dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Archiwum dla Luty, 2012

Rada lekceważy katolików(Możliwość komentowania Rada lekceważy katolików została wyłączona)

W dniach 19 i 26 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, podczas którego miało miejsce swoiste przesłuchanie Jana Dworaka, szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości, który chcieli się dowiedzieć, dlaczego KRRiT odrzuciła wniosek Fundacji Lux Veritatis o koncesję na naziemne nadawanie cyfrowe Telewizji […]

Skok rządu na pieniądze dla Polonii(Możliwość komentowania Skok rządu na pieniądze dla Polonii została wyłączona)

Obok wielu ważnych i spektakularnych spraw, mających wymiar medialny i budzących zainteresowanie społeczne, toczą się w Sejmie boje o rozstrzygnięcia, które tylko pozornie są drugoplanowe. Do takich należy niedawna decyzja rządu, ostatnio wraz z budżetem przegłosowana w Sejmie, że pieniądze na Polonię i Polaków mieszkających poza granicami zostaną przeniesione z budżetu Senatu do budżetu MSZ […]

Rok Księdza Piotra Skargi(Możliwość komentowania Rok Księdza Piotra Skargi została wyłączona)

W obecnym roku przypada czterechsetna rocznica śmierci księdza Piotra Skargi (1536-1612), niezwykłego kaznodziei, przed którego mądrością czoło chylił sam król Zygmunt III Waza. W 1936 r., w czterechsetną rocznicę urodzin tego wielkiego Jezuity, ks. kard. Aleksander Kakowski stwierdził bez przesady, że „czym w chrześcijaństwie św. Paweł, tym w Polsce ks. Piotr Skarga”. Wielkość tego wybitnego […]