dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Chwała bohaterom Powstania Styczniowego

W 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego delegacja Prawa i Sprawiedliwości w składzie: moja osoba, wiceburmistrz Ursynowa Witold Kołodziejski i radny Wojciech Zabłocki, przewodniczący Zarządu Komitetu PiS Ursynów, złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod historycznym krzyżem upamiętniającym wydarzenia związane z powstaniem 1863r.

W czasie Powstania Styczniowego w latach 1863-1864 mieszkańcy okolicznych wsi (dzisiejszy Natolin i Kabaty) wspierali czynnie ten zryw patriotyczny, organizując dla powstańców zaopatrzenie w broń i żywność. Nie rzadko z tego powodu byli przez zaborców aresztowani, pozbawiani majątków, trafiali na wiele lat do więzienia lub byli zsyłani na katorgę.

Ten los spotkał Juliana Karola Karniewskiego, administratora majątku hr. Potockich i dzierżawcę 20 hektarów ich dóbr. W 1864r. został zatrzymany w związku z ujawnionym przez Rosjan przemytem broni dla powstańców. Choć transport broni zorganizował August hr. Potocki, Karniewski wziął na siebie całą winę, za co trafił do warszawskiej Cytadeli. Stąd miał być wysłany na Sybir. Noc przed zsyłką, w twierdzy odbył się ślub Karniewskiego z narzeczoną Cecylią, która miała towarzyszyć mu na zesłaniu. Hrabiemu Potockiemu udało się jednak wykupić więźnia z rąk carskiej policji i uradowany więzień mógł wrócić do domu. Ponadto hrabia z wdzięczności podarował mu dzierżawioną dotąd ziemię.

Ów krzyż postawił Karniewski jako wotum za szczęśliwy powrót do domu. Na przytwierdzonej do krzyża drewnianej tabliczce jest wyryta data: 1864. W 1909 roku syn Karniewskich, Antoni, wraz z żoną Florentyną przenieśli krzyż w pobliże swojego domu – drewnianego dworku, do dzisiaj znajdującego się opodal Alei Kasztanowej. Obecnie stary, spróchniany krzyż jest zabezpieczony metalową ramą.

W związku ze 150. rocznicą Powstania Styczniowego zachęcam mieszkańców Ursynowa, ale też innych dzielnic Warszawy, do odwiedzenia tego miejsca oraz do krótkiej zadumy nad losami naszej Ojczyzny i do modlitwy przy historycznym krzyżu za tych powstańców, którzy oddali życie za ideę wolnej Polski w walkach i podczas rosyjskich represji.