dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Dlaczego premier znów kłamie?

MEN prowadzi wojnę propagandową o gimnazja. Gdy kolejne sondaże pokazują, że ponad połowa respondentów jest za likwidacją gimnazjów i powrotem do systemu ośmioklasowych podstawówek, rząd prowadzi kampanię, która ma wykazać sensowność funkcjonowania gimnazjów. Powołano się przy tym m.in. na PISA, czyli badanie Problem Solving, przeprowadzone wśród uczniów z poziomu gimnazjów z 27 krajów OECD. Problem polega na tym – alarmuje Towarzystwo Nauczycieli Szkół Polskich – że MEN manipuluje danymi, bo polscy uczniowie gimnazjów osiągnęli bardzo słabe wyniki w tym badaniu.
Badanie Problem Solving (PISA), przeprowadzone z użyciem komputera wśród 15-letnich uczniów, polegało na ocenie poziomu dwóch kompetencji w symulowanych sytuacjach życiowych, innych niż spotykane w otoczeniu szkolnym (np. konieczność skorzystania z nieznanego automatu, nieprawidłowe działanie urządzenia elektronicznego itp.). Oceniane były kompetencje, mające wykazać samodzielność myślenia gimnazjalisty: 1/ zdolność angażowania się w przetwarzanie poznawcze, gotowość podjęcia działań, 2/ zrozumienie i rozwiązywanie sytuacji problemowych – umiejętność rozumowania, sposób rozwiązania problemu.
Powołując się na badanie PISA, premier Donald Tusk przekonywał niedawno, że „Polscy gimnazjaliści są jednymi z najlepszych w Europie. (…) Jesteśmy w grupie liderów. Znaleźliśmy się na sportowym podium we wszystkich kategoriach. (…) mamy dziś trzy powody do dumy i satysfakcji. (…) nasza młodzież jest najbardziej uzdolniona i najlepiej przygotowana w Europie i na świecie. (…) Dziś polska szkoła nie potrzebuje rewolucji”.
Tymczasem z raportu opublikowanego przez OECD wynika, iż „polscy uczniowie uzyskali wyniki poniżej średniej 27 krajów OECD uczestniczących w tej części badania. Ponadto Polska należy do grupy krajów i regionów, w których wyniki uzyskane w głównej części PISA znacznie różnią się od wyników z Problem Solving”. Instytut Badań Edukacyjnych potwierdza, że według badań Problem Solving „polscy uczniowie gorzej wypadają od uczniów z innych krajów Unii Europejskiej w rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem komputera”.
Dlatego trzeba postawić zasadnicze pytanie: dlaczego MEN po raz kolejny manipuluje danymi, a premier dążąc do osiągnięcia swoich celów znów sięga po kłamstwo? Jak długo jeszcze kłamstwo może być istotą funkcjonowania tego rządu?

dr Artur Górski