu Opieki Społecznej w Podbrzeziu, a także w Święcie Plonów Rejonu Wileńskiego w Pikieliszkach. Poseł spotkał się również z przewodniczącym Akcji Wyborczej Polaków na Litwie posłem Waldemarem Tomaszewskim, z władzami Rejonu Solecznickiego oraz z nauczycielami gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach. Tamtejszej młodzieży przekazał książki o tematyce harcerskiej i modele samolotów do sklejania, ofiarowane przez Składnicę Harcerską z Ursynowa.

[slideshow id=51]

1-2.07. – Odbyła się w Warszawie XVIII Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej. Podczas Sesji Artur Górski wygłosił referat nt. łamania przez Litwę Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych w stosunku do mniejszości polskiej. Poseł wręczył na ręce Wicemarszałka Sejmu RL Andriusa Kubiliusa, Współprzewodniczącego Zgromadzenia Apel polskich parlamentarzystów do posłów Litwy „o pomoc dla polskiej mniejszości na Litwie w jej walce o wyegzekwowanie należnych praw”. Pod listem podpisało się ponad 200 parlamentarzystów PiS, PO i niezależnych. Artur Górski wziął także udział w otwarciu wystawy fotografii „Niewidziana Litwa” w ambasadzie Republiki Litewskiej w Warszawie, a także w debacie polityków i historyków pt. „Epoka przełomów 1918- 2008”.

[slideshow id=52]

18-20.06 – Artur Górski przebywał na Litwie, gdzie spotkał się m.in. z przedstawicielami Związku Polaków na Litwie, Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, polskimi samorządowcami Rady miasta Wilna, a także wicemerem Samorządu Rejonu Solecznickiego Zdzisławem Palewiczem. Poseł zapoznał się z sytuacją polskiej oświaty w Rejonie Wileńskim i w Rejonie Solecznickim.

[slideshow id=53]

3-5.04. – Odbyła się w Wilnie XVII Sesja Zgromadzenia Poselskiego Sejmu RP i Sejmu Republiki Litewskiej. Podczas Sesji Artur Górski wygłosił referat pt. „Tradycja Unii Polsko-Litewskiej”. Został też wybrany do składu Komisji dwustronnej do spraw oceny realizacji Traktatu między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy. Laureatem „Nagrody Obojga Narodów” ze strony polskiej został Prof. dr hab. Dariusz Szpoper, autor książek o konserwatystach działających na przełomie XIX i XX w. na obszarze dawnych ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z inicjatywy Artura Górskiego polscy członkowie Zgromadzenia odwiedzili otworzony w ub. roku Wydział Matematyczno-Informatyczny Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie, gdzie spotkali się z gronem profesorskim i studentami. Złożono kwiaty na mauzoleum Matka i Serce Syna (Cmentarz na Rossie).

[slideshow id=54]

15-16.02 – Pobyt na Litwie delegacji Sejmu RP z udziałem Artura Górskiego, w związku ze świętem niepodległości Litwy – rocznicą wydarzeń z 16 lutego 1918 r. Pierwszego dnia pobytu poseł Górski w ramach indywidualnego programu pojechał do podwileńskich Solecznik, w których odwiedził polską szkołę Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki, urząd Samorządu Rejonu Solecznickiego, a także polskie Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego. Przedstawicielom samorządu i szkół solecznickich przekazał książki i puzzle dla dzieci i młodzieży o tematyce historycznej i patriotycznej. Spotkał się także z proboszczem polskiej parafii p.w. św. Piotra w Solecznikach ks. Witoldem Zuzo.
Drugiego dnia pobytu poseł uczestniczył m.in. w konferencji pt. „Rok 1918: wyciągnięte lekcje i błędy. Stosunki między Polską, Litwą i Niemcami w latach międzywojennych oraz po zakończeniu zimnej wojny”, a także w obchodach 90. rocznicy odrodzenia litewskiej państwowości w Operze Wileńskiej, z udziałem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

[slideshow id=55]

13-15.01 – Pobyt na Litwie delegacji Sejmu RP pod przewodnictwem Marszałka Sejmu, z udziałem Artura Górskiego, w związku ze świętem narodowym Litwy – rocznicą wydarzeń z 13 stycznia 1991 r. Pierwszego dnia pobytu polscy posłowie uczestniczyli w uroczystym posiedzeniu Seimasu RL i ceremonii podniesienia flagi państwowej, złożyli wieńce na polskich grobach na Cmentarzu Antokolskim i Cmentarzu Rossa, gdzie powitali ich wileńscy AK-owcy. Drugiego dnia pobytu m.in. spotkali się z Prezydentem RL Valdasem Adamkusem, Premierem Gediminasem Kirkilasem i Przewodniczącym Sejmasu RL Viktorasem Muntianasem, a także pojechali do podwileńskiej Mejszagoły, gdzie odwiedzili ks. Józefa Obremskiego, kapłana liczącego 102 lata. W godzinach wieczornych miało miejsce spotkanie delegacji z przedstawicielami polskich organizacji społecznych i politycznych w Domu Polonii w Wilnie. W spotkaniu m.in. uczestniczył szef Akacji Wyborczej Polaków na Litwie poseł do Seimasu RL Waldemar Tomaszewski.

[slideshow id=56]

PODZIEKOWANIA

[imagebrowser id=57]

ADRESY STRON WWW