dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Tęczowy Burmistrzu!

W ostatnich dniach docierają do mnie coraz częstsze głosy oburzenia mieszkańców Ursynowa, którzy są zbulwersowani przygotowanym przez Pana Burmistrza Piotra Guziała, mającym odbyć się w dniach 4-11 czerwca br., tzw. Tygodniem Równości. W powyższej sprawie otrzymuję od mieszkańców telefony i stanowcze listy protestacyjne, które – o ile mi wiadomo – trafiają także do Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Jak wynika z jednego z takich listów organizatorem tzw. Tygodnia Równości na Ursynowie „jest organizacja studencka Queer UW, która stawia sobie za cel promocję różnych dewiacji seksualnych, a na jej czele stoi niejaki Mariusz Drozdowski – aktywny działacz gejowski, określający siebie jako Jej Perfekcyjność”. W liście tym czytamy dalej: „W ramach Tygodnia Równości planowany jest m.in. pokaz filmu dotyczącego transseksualistów, dwie dyskusje z udziałem wyłącznie działaczy gejowskich lub walczących o przywileje dla tego środowiska dziennikarzy, platformy muzyczne przed centrami handlowymi, ocierająca się o pornografię wystawa oraz, co najbardziej bulwersuje, zajęcia dla dzieci i młodzieży w szkołach ursynowskich prowadzone przez transseksualistę”. Przyznać muszę, że jeśli faktycznie tak ma wyglądać tzw. Tydzień Równości, to jest to jeden wielki skandal, a odpowiedzialność za ten skandal spadnie na Pana Burmistrza.

Zgadzam się z opinią mieszkańców, że w instytucji publicznej nie powinno być miejsca na tego typu imprezy, stanowiące promocję demoralizujących postaw i zachowań. Jest niedopuszczalne, żeby za pieniądze ursynowskich podatników propagować idee godzące w moralny porządek, prawo naturalne, a w konsekwencji także w rodzinę. Jestem zawiedziony, że Pan Burmistrz ogranicza kwestię problemów z równością do spraw gejów, lesbijek i transseksualistów, które to środowiska akurat świetnie odnajdują się we współczesnej, zblazowanej, wyzutej z wielu wartości rzeczywistości. Mam nadzieję, że odstąpi Pan od tych inicjatyw w ramach tzw. Tygodnia Równości, które mogą wywołać zgorszenie publiczne i niedobre emocje, a także pogłębią podziały społeczne. Namawiam Pana również, aby odstąpił Pan od pomysłu powieszenia na Urzędzie Dzielnicy Ursynów flagi w barwy tęczy, symbolizującej ruch gejowski, co będzie zakrawało na prowokację wobec wielu mieszkańców Ursynowa, ludzi wierzących i żyjących prawdami wiary, a także w stosunku do ursynowskiego koalicjanta Naszego Ursynowa.

Zdaję sobie sprawę, że jest Pan krytykowany przez różne środowiska lewicowe za koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, mam świadomość, iż wyrzucają Panu, że dla Pana fotel burmistrza „wart był Mszy” i musi się Pan stale uwiarygodniać wśród lewicowych wyborców oraz swoich przyjaciół politycznych. Jednak nie powinien Pan zapominać, że Pana koalicjantem jest Prawo i Sprawiedliwość, a nie Sojusz Lewicy Demokratycznej, że lewicowość najlepiej pokazuje się przez wrażliwość społeczną, a nie wywieszanie sztandaru gejowskiego. Czy naprawdę musi Pan być „tęczowym Burmistrzem”? Mam nadzieję, że z równą gorliwością zorganizuje Pan na Ursynowie tydzień ochrony życia poczętego.

 

dr Artur Górski