dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Przyszłość Polski należy do Was – Wystąpienie do młodzieży

Przyszłość Polski należy do Was – Wystąpienie do młodzieży
organizatorów i uczestników sesji: Plan „Burza’ na Wołyniu. Działania bojowe 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej – fenomenu polskiego podziemia.”
Zespół Szkół na Żoliborzu

Droga Młodzieży! Przyjaciele!

Pamięć i tradycja – zapamiętajcie te ważne słowa. To są słowa klucze do Waszej tożsamości. Każdy naród ma tradycje i potrzebuje pamięci, pamięci o swoich bohaterach, ofiarach i zwycięzcach. Bez korzeni, bez wartości, bez szacunku dla przodków i ich dokonań, czyli bez przeszłości – nie ma przyszłości. Bez pamięci o dziejach państwa i narodu nie byli byście Polakami, nie wiedzieli byście, jaką wartością jest ojczyzna. Powiem więcej – nie byłoby dojrzałej wspólnoty. Jeśli dziś mówicie w języku polskm, jeśli myślicie po polsku, jeśli należycie do dumnego narodu, to właśnie dlatego, że nasz język i nasze wartości obronili Wasi ojcowie i dziadowie, często w ciężkiej, krwawej, nierównej walce.
Jedną z odsłon tej walki były zmagania II wojny światowej i walka z komunizmem i Sowietami po wojnie. W trzonie awangardy wolności i polskości była 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej – fenomen polskiego podziemia, który dziś wspominanie. To byli wspaniali żołnierze, niezwyczajni. Poświęcili się Polsce do końca. Dali piękne świadectwo patriotyzmu, wierności Bogu i ojczyźnie. Nie znali strachu, kierowali się honorem. Wiedzieli jaki mają obowiązek wobec narodu i wypełnili go, dając wzór kolejnym pokoleniom. Uczcie się ich losów, poznawajcie ich działania bojowe, także prześladowania, jakich doznali za swoją wierność. Uczcie się od nich patriotyzmu, bo przyszłość Polski należy do Was. Dziękuję.

Artur Górski
Poseł na Sejm RP