dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Archiwum dla Grudzień, 2013

Najważniejsze wydarzenie w 2013 r.(Możliwość komentowania Najważniejsze wydarzenie w 2013 r. została wyłączona)

Poproszono mnie o wskazanie dla blogpubliki.com moim zdaniem najważniejszego wydarzenia w 2013 r. Sprawa o tyle była trudna, gdyż nie dysponujemy skalą oceny wydarzeń, a skutki wielu z nich będą znane znacznie później. Niektóre wydarzenia mają wymiar symboliczny, ale ich waga czasem okazuje się znacznie poważniejsza, niż wskazują na to pozory. Nie ma wątpliwości natomiast, […]

Królestwo prawowierne(Możliwość komentowania Królestwo prawowierne została wyłączona)

Stolica Apostolska w przeszłości nadawała królestwom katolickim honorowe określenia, za różne „chwalebne czyny”, co miało jeszcze bardziej przywiązać te monarchie do Kościoła, jako obrońców wiary. Jak pamiętamy, Królestwo Hiszpańskie było nazywane Regnum Catholicissimum, ze względu na ofiary i zasługi położone w wypędzaniu Saracenów z półwyspu Iberyjskiego. Natomiast Królestwo Francuskie – tę najstarszą córę Kościoła – […]

Prezydent RP – o autorytet osobisty(Możliwość komentowania Prezydent RP – o autorytet osobisty została wyłączona)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – głowa państwa, najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej. To powinno brzmieć dumnie. W systemie parlamentarno-gabinetowym, jaki obowiązkuje w Polsce, prezydent nie bierze formalnej odpowiedzialności za państwo, za politykę rządu. Kompetencje władcze prezydenta są ograniczone, ale jego wpływ na wewnętrzną i zagraniczną politykę państwa może być bardzo duży. Pod jednym wszakże warunkiem, że głowa […]

Jesteśmy ludźmi zasad(Możliwość komentowania Jesteśmy ludźmi zasad została wyłączona)

Nasi przeciwnicy, szczególnie lewicowi dziennikarze, ubolewają nad PiS, że różnymi wypowiedziami i decyzjami personalnymi nie otwieramy się na centro-lewicowych wyborców, a zatem – jak twierdzą, udając szczególne zmartwienie – PiS traci szansę na decydujące zwycięstwo z PO. A my uważamy, że wręcz przeciwnie, idziemy prostą drogą ku rozstrzygającemu zwycięstwu, bo nie idziemy po śladach PO. […]

Idea jagiellońska(Możliwość komentowania Idea jagiellońska została wyłączona)

Dziś, gdy Polska jest niemalże jednolita narodowościowo i wewnętrznie słaba, nawet teoretycznie nie rozważa się możliwości odrodzenia unii łączącej Polskę z Litwą, Białą Rusią czy Ukrainą; nie wraca się do idei jagiellońskiej, która wydaje się anachroniczna. Trzeba jednak pamiętać, że wschodnia polityka Jagiellonów na polskim tronie, począwszy od unii horodelskiej w 1413 r., a skończywszy […]