dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Do Przyjaciół Węgrów

Do Przyjaciół Węgrów

Drodzy Węgierscy Przyjaciele!

Dziś Święto Narodowe Węgier. Jesteśmy w ten dzień z Wami, bo obydwa nasze narody – polski i węgierski – mają wspólne dziedzictwo historyczne. Będziemy z Wami także i przez kolejne dni, bo Was szanujemy i podziwiamy. Szanujemy Was, bo miłujecie swoją Ojczyznę ponad wszystko, podziwiamy za niezłomną odwagę.
Podziwiamy Was, że w czasach, gdy w Europie postępuje unifikacja, gdy niekiedy wbrew woli poszczególnych narodów pogłębia się instytucjonalna integracja, Wy macie odwagę zabiegać o większą suwerenność i niezależność Węgier.
Podziwiamy Was, że w czasach kryzysu gospodarczego w Europie, gdy instytucje o charakterze ponadpaństwowym chcą narzucić poszczególnym krajom swój dyktat, Wy macie odwagę iść własną ścieżką reform gospodarczych i naprawy Państwa.
Podziwiamy Was, że w czasach powszechnego upadku zasad moralnych i odcinania Europy od jej duchowych korzeni, Wy macie odwagę pielęgnować wartości chrześcijańskie i tradycję, która ukształtowała Waszą tożsamość narodową.
Wierzymy, że odniesiecie sukces. Trzymamy za Was kciuki i modlimy się o Wasze powodzenie. Wiemy bowiem, że zwycięstwo Węgier w tych zmaganiach będzie precedensem, który otworzy drogę do lepszej, bardziej wolnej Europy.
Polacy i Węgrzy niejednokrotnie w dziejach udowodnili, że mogą na sobie polegać. Budapeszt i Warszawa nadal powinny kroczyć wspólnie. Powinniśmy rozwijać współpracę w sferze politycznej, gospodarczej i kulturalnej. Niech żyje przyjaźń polsko-węgierska!

Artur Górski
Wiceprzewodniczący
Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej