dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Archiwum dla Wrzesień, 2011

Gwałt PO na prawie do informacji publicznej!(Możliwość komentowania Gwałt PO na prawie do informacji publicznej! została wyłączona)

Słynny art. 5a wrócił do Sejmu. Mowa o poprawce PO do ustawy o dostępie do informacji publicznej, która wprowadza – obok powszechnie dostępnych informacji publicznych i informacji publicznych obłożonych klauzulą niejawności – trzecią kategorię informacji: informacje publiczne formalnie jawne, ale faktycznie niedostępne pod pretekstem ważnego interesu gospodarczego państwa. Artykuł ten dotyczy m.in. informacji z zakresu […]

Kolejny pozorny sukces w Wilnie(Możliwość komentowania Kolejny pozorny sukces w Wilnie została wyłączona)

Od poniedziałku będzie zawieszony strajk polskich uczniów na Litwie, protestujących przeciwko dyskryminacyjnym zapisom ustawy o oświacie. Ma to być efekt niespodziewanej wizyty premiera Donalda Tuska i jego rozmów z premierem Republiki Litewskiej Andriusem Kubiliusem. Jak podają media, podczas spotkania szefów obu rządów ustalono, że powstanie polsko-litewska grupa robocza ds. oświaty, która ma przygotować wspólną „rekomendację” […]

Walka o polską szkołę na Litwie(Możliwość komentowania Walka o polską szkołę na Litwie została wyłączona)

Na Litwie zaognia się konflikt między polską mniejszością a władzami Republiki Litewskiej. Polacy mieszkający na Wileńszczyźnie są coraz bardziej zdeterminowani, aby walczyć o swoje prawa, aby stanowczo sprzeciwić się już nie pełzającej, ale wręcz galopującej lituanizacji, która ostatnio objawiła się litewskim zamachem na oświatę mniejszości. W dniu 2 września w polskich szkołach na Litwie odbył […]

W oczekiwaniu na rząd konserwatywny(Możliwość komentowania W oczekiwaniu na rząd konserwatywny została wyłączona)

Współczesny świat jest zlaicyzowany i coraz bardziej odchodzi od Boga. Upadają wszelkie autorytety, obserwujemy kryzys rodziny, pogłębia się proces demoralizacji społeczeństw i rozkładu elit. Narody zatracają swoją tożsamość i tracą siły witalne. Następuje degradacja państw, które upadają gospodarczo i coraz bardziej tracą suwerenność. Procesom rozkładowym naszej cywilizacji, które coraz silniej widać w Unii Europejskiej, sprzyja […]

Kilka słów o patriotyzmie*(Możliwość komentowania Kilka słów o patriotyzmie* została wyłączona)

Stawiamy sobie niekiedy pytanie: Czym jest patriotyzm? Na początku pozwólcie Państwo, że przytoczę dwie definicje patriotyzmu, jedna wypowiedziana przez osobę konsekrowaną, druga przez osobę świecką. Obie te osoby są dla mnie wielkimi autorytetami, choć nie da się ich porównać. Błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II napisał kiedyś: „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, […]

Warszawska lista śmierci(Możliwość komentowania Warszawska lista śmierci została wyłączona)

Wybory są swoistą ruletką, a ich wynik dla wielu kandydatów niepewny. Poza „jedynkami” i „dwójkami” w zasadzie nie ma pewniaków. Zawsze bowiem pojawiają się nowi kandydaci – „czarne konie”, niespodzianki, z ukrytym (bądź znanym) potencjałem poparcia społecznego. Kierownictwo każdej partii musi tak budować listy, aby promować nowe twarze, osoby przynoszące dodatkowe głosy, by zarazem dotychczasowych […]

Warszawski urzędnik łamie prawo wyborcze(Możliwość komentowania Warszawski urzędnik łamie prawo wyborcze została wyłączona)

Kodeks Wyborczy wyraźnie zabrania prowadzenia agitacji wyborczej w urzędach administracji rządowej i samorządowej, ale urzędnicy warszawskiego ratusza nic sobie z tego nie robią. Mało tego, wywierają nacisk na podległych im pracowników, aby ci czynnie wspierali Platformę Obywatelską, zaś biura urzędu zamieniają w partyjne komórki kontaktowe. Przykładem może być Radosław Poniatowski, zastępca dyrektora Zespołu Żłobków m.st. […]

Za granicą głosujesz na własny koszt i ryzyko(Możliwość komentowania Za granicą głosujesz na własny koszt i ryzyko została wyłączona)

Trybunał Konstytucyjny uznał, że głosowanie korespondencyjne, jakie nowy Kodeks wyborczy wprowadził dla Polaków przebywających poza granicami Polski, jest zgodne z ustawą zasadniczą. „Głosowanie korespondencyjne w wyborach dla Polaków za granicą realizuje zasadę powszechności wyborów i jest zgodne z zasadą tajności wyborów” – orzekł w Trybunał. Zatem w najbliższych wyborach parlamentarnych po raz pierwszy rozrzucona po […]

Zapalili diabłu ogarek(Możliwość komentowania Zapalili diabłu ogarek została wyłączona)

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie robili zakłady: Sejm odrzuci w pierwszym czytaniu obywatelski projekt ustawy, który całkowicie zakazywał zabijania dzieci poczętych, czy nie odrzuci. Nie odrzucił. 140 posłów PiS (wszyscy obecni na sali posiedzeń!), 69 posłów PO oraz niemal wszyscy posłowie PSL i PJN głosowali przeciwko wnioskowi SLD o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu […]

Pięć głosów od życia(Możliwość komentowania Pięć głosów od życia została wyłączona)

Tylko pięciu głosów zabrakło w dzisiejszym głosowaniu, aby Sejm nadal pracował nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. W stosunku głosów 191 ZA odrzuceniem i 186 PRZECIW odrzuceniu projekt, pod którym podpisało się 600 tys. obywateli, trafił do kosza. Stało się to decyzją Donalda […]